Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство


Категория на документа: Други


МАРШРУТИ
Необходимо пространство: класната стая или стая, където се провежда урока
Големина на групата: големи групи
Необходими материали: парче кадастрон, списания, картички, брошури и листовки, флумастри, маркери
Цели:
* Да се активизират представите.
* Стимулиране на мисленето и въбражението.
Предварителна подготовка: Учителят си набавя карта на града, която окачва на видно място. На картата се очертават няколко района съобразно броя на групите, които ще работят по темата.
Описание на дейността: Учениците се разделят на групи. Всяка група трябва да изготви карта на определен район, който е добре познат на учениците и в който има забележителен обект. Учениците трябва да изрежат от материалите или нарисуват транспортни средства, пешеходци, сгради и по този начин да покажат движението на транспортните средства до дадения обект.
Дискусия:
* Тази карта показва ли добре пътя до обекта?
* Какви са обектите покрай които се минава?
Ръководство: Учителят следи как се справят учениците и при трудности се намесва.
Варианти: може да се направи карта на града, или подробна карта на туристически обект

ИЗБОР

Необходимо пространство: класната стая
Големина на групата: целият клас
Необходими материали: три листа хартия А4

Цели:
* Да се активизират психичните процеси на участниците.
* Да се развие смислотворчеството.

Предварителна подготовка: педагогът подготвя предварително три табелки с надписи: "Да", "Не", "Може би" и ги залепва в различни места на стаята, за да се виждат ясно от всички; малка топка, или друг малък предмет; предварително подготвени въпроси във връзка с изобразителната тема.

Описание на дейността: Педагогът обяснява предварително същността на метода. Педагогът задава система от въпроси и хвърля топката към някой от участниците, който трябва да я хване, да отговори като посочи един от трите отговора (или се придвижи към него) и се аргументира.

Дискусия:
* Методът активизира ли вашето внимание?
*
Ръководство:
* Можете да използвате цветни листи за табелките.
*
Варианти: Методът може да се използва за активизиране на мисловната дейност в уводната част на уроците по изобразително изкуство.

ЧАНТА

Необходимо пространство: класната стая
Големина на групата: малки групи
Необходими материали: хартиени пликове или торбички, лепило, ножица, вестници или списания, флумастри

Цели:
* Да се развие умението на учениците да работят в група
* Да се развие въображението.

Предварителна подготовка: информирайте предварително учениците какви материали да осигурят

Описание на дейността: Поставете предварително теми, свързани с изработката на чантата: "На море", "В зоопарка", "На разходка", "На пикник" и др. Учениците трябва да разпределят предварително дейностите между себе си и решат кои да отговарят за изрязването на изображенията и надписите, за дизайна и лепенето, за рисунките с флумастер. Накрая представител на всяка от групите трябва да представи модела пред всички участници.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.