Интертекстуалност


Категория на документа: ДругиЛитература:

http://de.wikipedia.org/wiki/Intertextualit%C3%A4t , 18.09.2012.
http://www.kultura.bg/media/my_html/2377/mediahiper.htm , 18.09.2012.
Stocker P., Theorie der intertextuellen Lektüre, Mentis, 1998.

Богданов Б., Романът - Античен и съвременен. Опит върху поетиката и социологията на античния и западноевропейския роман, http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/14.pdf, 20.09.2012.

Богранд, В. Дреслер, С. Йовчева, Увод в текстовата лингвистика, София, 1995.

Визел М., Хипертекстът от двете страни на екрана, Фауел, 6/2000

Димитрова Ст., Проблеми на значението и текстови категории. Лингвистика на текста, София, 1995

ЛЕТЕН БРОЙ НА БЪЛГАРСКОТО СПИСАНИЕ В ПАРИЖ REVUE PERIODIQUE - JUIN-JUILLET 2012 (статия: Passages et ancrages en France), в http://knigi-news.com/?in=pod&stat=8319§ion=12&cur=, 18.09.2012.

Юлия Кръстева: Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman (1967), Critique (438-465).

1 Stocker P., Theorie der intertextuellen Lektüre, Mentis 1998
2 Kръстева Ю., Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman, Critique (438-465)
3 http://knigi-news.com/?in=pod&stat=8319§ion=12&cur=, 18.09.2012
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Intertextualit%C3%A4t , 18.09.2012.
5 Stocker P., Theorie der intertextuellen Lektüre, Mentis 1998
6 Богданов Б., Романът- античен и съвременен. Опит върху поетиката и социологията на
античния и западноевропейския роман , http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/14.pdf 20.09.2012
7 Kръстева Ю., Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman, Critique (438-465)
8 Пак там
9 Stocker P., Theorie der intertextuellen Lektüre, Mentis 1998 (свободен превод на авторката)
10 Пак там
11 Лахман в : Stocker P., Theorie der intertextuellen Lektüre, Mentis 1998
12 Stocker P., Theorie der intertextuellen Lektüre, Mentis 1998
13 Stocker P., Theorie der intertextuellen Lektüre, Mentis 1998
??

??

??

??

ЮЗУ, Правно-исторически факултет, катедра "Връзки с обществеността"
Теория и практика на текста, гл.ас. д-р Славка Попова
Курсова работа: Интертекстуалност- особености
Изготвил: Диана Сачанска

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интертекстуалност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.