Интернет списанията за мъжете и жените


Категория на документа: Други


Пазарният механизъм, който неизменно присъства в женските списания е катализатор на промените, настъпващи в образа на жената. Като масова стока, циркулираща в пазара на продукти, женските списания имат определена целева група и изисквания, чрез които продуктът съответства на пазарното търсене. Непрекъснатото повишаване на разнообразието на предлаганите продукти и динамиката в пазарните предпочитания изразяват промените в ценностните виждания на индивидите, техните потребности и начин на живот, но същевременно пазарът оказва влияние върху формирането на идентичности чрез разширяването(ограничаването) на предпочитанията до конкретен набор от пазарни продукти (ролята на рекламата в женските списания като представяща конкретна марка продукти, задоволяващи определена потребност на индивида или защо да предпочетем определена боя за коса пред друга, конкурираща я марка).
В женските електронни списания рекламите са насочени към продукти осигуряващи "перфектна" кожа, коса, тяло, грим и пр.
Като продължение на темата за разхубавяването се намесват проблемите с теглото или безкрайните модерни митове "как да се преборим с излишните килограми". Поради тази причина, може би, има отделна тема отредена за диети и фитнес, където нежната половинка публикува доказани и споделени диети на известни личности и модели, които следват, за да се харесат на мъжете.

Проблематиката за правилното хранене е под формата на съвети за физически упражнения и натоварвания, приготвяне на храна с малко калории, както и разнообразни диети.Здравата жена е красива и желана жена. Тя трябва да се грижи за външния си вид и за здравето си, като част от задълженията й на дневен ред.(тук влизат категориите -Здраве , Красота и Диети и фитнес). Стремежът за постигане н идеалната фигура, сред повечето жени и сред модните среди, се явява като специфичен професионален проблем, който чрез подражателна роля може да повлияе върху читателките. Списанието се представя като наръчник за постигане на успех в живота на читатели(к)те.
Тези налагани образи кореспондират на процеса, при който чрез прокламиране на индивидуално различие и уникалност се налага групова еднаквост. Тук могат да се наблюдават нови форми на стереотипност на женския образ, възприети от женската аудитория. Един от съвременните стереотипи е за "успялата жена". В този образ се включва финансовата независимост. Такива читателки са още "модерни и динамични, добре образовани, социално и професионално активни, със собствена кариера, липсата на категорично разграничение по възраст и понякога привидно универсалната и множествена публика. На страниците на списанията се изгражда образа на модерната домакиня, тоест жената, успяла и реализирала се в конкретната сфера на семейството. Най-често жената е майка или бъдеща такава, която не може да пропусне да прочете публикациите в "Мама и дете" или редовно посещава www.bg-mamma.com.
Жените също говорят за секс, но те винаги свързват темата за секса с отношенията между двата пола. Съществува взаимозависимост между секс и връзка, сякаш сексът е немислим ако дамата няма връзка. Това е така, защото"жените, които са социално подготвени да изживеят сексуалността като съкровен и силно натоварен с чувство опит, който не включва обезателно проникване, но може да обхване широк диапазон от дейности (говорене,докосване, милване, прегръщане и пр.) (Бурдийо, "Мъжкото господство"2002:30)
Всичко това, осигурява чувство за женственост в общността на списанието. Те са жени, защото са женствени, защото искат да изглеждат красиви или защото са добри майки, а може би просто, защото се вълнуват от светски клюки. Жената обича клюките, обича да говори и чете за чуждия, светски живот, да взима пример или да си прави изводи за себе си. Затова и не може да има женско списание, което да не се опира на публичността и светския живот. Защото ако можем да причислим женските списания към дадена сфера, то тя би била публичната. "Истинската" жена е светска, публична фигура, която иска да й бъде показвано и да бъде показвана сред обществото на мъжете.
"И т. нар. "женственост" често не е нищо друго освен форма на угодничество спрямо реалните или предполагаемите мъжки очаквания, а именно относно увеличаването на егото". (Бурдийо, "Мъжкото господство"2002:83).
"Колкото повече с мен се отнасяха като с жена, толкова повече ставах жена". (Бурдийо, "Мъжкото господство"2002:77)

Докато жените принадлежат по-скоро към публичната сфера, то мъжката аудитория е по-тясно свързана с частната. Мъжете в мъжките списания са прекалено интимни, конкретни и искрени. Те не търсят показност или обществено мнение, те залагат на личен опит или споделен такъв.
Друга привидна разлика, която откриваме в двата сайта е свързана с цветовата гама -женският сайт е по-цветен и пъстър, а мъжкият е на черен фон, който се асоциира със мъжката твърдост и сериозност. Тук може да споменем един подходящ цитат от Бурдийо "Между предназначените най-вече за мъжете места, като баровете и клубовете, които с техните кожени, тежки, ръбести мебели и тъмни цветове отразяват един образ на мъжественост и грубост, и така наречените "женски пространства", чиито сладникави цветове, дрънкулки, дантелки или панделки припомнят крехкостта и лекомислието" (Бурдийо, "Мъжкото господство"2002:72)

В настоящата работа ще разгледаме също и тялото не само през неговата телесност, физически дадености и биологически особености, но и от социологическа гледна точка: през начина, който се представя, възприема и конструира на страниците на www.woman.bg и www.men.bg. В социалното телесността никога не присъства сама по себе си.Тя е продукт на репрезентация и интерпретация. ("Тялото е социален продукт" Бурдийо, "Мъжкото господство"2002:80). Както цялото тяло, така и отделни негови части, атрибути или състояния са натоварени със символни конотации(снимков материал).Тялото в публичното пространство2 се възприема не чисто физически в неговите природни дадености, а като образ на телесното, който носи определени символни значения и предава послания на гледащия. Това върху което ще обърнем внимание е разголването3 на женското тяло на страниците на www.men.bg.

Трайна тенденция на социално приемливо разголване на тялото можем да наблюдаваме едва от края на 18 век, т.е. с появата на модерните идеи за личността и нейните права.Това поведение на обличане е тясно свързано с идеята за защита на тялото. Личното пространство съвпада с физическото и човек може да го защити само с материални разграничения. Облеклото трябва да създава усещане за максимална сигурност.
В модерното време в западните общества се оформя нова концепция за личното пространство и неговата неприкосновеност, която постепенно завладява и страни като нашата.Идеята за лично пространство вече не съвпада с идеята за физическо, с телесната неприкосновеност на индивида.Личното пространство сега се е превърнало в безвъпросно, неоспоримо.То се превръща в неоспоримо"парче", което всеки индивид притежава.Голотата спира да се проблематизира в съзнанието на модерния човек и се превръща във всекидневна очевидност и неразделна част от страниците на мъжките списания.Облеклото като средство за защита се обезсмисля.Личното пространство на индивида е различно от частното пространство на семейството или групата за което говори Хабермас.Частното е мястото в което индивидът има пълен контрол над средата, защото обществото не може да проникне. Личното пространство за разлика от това не е обособено на конкретно място, не се помества в статични пространствени координати( както домът например).Основната му характеристика е, че то е подвижно, т.е то е характеристика не на дома, а на личността.То е атрибут, който принадлежи на всяко едно човешко същество, независимо дали то се намира в спалнята си или на плажа.То се "придвижва" заедно с личността в различи топоси на социалното.Човекът го"носи" със себе си, както в частното, така и в публичното.
Започва да се разпада представата, че "моята дреха е моята крепост" и това бележи прехода от физическа към абстрактна граница между индивидите като легитимен регулатор на взаимоотношенията.
При това ново разбиране за света и естеството на социалното, според което поради ценността на всеки човек и неговите универсални права неговото лично пространство е абсолютно и непроблематизируемо, умишлено и подчертано скриване на тялото няма смисъл.
Преди генезиса на Модерността изобщо липсва вероятността подобна степен на събличане пред другите да се превърне в алтернатива именно защото предмодерният човек не споделя идеята за неприкосновеност на личното пространство и възприема откритото тяло като уязвимо.
Облеченото тяло означава надеждна граница между него и другите.
Оголването на тялото се мисли като застрашаващо и причинява безпокойство.
Дрехата обаче още има символна защита на тялото.Което е по-важно: тя е единствената такава защита на индивида в публичното пространство.
След като човек е защитен по природа поради самия факт, че е личност- вече в модерния смисъл на думата, нуждата от материалното подчертаване на защитеността на тялото постепенно отпада. Строгото прикриване на телесното отстъпва пред деликатното му разголване.
Красотата на тялото не просто се показва, тя се подчертава, дооформя, моделира. Красотата на разголеното тяло става цел сама по себе си.Усещането за лично пространство е в такава степен засилено, че изчезва притеснението дори за последиците от целенасочената съблазнителност на физическото.
В своята разбираща социология Макс Вебер изказва тезата, че индивидите ориентират действието си спрямо очакването за това колко е вероятно да предизвикат определена обратна реакция или резултат от него.Когато възприемат правото на лична физическа недостъпност като норма и вероятността за неспазването й - като минимална, те нямат стимул да поставят между себе си и другите подчертани (реални и символни) граници.Така можем да обясним постепенното "изрязване" и естетизиране на разсъблеченото тяло.

5.1. Възприемането на голотата в електронното списание www.men.bg

В мъжките списания в най-голяма степен е различим образът на жената като "възприето битие" (Бурдийо: "Мъжкото господство": 2002), защото се поставя голям акцент върху женската телесност и желанието на жените чрез своето облекло или неговата липса да привлекат внимание и предизвикат наслада у мъжете. Така наречените от Бурдийо "оръжия на слабите" под формата на начини на съблазняване ("Мъжкото господство": 2002) спомагат за конструирането на образа на жената чрез "погледа на другия" (пак там). Ако възприемем теоретичната рамка на Бурдийо, жената е поставена в "икономиката на символните блага" :"Жените са структурно изложени като предлагани на пазара на символните блага обекти"( Бурдийо, "Мъжкото господство"2002:84). Жените, на страниците на мъжките списания са сведени до обекти, заедно с коли и недвижими имоти, което като впечатление се засилва чрез визуализирането на "другия". Преобладава множеството снимки на красавици с коментари относно формите и заложбите й.

Новите разбирания за човешката сексуалност са подпомогнати и от редица
изобретения, които постепенно придобиват революционна роля във всекидневните културни практики. Кризата обаче, доколкото постоянната промяна и трансформация на социалното възприемане на пола се схваща като кризисност, не обхваща само женския образ. За неустойчивост на половите стереотипни модели можем да говорим и при понятието за мъжкост. Тук също тази динамика на изграждащата се идентичност има нови, различни от миналите й кризи проявления. Докато в миналото принципът на власт у мъжа и неговото господство са били изразявани чрез редица ритуали около сватбата и семейния живот и неизпълняването на някой от тях се е считал за отклонение от мъжествеността, то сега кризата придобива нови форми чрез медиите. Бодибилдингът според Бурдийо е "принцип на страхотна уязвимост" (Бурдийо, "Мъжкото господство" 2002: 66), начин за телесно препотвърждаване на мъжкото господство. В такива социални условия на взаимно полово преизграждане е несъмнено, че "мъжкото господство не се налага вече с очевидността на нещо, което се разбира от само себе си" ("Мъжкото господство" 2002: 108).
Определяме мъжкото тяло като противоположно на женското. Ако от жената се изисква тя да бъде крехка, то "истинският мъж" трябва да бъде силен и едър.Това е и една от причините мъжете да посещават различни по вид фитнес клубове, за да избегнат "приближаването" до определението за женственост. (http://men.hotnews.bg/n/vlez-vuv-forma-za-lyatoto.11784.html).
"Мъжете са склонни да се показват недоволни от частите на телата си, които оценяват като "твърде малки", докато жените отнасят своите критики по-скоро към участъците от телата си, които им изглеждат "твърде големи" ".( Бурдийо, П. "Мъжкото господство").Това е и причината жените да не харесват по-ниски от тях мъже. Същото се отнася и за "мъжкото достойнство" или "очакванията от мъжа да е "наистина мъж" чрез удостоверяване на сексуална мощ. (http://men.hotnews.bg/n/kak-da-zhiveesh-s-golyam-penis.22702.html)
(http://men.hotnews.bg/n/muzh-uvelichi-penisa-si-do-25-santimetra.23580.html)

Мъжете освен оценители на собственото си тяло се явяват оценители и на женското тяло. На преден план излиза хипотезата, че жените поддържат и се стремят към женственост на тялото поради мъжкото оценяване на това тяло. Женското тяло трябва да напомня детското, то трябва да е нежно и крехко. То е подчинено на мъжкото виждане за това тяло. Жената оценява друга жена, спрямо това как я вижда един мъж. Именно поради това в електронното списание има част - Класация на месеца, като класациите биват различни- класация на жени по бански, най-секси дупе и т.н. Мъжът се явява мяра на всички неща- свързани с женското тяло. (http://hotnews.bg/n/klasatsiyata-na-menbg--matski-po-banski.6689.html). Тялото е витрина и екран - ние не гледаме, нас ни гледат и спрямо това действаме по един или друг начин. Действията на жените са насочени към изпреварващата оценка на другите (мъжете).

5.2. Възприемане на голотата в електронното списание www.woman.bg

Когато женските форми не съвпадат с с представата за естетическа атрактивност, те биват съзнателно коригирани.
(http://woman.hotnews.bg/n/lejdi-gaga-napulnya-.18839.html)
Налага се един идеал за това как трябва да изглежда тялото и той е насочен към изграждането на образ, който подчертава женствеността, т.е. подчертават частите, които отличават жената от мъжа - ханша и тънката талия ( за това служи корсетът) и гърдите (оформени чрез подплънките).Красотата на разголеното тяло става цел сама по себе си.( http://woman.hotnews.bg/n/idealnata-figura-e-povazhna-ot-seksa.32331.html) Мъжете и жените имат различни представи за идеалното тяло.Самочувствието на жените от гледна точка на тялото може да се разгледа в два аспекта- самочувствие изградено на база оценка от другия пол и оценка от страна на други жени спрямо това тяло. (http://woman.hotnews.bg/n/koi-sa-najkrasivite-zheni-spored-dvata-pola.31934.html.
Голотата в списанието се приема като начин за привличане на мъжкия пол и създаване на усещане за естетика ( ако тялото е само от части разголено и е облечено в подходяща дреха), тя също служи и за изграждане на самочувствие и превъзходство .Затова и дрехите, които са облечени от популярни личности от женски пол са предимно оскъдни, тесни, привличащи вниманието.
(http://woman.hotnews.bg/n/kim-kardashiyan-pochti-po-belyo.31460.html); (http://woman.hotnews.bg/n/sex)

5.3 Изследване върху Равнопоставеността на мъжете и жените, видяна през очите на децата
Изследването показва разминаването на равнопоставеността на мъжете и жените в България, равнопоставеност, която привидно е институционално гарантирана от закона, но която реално не се случва, поради стереотипите и нормите заложени в социалното. Изследването е проведено сред деца на възраст от 9 до 17 години. Възприятията и нагласите на децата върху проблема ни показват един друг поглед върху ролите изпълнявани от двата пола и взаимоотношенията между тях. Децата като чисти и невинни създания са интересни на изследователите с това, че те обективно отразяват действителността без да я изкривяват.Освен това, те показват как се изграждат доминиращите отношения от ранно детство (без да се осъзнават). Децата съдържат в себе си и отпращат към идеята за нагласите на бъдещето поколение.
Резултатите от изследването показват, че децата никак не смятат, че двата пола са равни. Над 40% от децата твърдят, че според тях няма равнопоставеност между двата пола.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет списанията за мъжете и жените 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.