Истините на Буда


Категория на документа: Други


 31. Учението на Гаутама Буда за "четирите истини" и осемстепенния път.Отношение към метафизиката

Четирите благородни истини са основа на будисткото учение.Страданието (духкха) е резултат от пораждащите го причини и условия.Прекратяването му е висша форма на щастие.Първия урок за тях Буда изнесал,като постигнал просветление.
1)Истина за страданието: Животът е страдание.Раждането,болестта и смъртта също. И въпреки това Буда вярва в освобождаването посредством нравствено възпитание и способноста на човешката природа да се усъвършенства.Той иска от нас да постигнем в живота по извисено състояние (архат).Има три сфери на съществуване : на желанията,на формата и на безформеното,разбрани, като различни нива на съзнанието.Дисциплинирания ум те поставя в състояние на нирвана,а недисциплинирания в състояние на самсара или състрадание.
Има три вида страдание : страдание на страданието ,страдание на промяната , страдание на познанието.
Страдание на страданието Има 4 основни преживявания ,който са основа на живота в самсара: раждането,болестите,остаряването,смъртта. За да се освободим от това трябва да се освободим от безкрайния процес на прераждане.
Страданието на промяната : В непросветено състояние всички щастливи преживявания в края носят страдание.Ключът се крие в това да приемаме тези състояния,

Страдание на познанието: Когато сме в състояние на незнание няма възможност за състояние на щастие.Незнанието ни заблуждава относно същността на нещата,което носи страдание.
2.Истината за произхода на страданието:
Произхода на нашето страдание трябва да се търси в заблудата и кармичните действия .Карма : - тя включва преднамерени действия: добри,лоши и неутрални и съответстващите им последствия.От тук следват др. два-ментални (без проява на физическа активност)и физически. От силата на мотивацията зависи интензивността на кармата.Негативните действия или десетте отрицателни действия са :3 на тялото(убийства,кражба,сексуална изневяра) ,4 на речтта( лъжата,интрига,груби думи и празнодумство) и 3 на духа (алчност,отрицателни мисли и намерения и погрешни възгледи).
Причината за страданията е желанието и жаждата ни за приятни усещания,който имаме благодарение на илюзията ни за неизменността на душата,егото или личността.По този начин ние попадаме в плен на самите себе си,обкражаващите ни вещи,оплетени в мрежата на страданието.
3.Прекратяване на страданието :Освобождаването е пълно изключване или пълно прекратяване на заблудите и страданието ,чрез прозрение на празнотата. Буда проповядва средния път между крайностите,този на умереността.Страданието може да се преодолее само, като престанем да преследваме удоволствията и да се страхуваме от болката.Отнасяйте се с любов и състрадание към всяко същество.Освобождаването е възможно с 4 признака : 1 -прекратяване на терзанията 2 - състояние на пълно спокойствие,освобождава ума от всички заблуди 3 -постигане на пълно задоволство 4 - изплуване от непросветленото съществуване.
4.) Истина за пътя (Осемстепенния път)
1.правилни възгледи (в съответствие с истината ) ;
2. правилни намерения ( без егоизъм,гняв и жестокост ) ;
3.правилна реч ( да говорим истината,да неизползваме груба реч и да не празнословим ); 4.правилни действия (да не убиваме,да не крадем,и да не си доставяме удоволствие за сметка на другите ) ;

5.правилен начин на съществуване ( да имаме честна и благородна професия ) ;

6.правилни усилия ( подпомагане появата и израстването на благородното и обратното ) ;

7. правилно осъзнаване ( осъзнаване на това което възниква тук и сега );

8. правилна медитация (да сме целеустремени и концентрирани върху благоприятен обект или да сме в състояние на тук и сега )

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Истините на Буда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.