История на религиите


Категория на документа: Други


Книгата "Непознатият живот на Иисус Христос" предизвикала голям интерес всред обществеността в края на миналия век, когато била публикувана.

ВЪПРОС 12. СЛУЖЕНИЕТО

"А ТИ, КОГАТО СЕ МОЛИШ, ВЛЕЗ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА СИ СТАИЧКА, И КАТО СИ ЗАТВОРИШ ВРАТАТА, ПОМОЛИ СЕ НА ТВОЯ ОТЕЦ, СКОЙТО Е В ТАЙНА...МАТЕЙ, 6:5-6..."

ТОВА е периодът след 29- годишнина на Иисус Христос , когато се проявява неговата същност на месия.. до този момент Той успял да обхване цялото духовно знание и се оказва готов да поднесе на човечеството по нов и по- съвършен начин известната философия, да припомни старите и да прибави нови закони и нравствени ценности, да внуши по този начин един по- съвършен морал за самоотрицанието в полза на човечеството, безкористна всемирна любов и взаимно опрощение, да изпълни предназначението, колкото и тежко и болезнено да е за него.
Преди да бъде покръстен трябва да се осъществи неизбежната среща между Него и Йоан Кръстител/ Предтеча/ . с това де поставя началото на традицията за покръщаването на всички последователи на Христос , която битува и днес. Това е ритуал , вследствие на който става едно физическо, но и нравствено измиване с вода за да може всеки да бъде благословен от Светия Дух, така, както се е явил под формата на гълъб при покръщаването на Иисус Христос.
Следващият момент е усамотението на Иисус в пустинята , където трябва да размишлява върху наученото , върху предстоящото си служение, върху отговорността, която лежи на плещите му. По време на своя дълъг 40- дневен престоя.й в пустинята той е подложен на изкушенията на Сатаната ." Заповядай на този камък да стане хляб! " - Го подстрекава той, за да покаже своите свръхестествени способности. И тук е мъдрата преценка на Христос, че не такова чудо може да нахрани хората, а да им даде Божието слово, което може да ги промени и да им помогне сами да се нахранят.
Следващото изкушение се състои в предложението на Сатаната да предостави властта над всички царства, А КАКВА СЪБЛАЗЪН ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪВ ВСИЧКИ ЕПОХИ ВЛАСТТА!
НАКРАЯ идва най- същественото изкушение- да скочи от покрива на храма, за да покаже, че ще бъде спасен, подет от ангели Господни, за да покаже своя Божествен произход. Но той казва: " Да не изпитваш Господа, твоя Бог! " и по този начин побеждава в себе си стремежа за бърза, лесна и ефектна изява.
Христос има 12 ученика, които подбира сам . Числото 12 е библейско и не случайно. 12 са синовете на Иаков, станали родоначалници на т.н. колена/ родове / на евреите, 12 са квадратите и камъните от нагръдника на еврейския нагръдник, 12 са зодиакалните съзвездия и т.н. 12 Христови ученика са : Андрей Първозвани, Симон = Петър, Филип, Натанаил = Вартоломей, Йоан и брат му Иаков, Левий, Тома, Матей, другият Иаков, Симон Канаит и Иуда Исксариотски .
След победата над събазните Христос се отдава на проповедническсата дейност и влиза в ролята си на Месия, спасител и учител на хората.
Интересен момент в житието на Христос са и чудесата, ксоито той твори. Благодарение на Неговите лечителски способности стават истинсси чудодейни изцеления : сакати прохождат, слепците- прогледват, глухите започват да чуват , невиждащите да виждат и т.н. Първото от чудесата е превръщането на водата във вино, а последното е възкресяването на Лазар." И взе хляба и като благодари, разчупи го, даде им и рече: Това е моето тяло, което за вас се дава; това правете за мое възпоминание.; Тая чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива/ Лука, 22 : 19-20. На Тайната вечеря Иисус предричя своята мъченичество и гибел, както и предателството което всъщност се извършва тогава. ТАЗИ НЕГОВА ЖЕРТВА НЕ Е НАПРАЗНА , ЗАЩОТО В РЕЗУЛТАТ ВНА ВЕЛИКОТО СТРАДАНИЕ И МЪЧЕНИЧЕСТВОТО ЧМОВЕЧЕСТВОТО ПОЛУЧАВА ИЗКУПЛЕНИЕ ЗА ГРЕХОВЕТЕ СИ, И В КРАЙНА СМЕТКА ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА. ТОВА Е И РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПОСЛЕДНОТО ЧУДО, СО.ЪТВОРЕНО ОТ СИНА БОЖИ- ЛАЗАР ПОЛУЧАВА ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

ВЪПРОС 13. УЧЕНИЕТО

"КОЙ СЪМ АЗ ? ...ТИ СИ СИНЪТ БОЖИЙ!...НЕ ГО КАЗВАЙ, ДОКАТО НЕ СИ СВЪРША РАБОТАТА!"

Единствен Христос обещава на човечеството Царството небесно, т.е. Божиите селения. В своята просветителска дейност Христос проповядва учението си в притчи. В нито идна от тях няма осъждане, анатемосване.
Характерен елемент в житието на Иисус Христос е ПРЕОБРАЖЕНИЕТО. Той пита : "Кой съм Аз? и му се отговаряло: "Ти си Синът Божий !" . сякаш прозрял тежестта и отговорността на това задължение и призвание, Христос бърза да предупреди : " Не го казвайте, докато не си свърша работата !" Защото всъщност човек става такъв, какъвто докаже , че е: защото високото стъпало в йерархията носи след себе си твърде много задължения, отговорности и самодоказване. И именно поради това, че не всеки е осмислил и изпълнил честно и докрай своята мисия на земята, никой друг след Иисус не може да се нарече Син Божий. 10 Божи заповеди , дадени на Моисей , се запазват и в Християнството. Иисус Христос идва, за да възвести един по- нов възглед за отношението между хората , защото е дошло това време, в което човечеството е готово за едно по-нова отношение към заобикалящата го среда. Интелектуално, то вече е готово, за да възприеме по- новата трактовка на закона, поднесена от Божия син: " Чули ли сте, че е било казано, " Око за око, зъб за зъб ." А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек ; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха." Това е проява на мъдрост и примиренчество.- целта е по- мъдрият да не позволи мултиплициране на злото, защото ударът удар поражда/ Нютоновия закон/ , а когато не се отвърне на удара, тогава постепенно злото се обезсилва.ВСЪЩНОСТ ИМЕННО ТОВА РАЗКРИВА И СЪЩНОСТТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО КАТО РЕЛИГИЯ НА ОПРОЩЕНИЕТО: " ЗАЩОТО АКО ВИЕ ПРОСТИТЕ НА ЧОВЕЧИТЕ СЪГРЕШЕНИЯТА ИМ, ТО И НЕБЕСНИЯ ВИ ОТЕЦ ЩЕ ПРОСТИ НА ВАС." /Матей, 6:14/
Наред с преповтарянето на старите разпоредби и запрещения, Иисус Христос внася и техните нови трактовки: " Чули сте, че е било казано : Не убивай; и който убие излага се на съд., Аз пък ви казвам, че всеки който се гневи на брата си, се излага на съд...Чули сте, че е било казано: не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си Чули сте още ,че е било казано- не си престъпвал клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си. Но аз ви казвам никак да не се кълнете...А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайна... "
И все пак най-извисената част, ВЪРХОВНИЯТ МОМЕНТ В ХРИСТИЯНСТВОТО, СЕ открива в следните думи: ЧУЛИ СТЕ, ЧЕ Е БИЛО КАЗАНО, ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ, А МРАЗИ НЕПРИЯТЕЛЯ СИ . НО АЗ ВИ КАЗВАМ, ОБИЧАЙТЕ НЕПРИЯТЕЛИТЕ СИ, И МОЛЕТЕ СЕ ЗА ТИЯ, ДЕТО ВИ ГОНЯТ; ЗА ДА БЪДЕТЕ ЧАДА НА ВАШИЯ ОТЕЦ, КОЙТО Е НА НЕБЕСАТА, ЗАЩОТО ТОЙ ПРАВИ СЛЪНЦЕТИ СИ ДА ИЗГРЯВА НА ЗЛИТЕ И НА ДОБРИТЕ, И ДАВА ДЪЖД НА ПРАВЕДНИТЕ И НА НЕПРАВЕДНИТЕ.
ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПАСЕНИЕТО НА ХОРАТА Е ГОЛЯМАТА ВСЕОБХВАТНА И БЕЗРЕЗЕРВНА ЛЮБОВ. СПРАВЕДЛИВОСТТА ИМА ВЛАСТ НАД ЖИВОТА, НАУКАТА НАД СПРАВЕДЛИВОСТТА, А НАД ВСИЧКО ТОВА СЕ ИЗВИСЯВА ЛЮБОВТА, ЕДИНСТВЕНАТА, КОЯТО МОЖЕ ДА НИ НАПРАВИ ПО- ДОБРИ.

ВЪПРОС 14. РАЗПЯТИЕТО

ИЛИ, ИЛИ, ЛАМА САВАХТАНИ ?
Официалните евангелски текстове посочват, че независимо от това, че в Стария завет е казано за появата на Месия, равините не вярват това да е Иисус и го изпращат на смърт. Пилат Понтийски не иска смъртта му и само след изричното настояване на евреите дава съгласието си .така се стига до прословутото измиване на ръцете му.: А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки Да бъде разпнат. И тъй , Пилат като видя, че никак не помага, и каза- Аз съм невинен за кръвта на тоя праведник, взе вода, оми си ръцете , и каза . И целия народ в отговор рече : кръвта му да бъде на нас и на чадата ни"/ Матей 27/
И така Иисус поема с кръста си към Голгота , бит и охулван, с трънен венец, прикован на кръста и подложен на жестоки мъки в името на спасението на човечеството.
Много интересен е моментът, в който той произнася думите : ИЛИ, ИЛИ САВАХТАНИ ? - БОЖИ МОЙ, БОЖЕ МОЙ, ЗАЩО СИ МЕ ОСТАВИЛ? Някой от стоящите там, кат чуха, думаха- той вика Илия. А други казваха остави! Да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Иисус като извика пак със силен глас издъхна.И ЕТО , ЗАВЕСАТА НА ХРАМА СЕ РАЗДРА НА ДВЕ ОТ ГОРЕ ДО ДОЛУ, ЗЕМЯТА СЕ РАЗТРЕСЕ, СКАЛИТЕ СЕ РАЗПУКАХА, ГРОБОВЕТЕ СЕ РАЗТВОРИХА И МНОГО ТЕЛА ПОЧИНАЛИТЕ СВЕТИИ БЯХА ВЪЗКРЕСЕНИ.
ОБЕЩАНИЕТО НА ИИСУС СЕ СБЪДВА. ПЪТЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТОКЪМ СПАСЕНИЕТО, КЪМ ДВЕТЛИНАТА, КЪМ НЕБЕСНИТЕ СЕЛЕНИЯ ВЕЧЕ Е РАЗКРИТ И...МНОГО ТЕЛА НА ПОЧИНАЛИ СВЕТИИ БЯХА ВЪЗКРЕСЕНИ.

ВЪПРОС 15. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

И ЕТО, ЧОВЕКА СТАНА КАТО ЕДИН ОТ НАС, ДА ПОЗНАВА ДОБРОТО И ЗЛОТО; И СЕГА, ЗА ДА НЕ ПРОСТРЕ РЪКАТА СИ, ТА ВЗЕМЕ И ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА...И ЖИВЕЕ ВЕЧНО"

Тази тема не е характерна само за и единствено за Християнството. Тя се открива във всички религии, които винаги са посочвали възможността за връщане отново в живота след смъртта. Така е със смъртта и възкресението на Озирис в египетската религия, с Дионис от тракийската религия и т.н .Идеята за възкресението на божеството , независимо кое е то , е в пряко връзка с вечно възраждащата се природа. В християнството тази идея се свързва пряко с изкуплението на човешките грехове и с извеждането на човешките души в Царството небесно - нещо, което е специфика на християнската доктрина. Защото всяка една религия до този момент изпраща човешките души след смъртта в ада, преизподнята, Хадес и т.н. в зависимост от религията, но все в земята , но все в земята , и единствено Иисус Христос им обещава достъп до небесните селения. При това страданието от разпятието и възкресението се извършва от божествената хипостаза/ превъплъщение/ - БОГ- СИН . ПОДОБНА СИТУАЦИЯ В ДРУГА РЕЛИГИЯ НЯМА. ЗА ДА СЕ ПОЛУЧИ ВСЕКИ ВЪЗКРЕСЕНИЕ, ДУХОВНО ТРЯБВА ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА, ДА СЕ ПРЕЧИСТИ, ДА СЕ ИЗВИСИ. Идеята за разпятието идва да потвърди и едно друго схващане в религиите преди Християнството : не може да има възкресение без смърт . За да се получи възкресение е необходимо да умре нещо ненужно и тягост във всеки човек и това не е само материалната обвивка, а и онези неприятни черти в характера на всеки един от нас , които са несъвместими с духовното извисяване : злонамереност, омраза, алчност, мързел, и т.н.
Кръстният знак, свастиката, която свързваме с разпятието, носи определена символика. Като се има предвид каква роля изиграва в живота на Христос и в Християнството, той символизира и мъчението, и жертвата на Христос, и мъката, но и светостта. Той символизира, най- общо казано, космоса, четирите посоки на света, като се явява медиатор, посредник между земята и божествените селения.освен това означава мъка и страдание, но едновременно с това и вечен живот. Дървеният кръст символизира смъртта и живота. " И Господ Бог каза: Ето, човека стана като един от нас, да познава доброто и злото; и сега за да не простре ръката си, та вземе и от дървото на живота.... И живее вечно" излиза, че на разпятието Синът Божи и Синът Човешки, възкръсвайки ,доказва , че вече е получил плода от дървото на живота. За да се идентифицират напълно човекът и Богът, е необходимо първия да измине един дълъг път на самоопознаване и самоусъвършенстване, който задължително минава през Голгота.. за да бъдете синове на вашия отец Небесен,... бъдете съвършени , както е съвършен и Небесният Ваш отец
..

Въпрос 16 . ЦЪРКВАТА И ПЪРВИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОБЩИНИ.

"КОЕТО НЕ ЖЕЛАЕШ НА СЕБЕ СИ, ТОВА И НА ДРУГИТЕ НЕ ПРАВИ ! "

Според Деяние Апостолски Църквата възниква скоро след Възкресението Христово, на Петдесятница. Това е свързано с появата на Светия дух, който внушил на апостолите да разпространяват Христовото учение сред езичниците. Така са основава Христовата църква в Йерусалим, където била създадена и християнската община. Приемало се е , че християнската община са прототип на комунистическите комуни, но значимите разлики са две:
* В християнските общини частната собственост е била свещена и неприкосновена;
* Вноските в общата каса са били доброволни дарения.
На първият Йерусалиски събор , известен като Апостолски , се водят спорове дали езичниците да бъдат обрязвани преди да приемат Християнството. Било решено Моисеевий закон да не е задължителен за християните и по този начин напълно се отделя от Юдеизма.
Първият период на Християнската църква обхваща времето между 34 и 313 година. Характерното е , че в този период църковните последователи водят борба не само с езичниците, но и с юдеите, последователи на Моисеевия закон, който все още не вярват че Иисус от Назарет е Христос, т.е Божия пратеник. Християнството започнало да се разпространява по масово след 40г., за първи път в Антихония, сирийската столица. Това е свързано с първото пътуване на Савел, с духовното име Павел. След второто и третото си пътуване апостол Павел с мисионерска задача ,бил заловен , окован във вериги, но като римски гражданин е изпратен в Рим и особен. В резултат на неговата дейност били основани много християнски църкви, поради което е обявен за Апостол на езичниците. Той е автор на 14 послания, част от Новият завет .
Андрей Първозвани е посочван като брат на Петър и по указание на Йоан Кръстител първи тръгва след Иисус. При залавянето на Синът Божи в Гетсиманската гора, както сам предрича Христос, Петър единствен се опитва с нож в ръка да го защити, но, както предрича самият Христос, в същата нощ три пъти се отрича от Учителя си, след което горчиво се разкайва.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на религиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.