История на книгата и библиологията


Категория на документа: Други


История на книгата и библиологията
- Платон е първият в Европа, който представя теория върху изнамиране на писмеността
- Историята на книгата започва с печатната книга, която има оспорвано бащинство (предполагаеми "бащи" :
o Гутенберг, създал машинния печат с подвижен набор, както и печатната преса ; член на романтичния Пантеон
o Де Костер, създал техника за примитивен печат (усъвършенствана в Мейн, Германия)
- 1540г. чества се за първи път юбилей от появата на печатарското изкуство ( честванията са на всеки сто години ; благодарение на тях се задейства активно търсене на първите печатни документи и книги )
- Възход на библиографския жанр
- Широкото разпространение на книгите налага необходимоста от универсални и национални каталози
- Подемът на библиотеките (кралски,духовнически или светски) води до мултиплициране на инвентаризационни описи (най-често научни библиографии от 17в. И 18в. )
- Огромен интерес към древните династии (фамилии като Алдус и Етиен)
- Предци на критическата библиография и история на книгата : Метер, Фабрициус, Панцер, Джорджи и Проспер Маршан
- ФРАНЦИЯ :

- Френската революция води до голям брой просветени аматьори и библиотечни учени,конфискация на книжовно богатство, неспособност за съхранение и каталогизиране на запазените фондове и нелегална търговия с книжоввното наследство

- Габриел Пеньо ("създателят" на библиологията) и Шарл Нодие принадлежат към поколението библиотекари, прекласиращи голямото количество конфискувани книги

- Секвестирането на библиотеките на духовниците, емигрантите и осъдените води до ненапълно проучени фондове на големите учреждения, частични и ненаучни каталози (допълвани от частния сектор и библиофилите)

- Фамилиите Бодрие (реализирала "Лионската библиография") и Ренуар (аналогична творба за парижките печатни издания) доминират в историята на книгата през 18в.

- Опитите за субсидиране и съхранение на френски фондове и каталози не успяват да компенсират изоставянето в сравнение с Англосаксония,Германия,Испания и Италия

- Ф.Брюнтиер (историк позитивист, открил цензурата през 18в), А.Клоден ("История на печатницата във Франция", 1900г), Г. Лансон ( автор, стараещ се да вмести водещите творби в литературните течения от съответната епоха)

- Люсиен Февр (привърженик на глобалната история, преподавател във Френския колеж, основава списанието Annales, съставя фишове и ги класира, има най-голям принос към изследване на историята на книгата от гледна точка на религия,икономика,морал,политика и др.)

- Поява на библиографска статистика ( проблеми : съхранената продукция не отговаря на реалната продукция ; статистиката на заглавията не е статистика на глобалната продукция екземпляри ; серийната статистика - използваните двуизмерни класификации не съставляват хомогенна група

- Най-добре са проучени най-старите периоди,но не винаги са разработени в исторически план (не само във Франция) : преминаването от ръкописната към печатната книга ; появата на илюстрованата книга ; историята на балоазката печатница ; монографии на печатари ;

- Поради липсата на интерес към статистиките, договорните регистрации нотариалните актове и др. в миналото, в днешно време употребата им е почти невъзможна заради изискванията за съхранението им, от което следва необходимостта от нови изследователски методи

- Подценяване на авторите (поради голямото количество преиздавания или колективност в авторството), водещо до търсене на нов поглед върху света на писателите (вероятно даден от италианците с тяхната история на италианската литература)
- ГЕРМАНИЯ :

- Децентрализацията подчинява дисциплината статистика в услуга на историята на книгоиздаването

- По време на Вилхелмовата империя, Асоциацията на немските книжари с помощта на Голдфридих и Ото Клап публикува монументална история на немското книгоиздаване

- Между двете световни войни се публикуват и други проучвания, реализирани на основата на инвентаризиране на частните библиотеки

- Създаване на Гутенбергово общество и каталог на инкунабулите (първите печатни книги,публикувани до 1500г.) ; мултиплициране на монографии ; основаване на активни списания, исторически сборници за библиотеките и книгоиздаването

- Конрад Хедлер (инициатор на изследванията за история на книгата), Алойс Рупел и Милкау (автори на "целия Гутенберг и само Гутенберг" - обобщаващо всичко научено за история на книгата и на библиотеките), Видман (история на немското книжно дело)
- АНГЛОСАКСОНИЯ :

- Паници благоприятства развитието и управлението на Британския музей

- Активно мултиплициране на каталозите и участие в инвентаризирането на инкунабулите (каталогът на Британския музей с кратки названия на книги,печатани прези 16в. и 17в. - място сред насционалните библиографии)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на книгата и библиологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.