Интернет насилие (кибер тормоз)


Категория на документа: Други
Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"

гр.Бургас

Факултет по Обществени науки

КУРСОВА РАБОТА

ПО

ПРЕВАНТИВНА ПЕДАГОГИКА

ТЕМА: ИНТЕРНЕТ НАСИЛИЕ /КИБЕР ТОРМОЗ/

Изготвил: Проверил:
Мария Славчева Монева Доц. д-р. Елена Дичева
Социална педагогика-2 курс
Фак. № СП 255

2013

Съдържание:

I.Част: Същност на проблема- основни понятия.
II.Част: Социално- педагогически и психологически измерения на проблема /механизми за поява, причини, условия в които се появява проблема/.
III.Част: Превенция на проблема- /система за превенция на национално, общинско и училищно ниво/. Система за действие- /цел, задачи, методи, очаквани резултати, участници, мерки, институции/.
IV.Част: Изводи- /възможности за преодоляване на проблема, отражението му върху обществото/.
V. Част: Литература.

ИНТЕРНЕТ НАСИЛИЕ /КИБЕР ТОРМОЗ/

I.Част: Същност на проблема- основни понятия.-

Що е кибер насилие?-Кибер насилието е използването на информационните и комуникационните технологии за упражняване на умишлено и повтарящо враждебно поведение от страна на отделен човек или група хора, целящо да навреди на други. Кибертормозът (или както е известен по света - cyberbullying) е новата форма на насилие между деца. Насилието се извършва чрез използването на мобилните телефони и интернет (социални мрежи, skype и др.). Според психолози у нас проблемът се забелязва още при третокласниците, като една трета от 10-годишните смятат кибертормоза за нещо обичайно, което се случва около тях. Водещите форми на тормоз в училищния двор са обиди, измисляне на прякори, иронични подмятания и клюки, като почти всички могат безпроблемно да преминат в киберпространството. Поради това не е изненадващо и че основните източници на тормоз в Мрежата според децата са:
-пускане на клюки през социални мрежи (56% от случаите);
- обидни обаждания по GSM (56%);
-заплашителни SMS-и (49%);
- пускане на неприлични или фалшиви снимки (39%) и др.
Онлайн тормозът е постоянно разрастващ се феномен,обхващаш все по-голямо разнообразие от платформи, устройства и уеб сайтове. Той може да се изразява в обидни коментари насочени към детето, или публикуването на информация или снимки имащи за цел да го засрамят или да му причинят вреда.Това е най- често срещаната негативна ситуация в която попадат децата онлайн. Според проучване проведено в САЩ една трета от тинейджърите използващи Интернет са се сблъсквали с някаква форма на онлайн тормоз .

Подобно на булинга възникващ лице в лице, онлайн тормозът се асоциира с редица психологически проблеми при част от децата, които са го преживели. Той има най-голямо влияние върху тинейджърите, голяма част от които прекарват значителна част от времето . Много по-вероятно е те да развият депресивни симптоми, емоционални проблеми,трудности в между личностното общуване или да извършат тормоз онлайн върху други лица.

II.Част: Социално- педагогически и психологически измерения на проблема /механизми за поява, причини, условия в които се появява проблема/.

Всяко пето дете е тормозено в интернет. Децата имат нужда от възрастни, които да защитават техните права в Интернет. Системата на законодателството е валидна и в Интернет, при което администраторите на уеб-сайтовете са отговорни за съдържанието на сайтовете, които администрират.

Кибер хулиганство

Интернет дава нови възможности за тормоз. Хората могат да публикуват слухове, снимки и друга лична информация в Интернет или да изпращат злонамерени съобщения - анонимно или от името на някой друг. Кратките съобщения (SMS) и мобилните телефони с камера са приятни и забавни, но откриват възможност и за зловредно използване. Хулиганството в училище обикновено се ограничава в училищните часове. Чрез Интернет, обаче, хулиганът може да достигне жертвата си по всяко време, по-широк е и кръгът от хора, които може да нарани. Ако детето Ви обича да чати в Интернет, трябва да обсъдите с него рисковете и да му дадете съвет какво да прави, ако някой го тормози в мрежата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет насилие (кибер тормоз) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.