Интерпретация на урок за 5 клас по учебна дисциплина философия за деца


Категория на документа: Други


СУ "Св. Климент Охридски"
Факултет по начална и предучилищна подготовка

Интерпретация на урок за 5 клас
по учебна дисциплина
Философия за деца

Изготвил: Проверил:
Пламена Иванова Нешева доц. З. Захариев
Специалност Социална педагогика
Задочно обучение, ІV курс
Фак.№ 30487

Поздравявам учениците и проверяваме заедно с дежурните дали има отсъстващи от час, след това ги моля да отворят учебниците си на страницата до която сме стигнали и продължавам с леко въведение. Обобщавам, че досега сме стигнали до български народни приказки.
Питам ги как са създадени народните приказки, ако някое от децата каже че произлизат от народа ще уточня, че са произведение на изкуството, предаващо се от поколение на поколение българи, от достатъчно дълго време, за да се забрави техния автор. Ще продължим с въпрос към децата каква е била целта на приказките, ако някое от децата отговори, че са били за забавление, ще ги поздравя за правилния отговор и ще подскажа, че са имали за цел и да представят и от всяка случка поука. При вълшебните и тези за животни, се описват вярванията на хората, техните суеверия и понякога измислици.
Моля децата да отворят учебниците си по литература на днешни урок, уточнявам заглавието на приказката - "Който не работи, не трябва да яде", моля ги да разгледат картинката до текста, за да задоволя тяхното любопитство и допълвам, че след като прочетем текста ще разберат защо момичето, което е изобразено изглежда изморено и нещастно. Гледайки към собствения си учебник ги моля и те да следят текста в своя и започвам да чета урока. След като веднъж вече съм прочела веднъж урока, моля децата всяко от тях едно по едно да прочетат по изречение от текста, като започнат от първия чин и стигнат до последния. Важно е всички да се включат и така, поне още два пъти текстът ще бъде прочетен, ако децата са повече на брой. След като приключим с четенето на текста питам дали има думи които са неясни за децата и не са разбрали техния смисъл. Няколко деца не разбират думата "зимник" и аз обяснявам, че означава помещение под къща, обикновено вкопано в земята, за съхраняване на продукти и др.
Започвам да им задавам въпроси свързани с текста, като пояснявам че, ако някой желае да отговори първо да вдигне ръка. Първият ми въпрос е: " Защо невестата е оставяна две вечери без да се нахрани, заедно с другите членове на семейството?" Ако децата се затрудняват да отговорят на въпроса им давам възможност да избират между следните три: 1. Защото не е имало достатъчна храна; 2. Защото не е свършила никаква работа;
3. Защото свекърът й е имал за цел да я научи на труд.
Вторият ми въпрос ще бъде за това как е постъпила невестата след като е оставена гладна две вечери и ако се затрудняват ще ги помоля отново да прочетем абзаца в който невестата се хваща да свърши всичката къщна работа.
Следващият ми въпрос ще бъде " Какво прави свекърът, когато вижда колко работа е свършила Галинка?"
Старая се моите въпроси да се превърнат в беседа между мен и децата, от което най-накрая да извадим заедно нужните изводи.
Продължаваме с писане в тетрадките и им обяснявам, че това което запишат е важно и ще бъдат изпитани на него в някой от следващите часове. Диктувам им, че българското народно творчество винаги е извеждало на преден план в ценностите си трудолюбието. Фолклора ни е пребогат с пословици и поговорки като "Който не работи, не трябва да яде.", "Трудът краси човека." и други такива. Едни от най-популярните приказки, свързани с труда, са "Най-хубавите ръце" и "Кой бил по-трудолюбив", които са известни и под други заглавия. Пояснявам, че с приказката " Най- хубавите ръце" ще се запознаем през следващия урок.
Споменавам им че напредваме със времето и им давам за домашна работа да прочетат няколко приказки на същата тематика, като задължителни са " Най- хубавите ръце" и " Кой бил по- трудолюбив". Също ги моля да поговорят в къщи с бабите си и дядовците и да запиша в тетрадките си за домашна работа десет български поговорки за трудолюбието. И като последна задача да препишат веднъж урока в тетрадките си.

Пожелавам им приятни часове, лек ден и до скоро виждане!

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интерпретация на урок за 5 клас по учебна дисциплина философия за деца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.