Интелектуална собственост


Категория на документа: Други


Художестевно-литературна собственост. Същност, обекти, имуществени и неимуществени авторски права. Основни нормативни актове в областта на художествената собственост на национално, регионално и международно равнище

Художествено-литературната собственост е втората значима подсистема на системата Интелектуална собственост. Художествено-литературната собственост обхваща:
* Обекти - произведенията на науката, литературата и изкуството
* Отношения - правни, икономически и управлениски, които възникват по повод на установяване на собствеността и реализацията й за обектите на художествено-литературната собственост.
Съгласно Законът за авторското право и сродните му права от 1993 г. разширеният обхват на понятието обекти на художествено-литературната собственост включва:

1) литературни произведения - включително и произведения на научната, художествената, техническата наука, произведения на публицистиката и документалистиката, включително и компютърни програми

2) музикални произведения - в т.ч. само оркестрови постановки, произведения и песни (родово понятие, включващо музика, аранжимент и текст).

3) сценични произведения - в т.ч. музикално-драматични (мюзикъли), пантомимични, хореографски, циркови и други произведения

4) филми и други аудио-визуални произведения - тук спада художествения, документалния и игралния филми. Също така рекламни клипове, спотове и мултимедийни произведения, т.е. произведения, съдържащи текст и/или музика и/или движение

5) произведения на изобразителното, приложното и дизайнерското изкуство, в т.ч. произведения на графичното, грънчарското, тъкаческото, занаятчийското изкуства, както и всички области на т.нар. народно-художествени занаяти.

6) произведения на архитектурата - в т.ч. орелеф, барелеф, малка пластика, големи архитектурни композиции и др.

7) фотографски произведения и произведения, създадени по метод, аналогичен на фотографския. Тук се включват произведения на художествената и научната фотография, на документалната и други области на фотографското изкуство

8) проекти, карти, схеми, планове и други отнасящи се до география, топография, музейно дело, или която и да е друга област на науката или техниката

9) графично оформление на печатно издание

10) преводи и преработки на съществуващи вече произведения и фолклорни творби

11) нови аранжименти на музикални произведения или фолклорни творби

12) периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други сборни произведения, които влючват две или повече произведения или материали

На основата на изобретения разширен състав на обектите на художествено-литературната собственост правим следните класификации:
1) оригинерност (оригиналност) на произведението:
* първични (оригинерни) авторски произведения
* вторични - авторски произведения, създадени на основата на вече съществуващи произведения
2) характер и поредност, обем на материалите и произведенията
* единични - пр. Роман
* колективни и съставни авторски произведения
3) субект, носител на правата
* авторски
* съавторски произведения - повече от един автор
Законодателят определя т.нар. "необекти на авторските права", т.е. такива произведения, които априори не се включват в обхвата на правната закрила. Те са:
1) идеи и концепции
2) новини, факти, сведения и данни
3) индивидуални и колективни нормативни актове на държавни органи, както и техните официални преводи
4) фолклорни произведения
Списъкът на необектите на авторското право е определен на основата на две цели:

* необходимост от информиране на широката обществена аудитория без предоставяне на изключителни права за когото и да е било

* неизвестен субект, създател на произведениетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.