История на религиите


Категория на документа: Други


Побеждавай гнева с любов, злото - с добро"
Налагат се като водещи две от съществуващите 18 будистки школи- Тхеравада и Махаяна. Тхеравада/ малката кола или тясната пътека/ всъщност не признават Буда за божество, а само за водач. Според нея, всеки, които иска да достигне спасение и пълно освобождение, трябва да даде монашески обет и със собствени усилия да достигне нирвана. За тези, които не са готови да поемат трудния път на монашеството, е предназначен втория, по- лесен път, но по- дълъг, известен като Махаяна/ голямата кола или широката пътека/. Според тази школа Буда е нещо повече от водач, той предоставя на хората осемстепения път на развитие, т.н "колело на закона" , за да може всеки да достигне до просветлението .
"НЕЩАСТНИ СА НЕЩАСТНИ, ЗАЩОТО СА ТЪРСИЛИ ЕДИНСТВЕНО СВОЕТО ЩАСТИЕ. ЩАСТЛИВИТЕ СА ЩАСТЛИВИ, ЗАЩОТО СА ТЪРСИЛИ ЩАСТИЕ ЗА ДРУГИТЕ"
В будизма божествената природа се възприема като одушевена материя, със строга йерархия в отделните нива развитието си:
* КАМАЛОКА-това е нивото на желанията, където живеят животни, духове и полубогове . всичко в природата е одушевено и обуславя внушаването от Буда вегетарианство ;
* РУПАЛОКА- човек в своя стремеж към усъвършенстване преминава през осемте степени на своето усъвършенстване, за да може да постигне пълното освобождение, нирвана.;
* АРУПАЛОКА- светят на нямащите форма, но и на безкрайното пространство , на великити посветени, на божествената субстанция или на великото неуписуеммо.
В Будизма се откриват твърде много идеи, застъпени по9 късно от Християнството откриват се основните философски въпроса, които са интересували човечеството винаги:
КОЕ Е ТОВА, КОЕТО ВИНАГИ СЪЩЕСТВУВА?
КОЕ Е ТОВА, КОЕТО ВИНАГИ Е БИЛО?
КОЕ Е ТОВА, КОЕТО НЕСПИРНО ИДВА И СИ ОТИВА?
ОТГОВОРИТЕ СА ТВЪРДЕ ЛАКОНИЧИН: ПРОСТРАНСТВОТО, КЪЛНЪТ НА КОРЕНА, ВЕЧНОТО ДИХАНИЕ. ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ УДИВИТЕЛНО НАПОМНЯТ ЗА СВЕТАТА ТРРОИЦА В ХРИСТИЯНСТВОТО- БОГ ОТЕЦ, БОГ СИН, И БОГ СВЕТИЯ ДУХ.
Като учение за самоусъвършенстване, Будизмът внушава необходимостта от добродетели:
УВАЖЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ;
СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА;
НЕ ОТНЕМАЙ ЖИВОТ;
НЕ КРАДИ;
НЕ ЛЪЖИ;
НЕ ЯЖ СЛЕДОБЯД;
НЕ СПИ В УДОБНО ЛЕГЛО И НЕ СЯДАЙ НА УДОБЕН СТОЛ;
НЕ СЕ ЗАКИЧВАЙ С ЦВЕТЯ И НЕ УПОТРЕБЯВАЙ АРОМАТИ;
НЕ ДОКОСВАЙ ПАРИ;
НЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ С ПЕСНИ, ТАНЦИ И ИГРИ.

ВЪПРОС 8 . ЮДАИЗМЪТ - РЕЛИГИЯ НА ЖИВИЯ БОГ

НО ДА ПОМНИШ ГОСПОДА СВОЯ БОГ, ЗАЩОТО ТОЙ Е, КОЙТО ТИ ДАВА СИЛА ДА ПРИДОБИВАШ БОГАТСТВО..НО АКО ЗАБРАВИШ ГОСПОДА, И ОТИДЕШ ПРИ ДРУГИ БОГОВЕ, ЗАЯВЯВАМ ВИ ДНЕС, ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗТРЕБЕНИ....второзаконие
За разлика от съществуващите до този момент религии, Мойсей не се явява като божество, той просто е пророк, на когото богът Йехова му внушава необходимостта да утвърди ново религиозно мислене. Свещената книжнина на юдейската религия е БИБЛИЯТА и по - точно стария завет. Това е едно наименование, обединяващо отделни книги. На иврит БИБЛИЯТА се нарича ТАНАХ което представлява абревиатура от началните букви на трите части, влизащи в нея:
* ТОРА- т.н. ПЕТОКНИЖИЕ, първите пет книги, с които започва БИБЛИЯТА. В Тората влизат книгите: БИТИЕ /ГЕНЕЗИС/, ИЗХОД, ЛЕВИТ, ЧИСЛА И ВТОРОЗАКОНИЕ.;
* НЕВИИМ- еврейското наименование на книжнината за Пророците;
* КЕТУВИМ- известни като Писания или Житиеписци;
Това, което характеризира най- точно юдейската религия е изискваната желязна дисциплина при спазването на закона и не само спазването на т.н. ДЕКАЛОГА или Десетте божи заповеди. Всъщност става дума за 613 заповеди, които се отнасят за всички области на човешкия живот. Някои от законите са предназначени за мъже,други за жени, трети- за царя, за народа " какво да правят, на какво да се научат как да живеят.." С други думи , наред с религиозната си част, БИБЛИЯТА представлява един подробен житейски наръчник, който дава подробностите за това как да се живее природосъобразно, богоязливо и морално по отношение на себеподобните и с това Юдаизмът на свой ред извършва поредната акция на цивилизация..
ЦИТАТИ ОТ ДЕКАЛОГА:
* АЗ СЪМ ЕОВА, ТВОЯ БОГ, КОЙТО ТЕ ИЗВЕДОХ ИЗ ЕГИПЕТСКАТА ЗЕМЯ, ДА НЯМАШ ДРУГИ БОГОВЕ ОСВЕН МЕНЕ;
* НЕ СИ ПРАВИ КУМИР .....ЗАЩОТО АЗ СЪМ ТВОЯ БОГ РЕВНИВ;
* НЕ ИЗГОВАРЯЙ НАПРАЗНО ИМЕТО НА ГОСПОДА ТВОЯ БОГ, ЗАЩОТО ГОСПОД НЯМА ДА СЧИТА БЕЗГРЕШЕН ОНОГОВА, КОЙТО ИЗГОВАРЯ НАПРАЗНО ИМЕТО МУ;
* ПОМНИ СЪБОТНИЯ ДЕН, ЗА ДА ГО ОСВЕЩАВАШ. ШЕСТ ДНИ ДА РАБОТИШ И ДА ВЪРШИШ ВСИЧКИТЕ СИ ДЕЛА, А НА СЕДМИЯ ДЕН, КОЙТО Е СЪБОТА НА ГОСПОДА..., ДА НЕ ВЪРШИШ НИКАКВА РАБОТА...;
* ПОЧИТАЙ БАЩА СИ И МАЙКА СИ...;
* НЕ УБИВАЙ;
* НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВАЙ;
* НЕ КРАДИ........................
ЮДЕЙСКАТА религия свързва името си с потомъка на един от 12 сина на Йаков. Юдаизмът се заражда в Иудея, със столица Иерусалим с признат родоначалник Авраам. Авраам според легендата е древен цар на Ур. Безспорно най- значителна фигура между патриарсите е Мойсей. Той живее в периода, когато евреите в Египет са със статут на роби. Според библейската легенда имало фараонска разпоредба мъжките рожби да се избиват. Тогава се появило момченце и за да спаси живота му, майка му го поставила в кошница и го пуснала по река Нил, където се къпела фараонската дъщеря. Тя харесала детето и го отгледала като свое, наричайки го Мойсей, едно име, което обикновено превеждат " спасен от водата".
Интересни са твърденията на някои съвременни египетски учени, които се опитват да наложат тезата за идентичността на Мойсей с друг египетски фараон Аменхотеп IV Ехнатон . Той елиминирал върховенството на Амон- Ра и дори заповядал да се заличат от каменни надписи името му. На тяхно място било изписано името на новия бог Атон, в чест на когото самия фараон се преименувал в Ехнатон /блясъкът на Атон/. Така той настроил срещу себе си цялото жречество, било разпоредено отново да се заличат имената от надписите на бог Атон , като 80 години от управлението на Ехнатон също трябвало да се заличат .
Важен момент от библиографията на Мойсей е извеждането на евреите от пленничеството им в Египет , насочвайки ги към т.н. Обетована земя. В продължение на 40 години,той ги водел през Синайската планина и се грижил за храната и водата им. При последната си среща с Йехова Мойсей получил Десетте Божи заповеди /Декалога/ . Десетте Божи заповеди и заветът на Мойсей са поставени в ковчег /кивот/ , който е заредено с Божествената огнена сила и поради това не всеки може да го гледа и пипа. Когато най- сетне евреите пристигнали до Ханаанската земя, която била обещана , мисията на Мойсей била най- сетне изпълнена. Самият той можал да я види отвисоко, но нямал право да влезе и да живее в нея и пред Ангела на смъртта той поискал полагащото му се спокойствие. В последният миг на живота си той предсказал голямото наказание за евреите, а именно "да бъдат разпръснати по четирите ветрове на небето". Всички тези исторически моменти са отразени в Петокнижието, чийто автор вероятно е самият Мойсей. Обяснението на един или друг факт там изглежда твърде елементарно и дори първобитно, нещо , което напълно се разминава със значителната образованост и начетеност на Мойсей, нещо което напълно се разминава със значителната образованост и начетеност на Мойсей, преминал през голямата школовка на египетските храмове и тайните знания. Поради това и поради ред други причини голяма част от изследователите проявяват съмнения относно неговото авторство на първите пет книги от Стария завет. Като египетски възпитаник напълно вероятно е Мойсей да е написал съчиненията си с египетски йероглифи, а се знае, че египетските жреци са ползвали йероглифите , за да изразят три различни смисъла с тях. Първият е бил ясен и прост , втория- символичен и образен, третия - свещен. Една и съща дума е имала според желанието им пряк , образен или тайнствен смисъл. Толкова гениален е бил техният език . вероятно Мойсей действително е написал Битие по описания начин , като е оставил на своите приемници ключът за разгадаване на троичния смисъл на йероглифите и закодираната информация в съчинението .
Една от най- интересните свещени книги на Юдаизма е книгата Битие или Генезис. Тя разглежда въпросът за сътворението . Интересно е да се знае, че в иврит има два глагола със значение "творя, изграждам, правя нещо", но с определена смислова разлика. Единият глагол е "аса", а другият е "бара" . разликата е доста съществена: аса = правя нещо от някакъв материал, който вече съществува; бара = сътворявам от себе си, т.е. изходния материал е в мене.
Юдаизмът, а след това и Християнството, а и следващият го по време Ислям, наричат Бога си с много имена, най- разпространените измежду които са: Йехова; Саваот /Сабаот /; Адонай и Аллах. Йехова наподобява и дори се отъждествява фонетично с Бакхус, което ни отвежда към Дионис. Паралел може да се открие и при имената Сабаот и другото име на дионис- Сабазиос, както и Адонай, което пък напомня за едно друго прозвище с Дионис, Адонис.
В Битие се употребява в началото няколко пъти думата "иом", равнозначно на ден , но заедно с това и период, което значи 1000 години , така че Господ е сътворил света за шест дни = хиляди години. Ако се проследи в каква последователност е вървяло сътворението , ще бъдем изумени от проявената научна компетентност на Твореца. И на финала Бог сътворява човека по своя образ: " 27. И Бог създаде човека по своя образ; по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде...29 Вижте давам ви всяка семеносна трева , и всяко дърво; те ще ви бъдат за храна"/ Битие 1/. Бог и създаденият от него човек са хермафродити. От Адам по време на дълбок син Бог взема ребро и сътворява от него Жената- Ева. Според някои специалисти името се превежда " живот" , т.е за да се осигури на мъжа живот, е било необходимо да се сътвори жената. В началото на житейския си път първата човешка, семейна двойка живее в Едем /Рая/ - една област, която се е намирала между реките Фисион, Гион , Тигър и Ефрат. Рай буквално означава градина, жилището на първо създадените . Там Адам и Ева получават първата Божа забрана, причина за последвалото го грехопадение - да не ядат плодовете от дървото за познаване на доброто и злото. И в Библията се казва: "Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знания, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той....тогава се отвориха очите на двамата и разбраха, че са голи; и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски". /Битие 3:6-7/. Веднъж престъпили забраната на Бога, като откъснали и вкусили плода от Дървото на познанието, имало опасност Адам и Ева да откъснат и плода от второто забранено дърво - Дървото на живота. Затова Бог изпъди Адам. Вкусвайки плода от дървото на познанието, всъщност човекът избира пътя на самоусъвършенстването и мъдростта, така както Брахма в Индуизма създава първо около себе си Мъдростта /Сарасвати/ . Очевидно едва след самоусъвършенстването и мъдростта, което и Буда проповядва, човекът ще бъде допуснат до Дървото на живота. И може би именно това означават и думите на Исус Христос: "АЗ СЪМ ПЪТЯТ, И ИСТИНАТА, И ЖИВОТЪТ" .
Друг интересен момент в книгата Битие е проблемът между Авел И Каин. "Адам позна жена си Ева и тя зачена и роди Каина; и каза: Придобих човек от Господа. Роди се още и брат му Авел". Каин се занимавал с земеделие, а Авел с животновъдство. Всеки от тях съобразно продукцията си в необходимото време жертвал за Бога. Но той харесвал повече кръвните жертви на Авел, а не растителните на Каин, това породило ревността и завистта на последния. Така Каин намразил брат си и го убил .фактически сме изправени пред първото човешко престъпление. Бог разбира какво е сторил Каин с брат си и вместо да го накаже, му поставя "знакът на Каин", за да не би някой да го санкционира.
Битие разказва и за потопа. Главното действащо лице е 600 годишния Ной. Той е посъветван от Бог да си направи ковчег, в смисъл плавателен съд, в който да постави по няколко чифта от всички видове твари и заедно със семейството си да се опази от предстоящия потоп. И в Библията се казва "...в същия ден всички извори на голямата бездна се разпукаха и небесните отвори се разкриха. И дъждът валя на земята 40 дни 40 нощи. В тоя ден влязоха в ковчега Ной и синовете Ноеви : Сим, Хам и Яфет, и Ноевата жена, две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание..." Легендата за потопа се открива и в най- древната религиозна книжнина / легендата за Гилгамещ/, което означава, че споменът за това събитие е бил много силен навсякъде, но на всякъде се посочва, че потопът е причинен от Бога вследствие на неговия гняв към провинилото се човечество.
В еврейската религиозна книжнина се споменават и други известни персонажи и събития. Интересни личности са Саул- първият цар на евреите, чийто приемник е Давид , както и легендата за двубоя му с Голиат. В нея има нещо много символично и поучително. Става дума за противоборството между дивата физическа сила на Голиат и комбинативната умствена енергия на Давид, който в борбата си срещу гиганта използва прашка. След Давид престолът се заема от Соломон, неговият син, прославил древността със своята мъдрост и със строителството на първия неподвижен каменен храм в Йерусалим с три характерни елемента- жертвеник, завеса и светая светих. В светая светих се намирал кивотът, т.е ковчегът със завета/ 10 Божи заповеди/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на религиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.