Интертекстуалност


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "Н. РИЛСКИ"
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

К У Р С О В А Р А Б О Т А
ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ТЕКСТА

Тема: Интертекстуалност- особености

Специалност: Връзки с обществеността
Курс: първи
Форма на обучение: задочна

Дата на предаване:....................................................

БЛАГОЕВГРАД
Съдържание
1. Въведение

2. История на интертекстуалността

2.1. За понятието "интертекстуалност"
2.2. За съдържанието на понятието "интертекстуалност"

3. Интертекстуалност

3.1. Юлия Кръстева
3.2. Жерар Женет

4. Форми на интертекстуалността според Петер Щокер

4.1. Палинтекстуалност
4.2. Метатекстуалност
4.3. Хипертекстуалност
4.4. Имитация
4.5. Тематекстуалност

5. Функции на интертекстуалността

5.1. Културна функция
5.2. Поетична финкция
5.3. Текстово-стратегическа функция

6. Дискурсът "интертекстуалност"

6.1. Интертекстуалност и авторство
6.2. Интертекстуалност и четимост

1. Въведение
Настоящатата работа е създадена в контекста на съдържанието на лекциите по "Теория и практика на текста" и цели да пресъздаде теоретичната основа по темата "Интертекстуалност", като по този начин предостави груб обзор върху темата за интертекстуалността. Работата обхваща три основни пункта:
* Пояснение на понятието "интертекстуалност";Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интертекстуалност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.