Иновационни технологии за подобряване ефективността и сигурността на личността и обществото


Категория на документа: ДругиВ сравнение с първото поколение прототип, системата бе модифицирана по следния начин:

1. Бе интегрирана със съществуващата информационна система на болницата и нейната технология. Това е включвало значителна реконструкция на софтуера за да го направят съвместим с изискванията (вижте описание на софтуера по-долу). Това доведе до модифицирана структура на мрежата и разпространение на приложението.

2. Хардуерът бе модифициран за по-голяма здравина (вижте описание на хардуера по-долу)

3. Разпознаването на движенията бе подобрено според откритията от предишната оценка на прототипа. Подобренията включваха по-добра чувствителност, за да позволи малки незабележими жестове, подобрено приемане на вариации и оптимизирано разпознаване на скорост за по-бърза обратна връзка.

4. Система за улавяне на близост бе интегрирана, за да предостави контекстуална информация кои персони (сестри, лекари) вземат участие във всяка обиколка на отделението.

5. Снимки направени от сестрата (напр. на рани на пациента) с нейният персонален дигитален асистент автоматично се прикачат към картона на пациента в информационната система на болницата (точно както звуковите записи в старата система)

Компоненти на хардуера. Основната модификация на хардуера може да бъде обобщена по следния начин:

- Редизайн и преизпълнение на сензурните модули за китка. Това включва нов RFID четец с подобрен диапазон и по-голяма надеждност, което осигурява по-лесно и акуратно извличане на идентификаротите на пациентите, (2) редизайн и преизпълнение на Блутуут модула, влключващ по-добра батерия, зареждащи вериги, индикатор на батерията и функциите и външен ключ и (3) препакитиране на целият модул за китка, за да е по-компактен, лесен за носене и приятно изглеждащ.

- Основният обработващ елемент, носен от докторите, бе променен от QBIC система в Nokia 770, което за нашата система е само незначително по-интрузивно, но има преимуществото на 'модерен' комерсиален уред.

- Радиочестотна система за отчитане на близостта бе приложена и интегрирана, на основата на TecO частици, прикачени за баджовете на болничния персонал.

Архитектура на софтуера Общата архитектура на софтуерния прототип е показана на фигура 3. Можем да идентифицираме две основни приложения за крайния потребител.

MPA клиентско приложение, използвано от докторите за достъп в информационната система на болницата и специалното PDA приложение, което се използва от сестрата при обиколката на болничното отделение.

MPA приложението (което е част от болничната информационна система Steyr) е осигурена от Systema (партньор на на консорциума [email protected]). Това е приложение тип клиент-сървър, което не просто дава достъп на доктора до данните на пациента, но позволява да се поискат изследвания, както и да се ръководят редица други задачи свързани с ежедневните задължения на доктора. В нашият случай, директния клиент на MPA приложението е разширен с две свойства: интерфейс за системата за разпознаване на движенията и закрепен мултимедиен сървър (не е показан на фиг.3), който позволява запис на аудиосъобщения от доктора и снимки, направени от сестрата.

За да улесни интеграцията със съществуващите HIS и MPA системи, дистрибуцията на контекстуална информация се поема от JContextAPI, което е Java изпълнението на отворената компютърна структура за носене, разработена по време на проекта [email protected] Централният компонент на JContextAPI има функцията на брокер, който разпространява контекстуална информация за всеки регистриран потребител. В нашия прототип JContextAPI изпраща съседни събития и събития за разпознаване на пациенти, идващи от инструментите на CRN, на MPA клиента и PDA приложението. То също така уведомява MPA клиента за жестовите събития, за да може той да реагира на движенията на доктора според контекста. Освен това, то разпространява събития генерирани от мултимедийния сървър за да съобщи кога и къде има наличен нов аудио запис.

В сравнение със системата от предишното поколение, PDA приложението, използвано от сестрата е модифицирано да работи със снимки и да взаимодейства с OWCF.

5. Разгръщане на теста

В момента се провеждат реални експерименти с разгръщането на теста. През август 2007 бе проведен първоначален двуседмичен тест. Целта му бе да открие останали технически и/или организационни проблеми, специфични за реалната среда.

Разгръщането се проведе в стая с две легла (фиг. 4), която през времето бе обитавана от общо 4 пациенти. През това време обиколката е проведена 20 пъти, от общо 2 доктори и 4 сестри.

Проблеми при разгръщането Редица проблеми възникнаха при планирането на първоначалното разгръщане в болницата. Решихме да обсъдим тези проблеми, макар и тривиални, тъй като са важни за използването на теста в реална среда.

- Съображения за пациентите - за да се мотивират пациентите за участие, бе предложена интернет връзка на системите до леглото. Лабораторните компютри бяха заместени с по-тихи компютри, за да не пречат на пациентите.

- Съображения за персонала - На персонала трябва да бъде предложено обучение за употреба на системата, включващо включване, работа и изпълнение на жестове.

- Съображения за поддръжката - По време на употребата, системата се поддържа от департамента по информационни технологии в болницата. Това означава, че всички процедури трябва да бъдат автоматизирани и опростени. Протоколите трябва да бъдат установени за ежедневна поддръжка, включваща зареждане на батериите, рестартиране на системите и подмяната на компоненти, създаващи проблеми. Както ще бъде описано по-долу, сложността и крехкостта на структурните компоненти, представляваше основен източник на проблеми.

Технически уроци от употребата на текста Въпреки интензивната лабораторна валидация преди изпробването, технически проблеми неизменно се появиха по време на теста. В момента се провежда основен анализ. Основните първоначални открития са следните:

1. Независимостта на движенията не бе задоволителна. Докато разпознаването на жестовете работеше добре при докторите (както и при тестовият персонал в нашата лаборатория), останалите срещнаха големи проблеми при изпълнението им.

2. Процедурите за включване на системата и регистриране на потребителя не бяха достатъчно ясни. Очевидно, в много случаи включването и изключването на системата, регистрирането на потребители и влизането и излизането от обхвата на Блутуут възлите бе изпълнено в серии и със скорост, несъобразена при нашите лабораторни опити. Това често водеше до замръзване на компонентите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационни технологии за подобряване ефективността и сигурността на личността и обществото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.