Интернет списанията за мъжете и жените


Категория на документа: ДругиРазлики в резултатите откриваме и по признак населено място. В големите населени места мнозинството от децата приемат двата пола за равни, докато в малкото населено място близо 70% от децата считат, че мъжете и жените не са равни.

Интересно е да се разбере какво децата разбират под "равенство между половете".От резултатите установяваме, че според учениците равенството означава в най-голяма степен еднакво право на изразяване на мнение и взимане на решение, еднакво отношение в обществото, равни права и задължения в семейството.

За малките ученици равнопоставеността в семейството е от първостепенно значение, докато за големите най-важното е равенството в обществената сфера.Това може да се обясни с по-голямата привързаност към родителите в по-ранна възраст.От това може да достигнем до извода, че именно в семейната среда са най-видни неравенствата в отношенията на мъжете и жените и може би те спомагат много за репродуцирането им в останалите обществени сфери.

Двата пола се изграждат въз основа на заучени поведения и очаквания, което ясно се вижда в отговорите на децата по отношение на това кое се определя за женско и кое се определя за мъжко в медиите. Създава се образ на мъжа, който е силен и добър професионалист и образ на жената, която е красива и грижовна. Мъжете са също така успешни, а жените са отговорни като и за двата пола е присъща интелигентността.Тези стереотипи изграждат социално присъщите роли на двата пола и се явяват "типични" за тях.

Аналогично се случва и с образа на жената.Жената се отличава с качества като красота, грижовност, отговорност и професионалност.
Стереотипите за мъжа и жената се изграждат също и през възпитанието на децата. На децата още от малки се вменяват приемливи роли и поведение за всеки от двата пола.Не е обществено прието жената да вдига тежко, да вика, да е агресивна и др.Тези норми тъй като се заучават още от ранно детство стават безвъпросно дадени за децата.
Тези чисто женски и чисто мъжки дейности като присъщи на двата пола се виждат в отговорите на децата свързани с игрите и учението.Момчетата са тези, които играят с автомобили (това по подразбиране се отнася по различен начин на друга възраст при мъжете- карането на коли и оценностяването им като важна част от живота им). (http://men.hotnews.bg/n/koli)

Изследването разкрива, че за момичетата се оказва по-подходящо да се развиват в рисуването, а момчетата в смятането. Това съответства на доминиращата социална представа, че на жените се отдават креативни занимания, респ. за тях са много подходящи изкуство, хуманитаристика, а мъжете имат математическо мислене, респективно те се изявяват по-добре в икономика, инженерство, наука.

Малко над половината от момичетата очакват да споделят домакинската работа със съпруга си, за останалите това продължава да присъства в представите им като "женска работа". Момчетата също виждат грижата за домакинството предимно като част от женските задължения. Така, ролята на жената включва работа извън дома и равен принос към семейния бюджет и поемане на основната грижа за домакинството като допълнение.
(http://woman.hotnews.bg/n/cooking)

Грижата за децата предимно се възприема като задължение и на двамата родители, но ако сравним процентите откриваме, че по-голям имат жените ( спрямо мъжете).

Мнозинството от учениците, взели участие в изследването считат, че отглеждането на деца не пречи на професионалната реализация на родителите, а ако създава затруднение в това отношение, то е в еднаква степен и за двамата родители.

Стереотипът за това мъжът да плаща сметката се проявява и в това изследване.86,4% от учениците смятат, че мъжът е този, който трябва да плати сметката в заведението.( http://woman.hotnews.bg/n/koj-najchesto-tryabva-da-plashta-smetkata-v-restoranta-.20918.html).

21,5% от момчетата смятат, че чрез плащането на сметката си гарантират секс, а 22,7% считат, че донякъде това им се полага, щом са платили в заведението. Излиза, че над 44% от момчетата имат очакване, че момичетата в известна степен им дължат секс, след като те са покрили разноските по срещата. 90,5% от момичетата не споделят тяхното виждане, а и вероятно дори не си дават сметка за нагласите на момчетата.Момичетата са тези, които пристъпват с предрасъдъци, когато стане дума за секс и тук виждаме разминаване между мисленето за секса и интимността у момчетата и момичетата.

Макар че и момичетата и момчетата смятат че "добре и двамата да помислят" за осигуряването на презерватив, когато се стигне до сексуален контакт, се оказва, че тази отговорност е основно на момчето. 10,9% от момчетата очакват момичето да се погрижи за това, но едва 1,8% от момичета споделят тази нагласа. Доста по-голям процент момчета отколкото момичетата (8,4% срещу 3%) смятат, че не е нужно да се използва презерватив.

На въпроса за отговорността при нежеланата бременност най-голям дял има споделената отговорност.Въпреки, че разгледани по- детайлно процентите показват, че всяко пето момче е склонно да я прехвърли върху момичето.

Изследването показва, че сексът при тинейджърите не е непременно свързан с любов, а ревността се смята в много голяма степен за признак на любов и привързаност.
Младежите си дават сметка, че момичетата могат да станат жертва на насилие в интимните връзки, но в малка степен могат да си представят момче да изпадне в такова положение.Това можем да отнесем към "предзададената крехкост" на жените и невъзможността им да вършат много от дейностите предполагащи физическа сила- действия "предопреденени" на мъжете.

5.4. За приликите и разликите между двата пола

Някои забавни прилики и разлики между двата пола може да открием тук:

http://bgtatko.bg/12220/20-razliki-i-11-priliki-mezhdu-mazhete-i-zhenite/

http://jenite.bg/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_l.a_i.371265.html%20%E2%80%93

6. Заключение

Съдържанието на социалната категория пол се формира от множество социални елементи и оказва своето влияние върху шансовете в живота на хората в зависимост от техиня пол по различни начини. В голяма степен това се случва под формата на социално заучени поведение и очаквания за това какво е подобаващо и какво не за единия и другия пол. Тези социални очаквания изкристализират и в стереотипите за мъжете и жените, които дефинират ролите, качествата, способностите, средствата, с които разполага всеки от двата пола. Тези стереотипи се оглеждат в медиите, които отразяват и подсилват доминиращите социални норми и представи. Социалното констуриране на пола е педпоставка за съвместното съжителство на двата пола.Те съществуват заедно заради и поради различията си.

7.Използвани източници

1) Андерсън, Бенедикт. 1998. Въобразените общности. София: КХ. ("Въведение", "Културни корени" и "Източниците на националното съзнание" - с. 17-60)
2) Грекова, М. 1996: Аз и другият. Измерения на чуждостта в посттоталитарното общество. София: Изд. на Софийски университет
3) Бурдийо, П. 2002. Мъжкото господство. София: ЛИК
4) Бурдийо, П. (2001) "Въведение в дистинкцията". В: "Антология по социология наСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет списанията за мъжете и жените 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.