Инвестиции и иновации


Категория на документа: Други


Особен случай е избора между старо и ново. Трябва да се реши дали да се продължи експлоатацията на стария обект или да се премине към ново строителство. Това се нарича анализ на замяната. При съществуващия обект са известни иновационните и експлоатационните разходи, реалното амортизиране и реалните парични потоци. Избора се разгл с помоща на разл подходи:
Анализ на дървото на решенията- при който замяната на стар актив с нов се разлежда не като еднократно решение а като периодично проявяваща се нужда.
Съществуват и други предпоставки които усложняват процеса по избора като неопреленост и риск, водещи към по сложен вероятностен анализ. Друг подход към проблема за избора между старо и ново е този на съпоставка на сумарните разходи, инвестиционни и експлоатационии и икономиите от тях. На практика крайния избор на конкретен инвестиционен проект е компромис между ефективността и възможното изпълнение.

ПОДБРАНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиционен балон - инвестиционни балони се получават когато започнат да се търгуват стоки на завишени цени без реално съдържание.
2. Според инвестиционнста практика и теория рискът - се възприема като наличието на възможност реализиранта възвръщаемост да се различава от очакваната
3. Аксиоми на рационалния избор - сравнимост преносимост и непрекъснатост.
4. От гледна точка на инвеститорите пазарите на финансови иструменти са важни защото те могат да осигуряват ликвидност - да
5. Стандартното отклонение на възвращаемостта е измерител на риска на активите - да това е метод използван от марковиц
6. Първо трябва да се изчисли дисперсията и след това стандартното отклонение
7. Инвеститори избягващи риска търсят активи с по малко стандартно отклонение
8. Бета - стандартно отклонение , добър за определяне на риска на инвестиционния портфейл.
9. Алфа - отразява стойността на несистематичният риск, когато алфа е + се получава допълнително възнаграждение за риска от покупката на даден актив . алфа е мярка за надценяване или подценяване на конкретен актив търгуващ се на пазара
10. Инвеститорите оценяват портфейлите в зависимост от тяхната възвращаемост и риск.
11. Методите за изчисление на инвестиционните проекти са статични и динамични
12. Статичен метод е НОРМА НА ДОХОДНОСТ - ИЗЧИСЛЯВА КАКЪВ Е РАЗМЕРА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ 1 ЛВ ИНВЕСТИРАН КАПИТАЛ ЗА ЦЕЛИЯ СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. НЕ ОТЧИТА ФАКТОРА ВРЕМЕ.
13. Динамичен метод е - НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ - изчислява разликата между сумата на нетните парични потоци и крайните парични потоци.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и иновации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.