Интелектуална собственост


Категория на документа: ДругиЗа да получат закрила като обект на авторско право, компютърните програми трябва да:
* бъдат оригинални
* да са резултат от творческите усилия на своя автор
* да са изразени в каквато и да е обективна форма.

Носители на авторско право върху компютърни програми могат да бъдат:

* авторите - физическите лица, в резултат на чиято творческа дейност е създадена програмата

* работодател - носителят на авторското право, когато компютърната програма е създадена в рамките на трудово правоотношение и в договора между работодателя и служителя не е предвидено друго.

* Ползватели на компютърната програма - лицата, които законно сапридобили правото да ползват компютърната програма

Авторите, съответно работодателите, имат имуществени и неимуществени права върху компютърните програми:

Неимуществени права:

1) право на автора да реши дали създадената от него компютърна програма може да бъде разгласена и да определи мястото, времето и начина, по който да стане това

2) право на автора да иска признаване на авторството му

3) право на автора да иска името му или друг идентифициращ го знак да бъдат отбелязвани при всяко използване на програмата

4) право на автора да иска запазване на целостта на компютърната програма и да се противопостави на всякакви промени върху нея

Имуществени права:

1) правото на възпроизвеждане на програмата

2) разпространение на програмата

3) право на преработка на компютърната програма

4) предлагането на компютърната програма по безжичен път или чрез кабел

5) предлагането на компютърната програма по безжичен път или чрез кабел за достъп от неограничен кръг лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избрани от всички от тях (като това касае разпространението на компютърните програми в интернет)

Срокът на закрила на компютърните права е за живота на автора, плюс 70 години след неговата смърт. За компютърните програми, създадени в рамките на трудово правоотношение, срокът на закрила е 70 години след разгласяването й.

Тез права (имуществени и неимуществени) се упражняват от носителите автори и работодатели.

Ползвателят на компютърната програма има право:

* да зарежда програмата

* да я изобразява върху екран

* да я изпълнява

* да я предава на разстояниеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.