История на религиите


Категория на документа: Други


В Юдаизма, както всяка друга религия , се жертвопринася. Жертвите са кръвни и безкръвни и преминават през огъня. Кръвните жертви са 3 вида:
* Всесъжие, жертвата се изгаря до край и никой не трябва да вкусва от нея;
* Мирни жертви към Бога, от които се яде;
* Жертва за извършен грях, при което с кръвта на жертвата се поръсва светая светих с молба за опрощение на греховете;
Безкръвните жертви се състоят от плодове и каквито и да било растения, известни като Каинови жертви.
Юдаизмът притежава и своя празнична система:
ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА. Празнува се веднъж на 50 години. Тогава всички дългове се опрощават, а земя взета като компенсация за дълг, се връща безвъзмездно на собственика.
СЪБОТНА ГОДИНА . като се изхожда от идеята, че земята е всъщност рожба и собственост на Бога и затова на всеки седем години му се пада по една година, когато земята се оставя да почине и се засява.
ПАСХА. ПРАЗНИК, посветен на бог Саваот затова, че им е помогнал да се избавят от Египет.
БЕЗКВАСНИЦИ- празнува се седем дни с недпоквасен и невтасъл хляб, като по този начин се напомня за онези тревожни времена, когато евреите не са имали време да дочакат втасването на хляба, тъй като са подготвяли трескаво отпътуването си от Египет.
НОВА ГОДИНА . празникът е алюзия за сътворението на света, като в началото на всяка година се прави символично пресътворяване на всичко .
ШАБАТ / ПОЧИВКА/. Това е ежеседмичен празник, чиято продължителност е от петък вечер до събота вечер. Чрез шабат се уподобява седмият почивен ден на Бога при сътворението.
БИБЛИЯТА ПРЕДРИЧА ИДВАНЕТО НА НОВ МЕСИЯ И СКЛЮЧВАНЕТО НА НОВ ЗАВЕТ С ОНЕЗИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮДЕЙСТВОТО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТОЙНИ ЗА ТОВА. ТАКА, НА БАЗАТА НА ТОВА ПРЕДСКАЗАНИЕ, ЕВРЕИТЕ ЩЕ БЪДАТ ДОСТОЙНИ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ , КОГАТО ЙЕХОВА ОТНОВО ЩЕ ПРИЛАСКАЕ БОГОИЗБРАНИЯ НАРОД И ЩЕ ГО ПОВЕДЕ КЪМ ЩАСТЛИВИ БЪДНИНИ.

ВЪПРОС 9. ХРИСТИЯНСТВОТО - РЕЛИГИЯ НА ОПРОЩЕНИЕТО. АНТИЧНИЯ СВЯТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ХРИСТИЯНИЗАЦИЯТА

"...ОБИЧАЙТЕ НЕПРИЯТЕЛИТЕ СИ, ПРАВЕТЕ ДОБРО НА ТЕЯ, КОИТО ВИ МРАЗЯТ, БЛАГОСЛАВЯЙТЕ ТИЯ, КОИТО ВИ КЪЛНАТ... ПРОЩАВАЙТЕ И ЩЕ БЪДЕТЕ ОПРОСТЕНИ...ЗАЩОТО С КАКВАТО МЯРКА МЕРИТЕ, С ТАКАВА ЩЕ ВИ СЕ ОТМЕРИ".

Християнството се заражда в Палестина, в епохата на елинизма, в момент, когато тази област, както и много други, е под властта на римляните.
Елинизмът е особено интересен период ,предвид изключителното многообразие на религиозни учения и култове, утвърдени от римската власт.Рязко се противопоставят душата и тялото, като тялото се определя като " тъмница за душата" . поради тона на плътта вече започва да се гледа пренебрежително и все повече да се мисли за отвъдното и " вечния живот" специфика на елинизма е и подчертаният религиозен синкретизъм , една неизбежност, породена от необходимостта централната власт да покаже зачитане и приобщаване на различни етноси , обитаващи империята. На фона на цялото това многообразие гърците се отличавали много в областта на елинистичната духовна култура , поради което се считат и до днес като безспорни водачи в целия елинистичен свят/ Аристотел , Платон/
Във философията се очертават три школи:
* ЕПИКУРЕЙСТВО= САМОДОВОЛСТВО;
* СТОИЦИЗЪМ = АПАТИЯ;
* СКЕПТИЦИЗЪМ = НЕДОВЕРИЕ.
ЕПИКУРЕЙСТВОТО / създател Епикур/ препоръчва изучаването на природните закони , което може да предпази човека от ужасите на суеверието и постигане на удоволствие чрез спокойствие на духа.
СТОИЦИЗМЪТ е оформен от Зенон , проповядват като необходимост добродетелността и знанието, водейки природосъобразен начин на живот, поставят знак на равенство между Бога и света. Виден стоик е Сенека.
ЕКЛЕКТИЗЪМ. Според тях " когато хората загубят доверие в знанието, се хвърлят в обятията на религията"
НЕОПИТАГОРЕЙСТВО./ ПИТАГОР/ Чрез магия да се постигне до подчиняване на духовете и боговете .
НЕОПЛАТОНИЗЪМ. Строго съблюдаване на принципа на космическата йерархия: ЕДИННОТО, УМЪТ И ДУШАТА, олицетворени от УРАН, КРОНОС И ЗЕВС. БОГ е ЕДИННОТО. УМЪТ е непосредственото битие. ДУШАТА е най- ниското стъпало.
Най- доброто от тези философски учения може да се открие у неоплатонизма.
Езическите култове западнали. Оформили се като езически вероизповедания, те вече не можели успешно да се впишат в огромната Римска империя. Необходима била една по- нова философия, за която човечеството вече било съзряло и която пророците предсказвали.
Християнството се заражда в Палестина, където всъщност населението изповядва монотеистичната религия Юдаизъм и докато езическите народи сами трябва да достигнат до спасението, то еврейският народ бил изцяло под закрилата на Бога. Много важен фактор за появата и пробива на християнските идеи е разрастването на Римската империя, оказва се, че обединението на цивилизования свят е добра основа за утвърждаването и разпространението на християнската идея, внушаваща максимата: " ЕДИН БОГ НА НЕБЕТО, ЕДИН ЦАР НА ЗЕМЯТА" .
Периодът на римското владичество в Палестина предизвикало и оформянето на две партии: ФАРИСЕИ И САДУКЕИ. Първите се обявили за стриктно изпълнение на предписанията, изискванията и забраните. Лицемерието , и показният им и привиден морал са критикувани от Исус Христос. Вторите смятали, че душата не може да бъде безсмъртна , нито пък тялото да възкръсва.
Обществото сравнително лесно приема християнството защото това е развиваща се религиозна идея, която е изкрастилизирала в една много по- висша идейна материя, съответстваща на интелектуалното ниво на човечеството.

ВЪПРОС 11 . ИИСУС ОТ НАЗАРЕТ И НЕГОВАТА МИСИЯ.

"...МЕСИЯТА...НЕОБИКНОВЕНА СИЛА, КОЯТО ИДВА ОТ ИЗТОК КАТО ВЪРХОВЕН ЗАВОЕВАТЕЛ НА СВЕТА..."

НАЙ - СВЕТЛАТА И ИЗВИСЕНА ЛИЧНОСТ Е ТАЗИ НА ИИСУС ХРИСТОС, НАРИЧАН СИН БОЖИ И СИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.
Евангелистките сведения, тези на МАТЕЙ, МАРКО, ЛУКА и ЙОАН години наред са били разглеждани, особено от атеистите, като съмнителна информация, внушавайки идеята за неисторичността на Иисус Христос. Вече за никого не е тайна, че става дума за една историческа личност, за лице , действително съществувало. Неговото име е Иисус от Назарет. За това свидетелстват и еврейски, и римски, и гръцки, и арменски източници.

В еврейската литература особено стойностни са сведенията на Йосиф бен Матея., известен като Йосиф Флавий. Той написъл съчинение в 20 книги, наречено " Юдейски древности" . в него се споменава Йоан Кръстител, братът на Иисус- Иаков и Иисус Христос.
По подобен начин свидетелстват и Кумранските ръкописи, открити през 1947 г. , както и ученията на есеите, в чиято секта има сведения , че е членувал и самият Христос, наричан учител на светлината, пропагандиращ миролюбие, смирение, аскетизъм, светлина и любов към ближния.
Сведения се черпят и от известни римски историци. Корнелий Тацит, споменава в своето съчинение " Анали " пожара от 64 г. в Рим и избиването намного християни, обвинени като причинители.
Плиний Млади също отделя редове на християните, упреквайки ги за възгледите. Като проконсул на провинция Понт , той подчертава, че християните почитат " Христос като Бог" и СУТРИН ПРЕДИ ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ МУ СЕ ПОКЛАНЯТ ОБЪРНАТИ НА ИЗТОК.
Друг известен автор е Ориген, един от учителите на християнската църква. Създава съчиненията си " Началата" и " Против Целз" / Целз е римски философ, критикуващ Христос и учениците му/ .
Образът на Иисус Христос е и мистичен , заради зачатието му. Според легендата Светия дух слиза на земята в утробата на Божията майка , като по този начин извършва непорочно зачатие . Майката на Иисус Христос още от раждането си била обвързана с обет за безбрачие. След навършване на пълнолетие целомъдрието и било поверено на дърводелеца Йосиф. Така тя станала формално негова жена без да нарушава обети й за целомъдрие . Рядко се говори за Йосиф и неговото потекло, защото църквата защищава тезата за непорочното зачатие . Според Матей след появата на Иисус на бял свят на Витлеем изгряла нова звезда.Влъхвите видели в това знамение за появата на велик цар . Цар Ирод се уплашил за престола си , той почакал влъхвите след поклонението си на връщане да му се обадят и да разбере къде се намира Младенеца, за да го ликвидира Когато това не станало цар Ирод взел по- радикално решение- разпоредил се да бъдат избити всички младенци до двегодишна възраст. Междувременно Бог се явил на Йосиф и му внушил да замине със семейството си в Египет.
Годините между 12 и 30 - годишната възраст на Христос се смятат за " изгубени" , т.е липсва информация . общоприето е от официалната писмена традиция да се смята, че в този период Иисус е бил в Палестина, Назарет.
През 1894 г. руския журналист Николай Нотович издал книгата " Непознатият живот на Иисус Христос" , според която Иисус е бил в Индия в периода на т.н. изгубени години. Нотович успял да публикува и една неголяма творба, озаглавена " Животът на Свети Исса: най- добрият сред синовете на хората" .В стиховете й се разказва, че когато Иисус станал на 13 години,, " когато израелтянинът трябвало да си вземе жена" според еврейските обичаи, в бащината му къща идвали различни богати и знатни хора, които искали да се сродят с него, " вече прочут с поучителните си беседи в името на Всемогъщия" Но Иисус имал други намерения. Според преданията той напуснал тайно бащият си дом, отишъл в Йерусалим и с търговците от един керван заминал на изток, за да натрупа още знания и умения, да изучи Будизма и да усъвършенства философията си. Последните 6 години учение направили Иисус " съвършен тълкувател на свещените писания" . После той заминал на Запад като навсякъде проповядвал против идолопоклонничеството Така на 29 - годишна възраст той се завърнал в Палестина.
Интересното е ,че в разказа нищо не се споменава за Йоан Кръстител и за възкресението. Имало и известно разминаване с общоприетата версия- Пилат е представен като истински противник на Иисус, този, който го е преследвал, заловил и осъдил, докато юдейските първосвещеници са показани като защитници на Христос, когато намират за невинен. Според тази бибилография след като Исса проповядвал в Палестина 3 години, Пилат, страхувайки се, че популярността на Иисус нараства и може да бъде избран за цар, наредил на свой човек да го шпионира и да го обвини. След това Исса бил заловен и жестоко измъчван , за да признае някакви свои провинения. Пилат разпънал на кръст Исса. Според легендата тази история е писана няколко години след смъртта на Иисус и отразява разказите на търговци, станали свидетели на разпятието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на религиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.