Интернет и неговите ефекти


Категория на документа: Други
Свободен достъп до научни публикации - анализ на
пречки за промени?
Шведско училище по икономика и бизнес администрация
Хелзенки,Финландия
Резюме

Един от ефектите на Интернет е, че разпространението на научни
публикации за няколко години е мигрирало към електронни формати. Основните
бизнес практики между библиотеките и издателите за продажба и купуване на
съдържанието, обаче не са се променили много. В знак на протест срещу високите
абонаментните такси на основните издатели, учените са започнали Oткрит
Достъп (OД) до научни списания и електронни печатни хранилища, които разпространяват научна литература свободно. Въпреки широко одобрение сред академичните среди, че (ОД) би бил оптималното начин на разпределение на публично финансирани научни изследвания, такива канали все още представляват само незначително явление в световната научна комуникационна система. Тази статия разглежда, с оглед опитаот последните десет години, множеството бариери, които възпрепятстват бързо разпространението на Свободния/Открития Достъп. Дискусията е структурирана в съответствие с основните (СД) канали; специализирани списания за първична издателска дейност, и институционални хранилища за вторичните паралелни публикации. Тя също обсъжда видовете бариери, които могат да бъдат класифицирани като състояща се от правна рамка, IT инфраструктура, бизнес
модели, индексирани услуги и стандарти на академичната система,
маркетинг, и критичната маса.
Въведение

Оповестяването на научното съдържание е една от областите, която ще се възползва най-много от появата на Интернет. Научното издание, като добра информация, може лесно да бъде даставено по електронен път до крайния потребител. Учените вече имат
необходимото оборудване и умения, за да получат достъп до материалите в нормалното си работа среда, и са предизвестили използването на Интернет за
комуникиране. В близко бъдеще световноизвестните учените ще имат достъп до по-голямата част от текстовете, които четат през World Wide Web. В допълнение към традиционните публикации има много други начини, чрез които научните общности да могат да използват информационните технологии и Интернет, за да повишат своята комуникация и процеси на сътрудничество като например имейл дискусионни списъци, бази данни на данни от наблюдения на споделяне на модели и програмен код и т.н., но те ​​не се смятат в тази разработка.

Докато доставката на техника за научни публикации се е променила бързо, икономическите последици не са се променили изобщо. Концентрацията на
публикуване на заглавия на списания в ръцете на няколко големи играчи, в комбинация
с електронна доставка, е направила силните играчи още по-силени и те имат и двете и антитръстово разследване (Комисията по конкуренцията, 2001 г.) и неофициално разследване (Службата за лоялна търговия, 2002 г.) в някои от предложените сливания на най-големите издатели. Изключително ниските пределни разходи за
продажбата на информация по интернет предпочитанието да се използват похватите на продажбите и маркетинг стратегиите като групирането и диференцирано ценообразуване (Shapiro и Varian, 1999). Затова, издателите бързо започват да предлагат лицензии за електронен достъп до университети и университетски консорциуми. Ключът към издаването е, че има много малко конкуренция в тази индустрия, и че схемите за ценообразуване зависят много повече от желанието на всеки клиент (и капацитет) да плаща, отколкото на производствените цени. По този начин, днес за университетските библиотеки и индивидуалните клиенти достъпът до тази материали по интернет, е повече или по-малко по-скъп от колкото преди на хартиен носител. Сериината криза, дългият период на поскъпване на абонаментите започнал през 1970 продължава (Frazier,2001).

Успоредно с тези промени учени пионери са скочили на
възможността, предоставена от Интернет за заобикаляне на скъпите посредници в
процеса на публикуване. През 1990 г. няколко Е-пачатни архива, както и няколко
стотици рецензирани, електронни, научни списания се появиха. Общият
знаменател за тях е, че те предлагат безплатен достъп до електронен продукт.
Това става известно като "свободен достъп".

Опитът на тази първа вълна от пилоти демонстрира , че бариерите за
промяна на търговски ориентираната комуникационна система значително се
подценява. Защото на тези бариери въздействието на свободния достъп на общия обем на научните публикации е все още незначителен. Този документ ще даде по - близък поглед на някои от тези бариери, които най-общо могат да бъдат категоризирани в икономически, правни, социални и психологически.
Какво е "открит достъп"?

"Открит достъп" (OД) означава, че читателят на научна публикация да я прочетете
по интернет, да я отпечатате и още повече да я разпространява за нетърговски
цели, без никакви плащания или ограничения. В някои
случаи на повечето читатели им се изисква регистрация за въпросната услуга, която например може да бъде полезна за доставчиците на услуги с оглед на производството на читателска статистика. Използването на съдържанието от трети лица с търговска цел, обаче, е забранено. Благодарение на свободната възможност за свързване със списъците на (ОД) публикуване за значително улеснение, тъй като читателят не
среща бариери, като например използването на свидетелства и всеки референтен е на разстояние едно щракване с мишката. Като цяло, авторът запазва почти пълно авторското право и може да публикува материал на друго място.

Интернет е великолепен канал за безплатно разпространение на информация за
обществено достояние. Науката като социална институция също винаги е имала за идеал свободното споделяне и критичната информация. По този начин има много по- силен случай за свободен достъп до научни данни отколкото например за използването на отворени методи източници в разработването на приложения за информационните технологии (Björk, 2001 г.) да не говорим за безплатно сваляне на музикални файлове от трети страни в противоречие на законните интереси на произвеждащите артисти. Повод за развитие също така е и командироването на преподавателски ресурс свободно в Интернет , феномен, за който етикетът "OpenCourseWare" се възползва
(MIT, 2001).

Четирите най - важни канали на (ОД) са електронните, рецензираните, научните
периодични издания, научните изследвания, специфични за всяка архивна зона (е-печат), сървъри (в тези наречени хартия - специфичен предмет на транзакции), институционалните хранилища на отделните университети, и самостоятелното публикуване на началните страници на авторите. ОД е основана в началаото на 1990г. като индивидуално усилие. Почти като правило, такива списания са електронни само поради необходимостта да се сведат до минимум разходите, но вСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет и неговите ефекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.