История на ЕС


Категория на документа: Други


1995 г. приема Австрия, Финландия и Швеция
2004 г. приема Полша, Чехия, Малта, Словения, Словакия, Кипър, Унгария, Литва, Латвия, Естония
Преговарящи за членство - Турция, Хърватска, Македония
Швейцария отхвърля членството, но с над 150 договора участва в общия пазар
Западните Балкани остават трудна зона за интеграция
01.01.2007 г. приема България и Румъния
Меглена Кунева
Жозе Барозу
"От тук нататък и успехите, и неуспехите ще зависят от България и българите, а не от някаква зла воля на Великите сили"-
Петър Стоянов 25 април 2005г

Противоречия и перспективи
На дневен ред и до днес остава отворен въпросът дали общността да продължи изграждането си като тип федерална държвност в наднационален мащаб или да запази структурата си на съюз между суверенни членки!
След успешното икономическо изграждане на общ пазар в Западна Европа, разширяването от 80-те и особено 90-те години все повече засилва политическите и социални аспекти на общността.
- Как да бъдат разпределени отговорностите между Съюза и страните-членки?
- Как да бъдат дефинирани по-добре отговорностите на европейските институции?
- Как да се запази конкурентноспособността на общността?
- Как да се осигури ефикасност и последователност във външните действия на Съюза?
- Как да се укрепи демократичната легитимност на Съюза?
Има ли наистина общоевропейско гражданско самосъзнание и доколко исторически оформилите се нации ще преодолеят натрупаните негативи, национализъм и съперничество?

Този страх от създаването на една изкуствена нова държавност, изместваща суверенитета на нациите, все повече, с разширяването на ЕС, се засилва и е основна причина за отказа от предложената от Конвента Конституция. Днес вече тече процедура за ратифицирането на нов договор - Лисабон - 2007 г., който се стреми да запази отговорността на националните правителства, участието на гражданите и избягването както на символиката, така и на институции, които да превърната ЕС в една субдържава.


Гледни точки за Европейската общност
Специфичната британска позиция
В ЕС никога не са имали афинитет към свободната търговия - те са и си остават преди всичко митнически съюз.
Ако източните страни се обвържат с всички правила, налагани от ЕС, ще загубят конкурентните си преимущества, които имат. Трябва да изградим многопистова Европа, в която различни групи да имат различни нива на сътрудничество - Европа като свръхдържава ще ограничи демокрацията, обезсмисляки националните избори.
Европа продължава по пътя на протекционизма, засилва социалната регулация, пренебрегва принципът на национално вето, а договорът от Маастрихт не съдържа клаузи за излизане от европейската валута.
Стандартите не трябва да бъдат трудови, данъчни и социални изисквания, а технически параметри, улесняващи търговията.
Маргарет Тачър
Америка наблюдава внимателно
Освен че е цивилизация, обединена Европа е и начин на съществуване, стандарт на живот и политическа система на споделени демократични процедури, необременени от етнически и териториални конфликти. Но европейците, оставени сами на себе си са изправени пред риска да бъдат погълнати от вътрешните си социални проблеми, което ще поощрява протекционизма и тесногръдието...
Една Европа, която е повече от сбора на своите части, трябва да поеме глобална роля за укрепването на базисните ценности.
Германия се нуждае от Франция, Европа се нуждае от немско-френската връзка, а Америка не може да избира между Германия и Франция.
Збигнев Бжежински
Швейцарският опит
Урс Алтермат - швейцарски историк, който вижда в швейцарската федерация спецификата на решаване на подобни проблеми на европейско равнище
Европейският съюз може да се осланя само на една Европа, която се дефинира политически, а не етнокултурно, която има за основа гласуването, а не общия произход. Тази структура се основава на гражданската лоялност - това обяснява защо американците и швейцарците така високо ценят своето републиканство, конституция, флаг и история. Европейският съюз боледува от това, че: икономиката е на световно ниво, брюкселската администрация работи на наднационално ниво,а политиката е на ниво на национални интереси. Имиграционното общество вече е правило, което връща в Европа ново етнонационалистическо напрежение.
Памeтник на Вилхелм Тел
Страхът от разширяването
Европа днес - 455 млн. души. Очакват я още 100 млн. ... !
Разширяването не трябва да бъде разглеждано просто като необходимост, родена от падането на комунизма. То трябва да бъде разгледано като начин Европа да бъде наново основана. Договорът за Общия пазар от 1957 г. имаше специален раздел, в който се посочва, че източните провинции са потенциален член на Европейския съюз, така че трябваше само да се облегна на историята.
Европейският съюз трябва да застане пред предизвикателствата след падането на комунизма и настоящия "така наречен сблъсък между цивилизациите" между Запада и мюсюлманския свят. Затова съм на мнение, че започването на преговори с Турция е много важно. Всичко друго би означавало отхвърляне на една друга култура.
Жак Делор - единственият председател с два мандата в европейската комисия
Европейският съюз все още е държава без нация - въпреки че беше въведен европейски паспорт, европеецът е суверенен гражданин в своята национална държава и става все по-подозрителен към новата миграция от Изток на Запад. Общественият дебат на Запад все по-малко отразява икономическите ползи и задълбочава проблемите на културната идентичност в мобилния свят. - Урс Алтермат
Няма никакви стопански причини за централизирането на икономиката, предлагано от проекта за конституция на ЕС. Европейското богатство може да се създава с механизмите на свободния пазар: доброволно сътрудничество, свободно движение на работна сила и капитали и уважение към правата на собственост. Двадесет и петте страни, които скоро ще съставят ЕС, би трябвало да учредят нова зона за свободна търговия и да премахнат почти 100 000-те страници регламенти на Европейската икономическа зона. Това е единственият начин, по който западните страни биха могли да предотвратят стагнацията, а страните от изтока биха могли да не страдат от регламентите. - Томаш Телук - полски журналист, Управител на агенция "Телук Нет"


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.