История на парите


Категория на документа: Други


Историята на парите показва, че те са обменно средство за търговия. Те могат да се използват като обменно средство, защото имат точна стойност, която е приета от всички.
Парите също така са и начин за спестяване на средства за бъдещето. Например, ние можем да спестим пари, за да си купим нещо скъпо в бъдеще.
И накрая, парите са и разплащателна единица. Те могат лесно да се преброят, а също така чрез тях се определя точна стойност на стоките.

Какво представляват банкнотите?
съвсем до скоро парите бяха единствено във вид на монети. Причината за това беше, че монетата съдържа определено количество метал, като например, злато или сребро, и има точно определена стойност. Тези пари са известни като "звонкови пари" и тяхната стойност е гарантирана от благородните метали, които съдържат.
С нарастването на търговията все повече и повече пари са били необходими като обменно средство. В резултат на това банките и правителствата започват да емитират банкноти.
Банкнотите не съдържат стойността, която представят.
Вместо това, институцията, която емитира банкнотите, гарантира тяхната стойност. Тези пари са известни като "книжни пари"
Бартер
Преди хиляди години нашите европейски прадеди са се препитавали като ловци и фермери.
Металите все още не са били открити, така че те са ловували и обработвали земята с каменни сечива - тази епоха е известна като Каменната ера. Мъжете и жените от каменната ера не са имали такива банкноти и монети, каквито използваме днес. Вместо това те са разменяли стоки помежду си: например, ловците са разменяли животински кожи срещу жито от фермерите, или рибарите са разменяли декоративни морски раковини срещу полирани каменни брадви от ловците. Тази размяна се нарича бартер. Важна характеристика на бартера е, че той включва размяна на стоки, които имат определена стойност.
Обменно средство
Когато нашите прадеди са се научили да добиват метали, размяната на стоки е станала по-лесна.
Това е така, защото металите, като например, злато, сребро, калай и желязо, са били ценни за всички. Така че фермерите са можели да разменят добитък за определено количество сребро, а след това те са използвали това сребро, за да платят данъците си. По този начин ценните метали и други предмети са се превърнали в "мярка на стойността", "обменно средство" и начин за "спестяване на средства" до момента, в който възникне нужда от тях.
Първите монети
Преди около 2600 години в Мала Азия са били изработени първите монети.
Древните гърци бързо приели тази нова идея и започнали да произвеждат сребърни и бронзови монети, например, сребърни драхми. Тези ранни монети съдържали определено количество метал с конкретна стойност. И като гаранция за точното съдържание на метала в тях, монетите са били щамповани с печата на краля или на града или държавата, която ги е емитирала.
Монетите са били удобни за използване, защото са можели да бъдат преброени, а не претеглени. Тъй като тези нови монети са били сигурно и ефективно "обменно средство", те са спомогнали значително за нарастване на търговията в древността.
Първите европейски валути
За да гарантират стойността на монетите, кралете и правителствата стриктно са контролирали тяхното производство.
В древния Рим производството на монети се е извършвало в храма на Юнона Монета - оттам произхожда наименованието "монета".
По-късно, с разрастването на Римската империя, са били отворени и други монетни дворове, като същите римски монети са били приети за обменно средство в цяла Европа, от Британските острови до Турция - това е първата паневропейска валута.
По-късно, при разпадането на Римската империя и появата на отделни европейски нации, всяка държава е контролирала сеченето на собствените си монети.
От тези европейски нации ние сме наследили различните видове монети и валути, които са съществували преди еврото. Те често са носели наименования на мерни единици, като например, италианската лира и финландската марка, тъй като първоначално са съдържали точно определено количество злато и сребро.
Проблемът при използването на различни валути е, че в зависимост от развитието на икономиката на отделните държави, обменният курс между валутите може да варира значително - това прави търговията между страните рисковано начинание, така че не се препоръчва.
Единни валути в историята
Преди появата на еврото в Европа са изпробвани валутни съюзи с единна валута.
Франция, Белгия, Швейцария, Гърция и България създават Латинският валутен съюз през 1867 г. със златни и сребърни монети, а през 1875 г. бе създаден и Скандинавския валутен съюз. Една от причините, поради които тези съюзи се разпаднаха, беше, че цената на златото варираше спрямо среброто, което дестабилизира валутите.
Един от валутните съюзи, който постигна успех, беше този на Германската федерация. До 1834 г. беше създаден и митнически съюз, а обменните валутни курсове бяха фиксирани.
След което бе създадена единна валута, райхсмарката, предшественичка на германската марка. Германският валутен съюз постигна успех отчасти, защото съществуваха ясни правила за производството на монетиВалутите в Европа през 20-ти век
Преди въвеждането на еврото повечето европейски държави имаха свои собствени монети и банкноти - собствена за държавата валута.
Налагаше се да се обменят валути при пътуване и търговия в чужди страни. В Германия се плащаше с германски марки. При напускане границите на Германия и преминаване на територията на Франция, пътуващите трябваше да обменят германски марки във френски франкове и т.н.
Наименованията на старите европейски валути често разкриват факти за произхода им:
Австрийският шилинг е получил наименованието си от знак върху пръчка, използвана за броене.
Словенският толар произхожда от средновековна монета, талерът, който е започнал да се сече в Република Чехия през 1518 г. - името "талер" произлиза от "долар" - валутата, използвана в САЩ.
Наименованието на гръцката драхма означава "шепа" и се отнася за шепа метални кюлчета - шест на брой, които са се използвали като разплащателно средство преди драхмата да бъде въведена в древна Гърция.
Франкът, който означава "свободен" на френски, е започнал да се сече през 14-ти век с цел плащането на откуп за освобождаване на френския крал Жан Добрия.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.