Интернет списанията за мъжете и жените


Категория на документа: Други
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра по Социология
Специалност: Социология на пола

Курсова работа

на тема:

"Ние" и "те" в българските онлайн списания www.men.bg и www.woman.bg

Изготвили:
Факултетен
Трети курс, бакалавър
Редовна форма

София, 2014

Съдържание:
I. Увод
1. Предмет и обект на анализ .................................................................Стр.3
2.Изследователски модел и понятиен апарат............................................Стр.3
2.1.Понятия.........................................................................................Стр.3
2.2.Метод на изследване.........................................................................Стр.4
II. Изложение
3.Цел и задачи на изследването............................................................. Стр.5
4.Теоретичен модел .............................................................................Стр.5
4.1.Електронните списания - www.men.bg и www.woman.bg като "въобразени " общности...........................................................................................Стр.5
4.2. Отношението "ние" -"те" разбирано като отношение "Аз"-"Другия" ..........Стр.6
4.3. Типология на "другия".....................................................................Стр.6
4.4. Егото- носител и творец на социалното................................................Стр.7
5.Анализ на вторични данни ................................................................Стр.7
5.1. Възприемането на голотата в електронното списание www.men.bg .............Стр.15
5.2. Възприемане на голотата в електронното списание www.woman.bg...............Стр.16
5.3. Изследване върху Равнопоставеността на мъжете и жените, видяна през очите на децата.......................................................................................................Стр.17
5.4. За приликите и разликите между двата пола...........................................Стр.24
III. Заключение
6. Заключение ................................................................................................................Стр.25
7. Използвани източници .......................................................................Стр.25

1. Предмет и обект на анализ

В настоящата курсова работа ще се опитаме да проследим две специфични "въобразени" общности, които се появяват на страниците на онлайн списанията създадени за женската и мъжката аудитория. Ще се спрем конкретно на две електронни списания - www.men.bg и www.woman.bg . Ще ги разгледаме паралелно като две общности, които съществуват независимо една от друга и които задават основите на една по-силна връзка на привързаност на субектите към първото, категоризирано като "мъжко"и второто като "женско" списания в интернет пространството.
Това върху, което ще се съсредоточим в двата сайта е начинът на конструкция, основни категории, интереси, начини за развлечение, обсъждани теми, снимкови и рекламни материали. Ще проследим два свята, които въпреки своето самостоятелно и независимо съществуване се нуждаят един от друг, за да подсилят егото си и да затвърдят позицията си на мъже/жени на социалната сцена. Теза два свята съществуват, за да докажат един на друг, че са отделни и самостоятелни субекти, с различен начин на мислене и поведение. Всяка от общностите се опитва да докаже, че е достойна за уважение, защото е уникална сама по себе си. Именно това чувство за споделено различие от другия пол по определени признаци и характеристики ги сплотява в общност и ги зарежда със самочувствието на "истинския/та" мъж/жена.
Изборът ни да разглеждаме точно тези две електронни списания- www.woman.bg и www.men.bg като обект на настоящето изследване, при наличието на огромното разнообразие в интернет е, че двете освен че са предназначени за "истинската жена" и "истинския мъж", са и собственост на най-голямата спортна информационна агенция в България - Sportal Media Group, която има над 2 500 000 уникални посетители и 100 000 000 разглеждания на страница месечно. Статистиката на агенцията сочи, че цели 22% от всички посетители използват портала поне 8 пъти дневно.
Ще разгледаме двата сайта като " въобразени общности", които се сформират около егото като ключов елемент за двата пола. Ще превърнем егото в предмет на изследването, защото именно то е причината половото разделение да се мисли като общности разделени на "ние" и "те".

2. Изследователски модел и понятиен апарат
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет списанията за мъжете и жените 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.