Иновационна система на Германия


Категория на документа: Други


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Иновационна система на Германия

София, 2012

Основна харектеристика на германската иновационна система
Това е система, която се управлява на няколко нива.
Системата за иновации и изследвания в Германия има широко диференцирана структура, като изследванията се провеждат в различни публични и частни институции. На обществено ниво основна роля играят университетите, колежите и университетите по приложни науки.
На частно ниво, освен множеството частни и неправителствени организации, който дейно участват в иновационния процес. С най-голям принос сред фондациите могат да се отличат the Max-Planck-Gesellschaft, the Fraunhofer-Gesellschaft, the Helmholtz Association, и Leibniz Association.
Индустрията, също така, заема важна роля в научноизследователското пространство. Повече от две трети от годишните инвестиции за изследвания се дължат на частния сектор. Тези средства се използват за разработки на самите компании, както и за съвмествни проекти с научни партньори. Всички изследвания в индутриалния сектор са приложно-ориентирани и имат за цел директно-приложими резултати1.

Общ профил на страната

Научноизследователската и развойна дейност в германия се характеризира с отлична инфраструктура, голям набор от научни дисциплини, добре оборудвания научноизследователски комплекси и компетентен персонал. В Германия съществуват различни институционални форми за изследователска дейност, като университети, частни институти, компании, федерални и щатски институции. В страната функционират също така около 750 държавно спонсорирани изследователски институти, като извън тази бройка остават изследователските и развойни центрове на компаниите.
В определени сфери от науката индустриалните и академични институции обединяват усилията си, като формират мрежи и клъстери за по-ефективна работа между двете сфери.
Факти и цифри:
Приблизително 750 държавно спонсорирани изследователски институти и около 100 мрежови и клъстерни форми за държавно и частно коопериране.
535 000 служители, които са ангажирани в научноизследователската и развойна дейност. 317 000 учени.
Двустранни, европейски и многостранно сътрудничество с повече от 40 страни.
Брутни вътрешни разходи за изследване и развитие : 69.9 млрд. евро.

Бюджет за изследователска дейност
През 2010г. брутните вътрешни разходи за изследване и развитие са били 69.9 млрд. Евро като повече от две трети от финансирането за изследователска дейност идва от индустрията. Приблизително 30% от сумата е благодарение участнието на федералните и щатски институции, а оставащите 4% се дължат на чужди инвестиции. Съотношението между публично и частно финансиране е променливо, като зависи от вида на институцията и изследването, което провежда (дали е приложно или основно).

Изследователски организации

1. Университети - в страната функционират приблизително 390 университета, които предлагат пълен обхват от научни дисциплини. Образователната система в страната се характеризира с отлична връзка между изследователската дейност и действителната приложимост на излседванията. "Германските университети не се възприемат като "училища" за различните научни степени, а като центрове, в които "изследването и преподаването са обединени"".
Приблизително 264 000 чуждестранни студенти са записани в германските университети. В момента повече от 22 000 чуждестранни докторанти учат в Германия, както и 31 000 чуждестранни преподаватели работят в германската висша образователна система. Това поставя страната на трето място (след САЩ и Англия) по атрактивност в сферата на научната дейност.
Факти и цифри:
Приблизително 3902 университета (включвайки повече от 200 университета по приложни науки)
Общо 614 000 служители, 334 000 научни работници3
Брутни вътрешни разходи за НИРД във висшето образование: 12.7 млрд. евро4 като е разделен в следните пропорции5:
- 81.4% - публично финансиране
- 14.3% - индустриално
- 4.3% - международно
(виж "Бюджет във висшето образование1")

Бюджет във висшето образование

2. Фондации - на територията на Германия има множество частни фондации, които се занимават в сферата на изследователската дейност. Едни от тях са:
- Fraunhofer-Gesellschaft - извършва приложни изследвания за частни и държавни предприятия, както и за цялостното благосъстояние на обществото. Това е на-голямата организация за приложна наука в Европа. (Най-прочутото и изобретение е MP3 формата, който е развит в Fraunhofer-Institute for Integrated Circuits (IIS))
Цифри и факти:
* Института притежава повече от 80 научноизлседователски центъра, включвайки 60 Fraunhofer Institutes разположени в различни части на Германия.
* Повече от 20 000 служители. Мнозинството от тях са учени и инженери.
* Има изследователски центрове и представителства в Европа, САЩ, Азия и Близкия изток.
* Годишният бюджет на организацията се равнява на 1.8 млрд. Евро6
- "Helmjoltz" асоциация на германските изследователски центрове - най-голямата научна организация в Германия, която предлага множество научни изобретения с реална приложимост.
Цифри и факти:
* 18 изследователски центъра;
* Приблизително 34 000 служители, от които 11 000 учени7 и 6 300 учени-посетители.8;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационна система на Германия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.