Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство


Категория на документа: Други


ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

ЗАПОЗНАНСТВО
Необходимо пространство: класната стая
Големина на групата: малки групи.
Цели:
* Участниците да се запознаят.
* Да се припомнят някои термини от сферата на изобразителното изкуство.
* Да се провокира социалния контакт между участниците.
Предварителна подготовка: подредете столовете в кръг.
Описание на дейността:
Поканете участниците. Обяснете им, че с предстоящата дейност те ще се запознаят по-добре и ще научат имената си. Нека участниците заемат своите места. Обяснете, че всеки от тях трябва да се представи като каже собственото си име и термин от сферата на изобразителното изкуство, който започва със същата буква. Например: "Аз съм Полина - приложно изкуство" или "Името ми е Красимир - креда".
Учителят трябва да се представи пръв като свърже името си с определен термин. Следващият по ред трябва да повтори неговото име и избран термин и след това да добави своето име и друг термин. Всеки следващ участник повтаря предходните имена и термини. Задължително условие е използваните термини да не се повтарят.
Дискусия:
* Трудно ли беше да се запомнят всечки имена и споменати термини?
* Има ли термин, свързан с буквата на вашето име, който не бе споменат?
Ръководство:
* Използвайте насочващи въпроси за онези участници, които срещат трудности.
* За подобни случаи трябва да разполагате с предварително изготвен списък с изобразителни термини.
Варианти: Този метод може да се свърже с имена на художници, да се използва при преговор, диагностициране на наличните знания, проверка на компетентността на учениците в сферата на истгорията на изобразителното изкуство.

ДА СИ ПОГОВОРИМ
Необходимо пространство: класната стая
Големина на групата: малки групи
Необходими материали: листчета хартия, моливи, малки безопасни игли
Цели:
* Да се провокира социалния контакт между участниците.
* Учениците да научат повече за себе си.
Предварителна подготовка: обезпечаване на нужните материали, предварително подгответе своята табелка.
Описание на дейността:
Поканете участниците. Обяснете им, че чрез предстоящата дейност те ще се запознаят по-добре, ще научат нещо повече за себе си и по-лесно ще общуват помежду си. Всеки от участниците трябва да напише с печатни големи букви своето име, а под него имената на пет художника. На обратната страна на листчето също се написва името, а под него друга информация, например два предпочитани жанра на изобразителното изкуство. След това всеки трябва да реши коя страна на листа ще закачи с безопасна игла на дрехата си.
Учениците трябва да се движат свободно в пространството по време на урока, да прочетат своите имена, да задават въпроси, да общуват помежду си и се опознаят. За тази дейност се отделят 10-15 минути.
Дискусия:
* Методът помогна ли ви да се опознаето по-добре?
* Тази дейност помогна ли ви да запомните нещо за учениците, с които разговаряхте?
* С кои от учениците имате сходни предпочитания?
Ръководство: смесете се с участниците и им помагайте да започнат разговор помежду си.

Варианти: Информацията на табелките може да се избира произволно от учителя. В този смисъл подобен метод е удачен при уроци, свързани с проверка на знания; с развитието на способността на учениците да общуват на теми, свързани с изобразителното изкуство; при проверка на наличните знания свързани с история на изкуството.

ВИЖ И ИЗИГРАЙ
Необходимо пространство: класната стая
Големина на групата: малки групи.
Необходими материали: блокови листи, флумастри или моливи
Цели:
* Да се активизират представите на участниците.
* Да се припомнят пропорциите на човешкото тяло.
* Да се припомнят характеристиките на човешкото тяло при извършване на различни движения.
Предварителна подготовка: събиране на материали (изображения на хора от снимки, вестници, списания на различна възраст, в различно емоционално състояние, занимаващи се с различни дейности). Това могат да бъдат снимки на различни видове спорт; хора от различни възрасти, извършващи различни дейности; с различни емоционални състояния. Фотосите се залепват върху някакава основа.
Описание на дейността: Сформират се работните групи. Участниците от всяка група се събират около своето работно място. Изображенията се избират от учителя и показват на всички. Участниците във всяка група трябва да изиграят пантомима, свързана с показаното изображение. Например, ако на фотоса е показан спортист, който бяга, участниците могат да изиграят пантомима на пристигането на спортиста на пистата, събличането на анцунга, връзването на спортните обувки, безпокойствието му преди старта, състоянието му на старта и т.н. Участниците изпълняват пантомимата. След като са показани предвидения брой изображения, се дискутира: в каква обстановка може да бъде наблюдавана тази дейност; всеки ли може да я изпълнява; нуждае ли се от екипировка; каква може да бъде тя; хора от каква възраст могат да я изпълняват; самостоятелно ли се извършва, или с други участници; нужна ли е сила, ловкост, гъвкавост, търпение и т. н. Учениците трябва да нарисуват избрана от тях сцена, свързана с показаните фотоси.
Дискусия:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.