Иновационен мениджмънт - IBT технологията – иновационен метод за усъвършенстване на експедитивно строителство


Категория на документа: ДругиРусенски университет "Ангел Кънчев" - гр.Русе

Факултет: Бизнес и мениджмънт

КУРСОВА РАБОТА

по Иновационен мениджмънт
Тема: "IBT технологията -иновационен метод за усъвършенстване на експедитивно строителство"

Изготвил: Елена Ангелова Георгиева Проверил:
Специалност: Индустриален мениджмънт П.Витлеемов
Група:39А
Фак. номер: 115081

Русе 2014 год
1. Представяне на иновационния проект.
Развитието на строителната химия и напредъка по отношение на строителните материали водят и до развитие на технологиите за строителство на сгради и съоръжения.
Напоследък все повече строители и потребители се насочват към една сравнително нова и иновационна за България строителна система - IBT (innovative building technology). Технологията е позната в повече от 50 страни и има всички европейски сертификати. Системата не създава никакви ограничения в архитектурата и конструкцията на сградите и позволява, както ниско, така и високо строителство до 30 етажа.

ИБТ технологиите са създадени за да доставят на клиента най-интегрираната конструктивна строителна система.
"ИБТ" представя един от най-усъвършенстваните отговори при строителните технологии по отношение на икономическия баланс при планирането и интензивното изграждане на сгради. Сградите изградени по тази технология могат да изпълняват различна функционалност: жилищни ниско и високо строителство до 30 етажа, индустриални халета, спортни съоръжения, домове за бедстващи и социално слаби, басейни и др.

Основната идея се състои във възможността да се комбинират изключително благоприятно архитектурните, конструктивните, антисеизмичните и топлоизолационни изисквания на конструкциите изградени по технологията IBT с традиционните довършителни строителни методи.
2. Принцип на технологията
Принципът на технологията е много прост - за кофраж се използват заводско изготвени елементи, които не се декофрират, а след втвърдяване на бетона остават като топло и звукоизолация. Оградните и преградните стени също са изготвени предварително и се монтират на местостроежа, като се замонолитват посредством циментови мазилки върху стоманена електрозаварена мрежа.
С ИБТ се строи изключително бързо и без необходимост от тежка механизация. Това се дължи на сглобяемите модулни елементи, изработени от EPS-F с подходяща плътност и двустранно пришита към тях галванизирана стоманена мрежа. ИБТ елементите са с малко собствено тегло и остават "леки" до окончателното монтиране. Монтажът на панелите ИБТ и тяхното довършване с пoлагането на структурен бетон изисква само прости инструменти за подравняване, поддържане и други обичайни работи.
Строителната технология ИБТ представлява способ за монолитно строителство, характеризиращо се със:

1. Повишени противоземетръсни свойства в сравнение с конвенционално строителство (тухлена зидария)
2. Повишени топлоизолационни свойства
3. Повишени шумоизолационни свойства
4. Лекота при изпълнение, намалени разходи и изисквания към квалификация за работна ръка
5. Качествено краен строителен продукт
6. Строителство в изключително кратки темпове
Предимства:

Прокарването на електро, ВиК и останалите инсталации се извършва много по-бързо, като се избягва къртенето на тухлени и стоманобетонни стени. В полистиренните елементи се стопяват канали с пистолет за горещ въздух и се прокарват необходимите инсталации за минути.

Земетръсната устойчивост на тези сгради е доказана на практика в земетръсни страни като Италия, Мексико, Чили като етажността варира до 25 етажа. Земетръсната устойчивост по принцип се осигурява с конструкцията на сградата. Сеизмични, антиураганни и балистични тестове направени във водещи лаборатории в Европа и САЩ доказват по безспорен начин, че деформациите причинени от земетръс на сграда изпълнена по технологията ИБТ, са до 20 пъти по-малки в сравнение с традиционното монолитно строителство.

Топлоизолацията е интегрирана в системата, а звукоизолацията постигната е до 6 пъти по-добра в сравнение с традиционното монолитно строителство.

При наличие на пожар полистиренните елементи се топят и са самогасят т.е. не поддържат горенето, като при това не изпускат в атмосферата вредни газове.

3. Критерии за оценяване на иновационния проект

Проектът е реализиран в много страни и навлиза и в България.

Технологията е по-бърза, по-лесна и по-евтина в сравнение със стандартното строителсво, затова е много вероятно да е сериозен конкурент и дори да измести познатите ни строителни способи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационен мениджмънт - IBT технологията – иновационен метод за усъвършенстване на експедитивно строителство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.