Иновационни технологии за подобряване ефективността и сигурността на личността и обществото


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС"
КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

Курсов проект по:

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО

Проверил : Разработил:
Доц. Инж. Г. Мазаджиев Александър Михайлов

Ружди Хабилов

Шумен 2012

Съдържание

Глава Първа

РАЗВИТИЕ НА ПРЕНОСИМИ АСИСТЕНТИ ЗА БОЛНИЧНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ: ДОКЛАД ОТ ЕКСПЕРИМЕТ

1. Увод

Болниците са сложни, но добре структурирани среди, в които
събирането, обработването и разпространението на информация
по електронен път играе жизненоважна роля. Въпреки това в
въвеждането на електронни носители на информация също усложняват
работата на служителите. Основните проблеми се, че използването на
компютърни системи по време на провеждане на медицински процедури
затруднява докторите чисто физически, тъй като ги лишава от
време, емоционална връзка с пациента, и от гледна точка на
хигиената - ръцете на преглеждащия трябва да са свободни и стерилни.
Всъщност достъпът до електронни данни е силно огрнаичен по
време на манипулации и представлява или предварително принтиране на
информацията за пацинета, в редки случай въвеждане на нови дании
директно в системата. Традиционно новите данни са записвани на
диктофон или записвани на хартиен носител от медицинските сестри.

Този доклад се описват резултатите от тригодишен план за развитие,
въвеждане и оценяване на електронни бази данни за плзване от болничния
персонал. Докладът се концентрира върху работата по време на дежурства,
които изискват мобиленост и невъзпрепятстваност на персонала.

1.1 Свързани трудове

Проектът E-Nightingale изследва контрола на грижите за пациенти по
време на дежурства, с цел намаляване на инцидентите. За целта се използват
различни електронни устройства: таблети вместо хартиени носители
за досиетата на пациентите и за описание на лечението.
използвани са различни видове приложения и софтуер, но катоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационни технологии за подобряване ефективността и сигурността на личността и обществото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.