История на религиите


Категория на документа: Други


Апостол Йоан Богослов е любимецът на Христос, който когато бил на Разпятието, му поръчал да се грижи за майка му Дева Мария. Поради тази причина до нейната смърт Йоан не напуснал Йерусалим, където проповядвал.
Апостол Йаков, който се води брат на Иисус Христос, е първия йерусалимски епископ, поради което председателства Апостолическия събор от 51 г. бил жестоко измъчван заради християнската си вяра и убит от един тъкач, който го удрял по главата с кросно.
Апостол Вартоломей съсредоточил мисията си в Армения , където , одран жив, умрял мъченически.
Апостол Тома Неверни бил наричан Дидиме. / на гръцки език означава близнак, на иврит Таома също означава близнак/ . според някои изследвания Иисус Христос е имал брат близнак и може да бъде приета, с.тъй като тя не предизвикала скандал тогава.
Апостол Марко бил от Антихония, имал силни лечителски способности и художествена дарба. Рисувал е няколко пъти Дева Мария, ап. Павел и ап. Петър. Бил обесен на едно маслиново дърво от еретици .
Липсата на християнски храмове в началото на от разпространението на Християнството се обяснява не само с жестоките гонения, но и със стремежа на християните да не разполагат с пищни украсени храмове. Затова в началото те вярвали, че ,за да се извършва богослужение, е достатъчно да има силна вяра и дух. " Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, що е във водата, не им се кланяй и не им служи! "
Първите храмове били издигнати между 2 и 3 век, при това с изключително прости архитектурни форми. Постепенно се налагат някои символични образи, като : гълъбът, схващан като Светия Дух; рибата, като символ на Иисус Христос, още повече, че на гръцки " риба" се превежда като абревиатура на формулата " Иисус Христос Син Божи Спасител"; алфата и омегата, в смисъл на това, че Христос представлява началото и края на света. Символизъм имало и в ориентацията на църквите, изток- запад, , с изгрева на слънцето, със светлината и топлината, с житейското начало..
През 325 г. на първия вселенски събор в Никея бил провъзгласен Християнската църква за вселенска, ортодоксална, т.е православна и непогрешима.

ВЪПРОС 17. ДОГМАТИКАТА И РАННИ ХРИСТИЯНСКИ ЕРЕСИ.

КАТО ТЕРМИНОЛОГИЯ " ДОГМАТА " СЕ ВЪВЕЖДА ОТ НОВИЯ ЗАВЕТ . ТОВА Е ИСТИНА, КОЯТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОКАЗВА. ЗА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ ЕДНО ТВЪРДЕНИЕ ЗА ДОГМА , Е НЕОБХОДИМО:
* ДА БЪДЕ ИЗВЕДЕНО ОТ БОГООТКРОВЕНИЕТО;
* ДА ИМА ЦЪРКОВНОСТ, Т.Е., ДА БЪДЕ ОДОБРЕНА И УТВЪРДЕНА ОТ ЦЪРКОВНА ИНСТИТУЦИЯ;
* ДА БЪДЕ ОБЩОВАЛИДНА И УТВЪРДЕНА ОТ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР;
Основната догма е идеята за Светата Троица, Бог - Отец, Бог- Син и Бог- Светия Дух. Не всички я приемат- някои като юдеите и мюсюлманите приемат монотеизма, а не троичността.
Друга догма е тази ,която твърди, че Иисус Христос е както Син Божи, така и Син Человечески. Двете естества на Христос са били обсъждани на 4 вселенски събор, които окончателно утвърждава тази догма.
Отношението към тази догматика става причина да се оформят различни християнски секти:
* ЕВИОНИТИ. Превежда се " бедни" , със значение финансово, и духовно бедни. Те отричат най- съществения догмат в Християнството, този за троичността, отричат божествената същност на Христос, както и свръхестественото му раждане;
* ГНОСТИЦИ/ ГНОСТИС- ЗНАНИЕ/ . За тях светът има две начала : Бог и Материята , което представя сектата им като дуалистична;
* МАРКИОНИТИ . Според Маркион между Стария и Новия завет не съществува връзка. Първият бил създаден от Демиург/ творец, създател на света/, възприеман като Бог на правдата, а вторият- от Бога на благостта и любовта- Христос. Той наистина бил Божи син, но идвал направо от небето, а не бил роден от Дева Мария .;
* МАНИХЕИ. Според тях Доброто начало в света е Богът, царуващ над царството на светлината и доброто. На свой ред Сатаната създал човека по образа на първо човека Христос, създал и жената, която вечно да изкушава човека и предизвиквайки постоянно плътски желания, правела душата му все по- слаба, в резултата на което Сатаната станал пълен господар на света.;
* МАКЕДОНИАНСТВО . Те отричат третата хипостаза- Бог- Светия Дух, а това означава, че също отричали троичността на Бога-;
* ИКОНОБОРСТВО . това е религиозно- политическо учение, насочено срещу култа към иконите;
* МОНАРХИАНИ ИЛИ АНТИТРИНИТАРИ. Анти -троичност. ;
* АРИАНСТВО;
* И ДРУГИ

ВЪПРОС 18. СИМВОЛ - ВЕРОЮТО И МОЛИТВАТА.

НА НИКЕЙСКИЯ СЪБОР ОТ 325 Г. за първи път е приет първия текст на Символ- веруюто. Впоследствие на Константинополския събор от 381 г. , той е преработен и допълнен, в резултат на което неговото съдържание е следното:
1. ВЯРВАМ В ЕДИН БОГ ОТЕЦ, ТВОРЕЦ НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА, НА ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМО;
2. И В ЕДИН ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, СИНА БОЖИ, КОЙТО Е РОДЕН ОТ ОТЦА ПРЕДИ ВСИЧКИ ВЕКОВЕ, СВЕТЛИНА ОТ СВЕТЛИНАТА, ЧРЕЗ КОГОТО ВСИЧКО Е СТАНАЛО;
3. КОЙТО ЗАРАДИ НАС ЧОВЕЦИТЕ И НАШЕТО СПАСЕНИЕ СЛЕЗЕ ОТ НЕБЕСАТА И СЕ ВЪПЛЪТИ ОТ ДУХА И ДЕВА МАРИЯ И СТАНА ЧОВЕК ;
4. И БЕ РАЗПНАТ ЗА НАС, СТРАДА И БЕ ПОГРЕБАН;
5. И ВЪЗКРЪСНА В ТРЕТИЯ ДЕН, И СЕДИ ОТДЯСНО НА ОТЦА;
6. И ПАК ЩЕ ДОЙДЕ СЪС СЛАВА ДА СЪДИ ЖИВИ И МЪРТВИ, И ЦАРСТВОТО МУ НЕ ЩЕ ИМА КРАЙ;
7. И В ДУХА СВЕТАГО, ГОСПОДА, КОЙТО ОТ ОТЦА ИЗХОЖДА, КОМУТО СЕ КЛАНЯМЕ И ГО СЛАВИМ НАРАВНО С ОТЦА И СИНА;
8. В ЕДНА СВЯТА, ВСЕЛЕНСКА И АПОСТОЛОВСКА ЦЪРКВА;
9. ИЗПОВЯДВАМ ЕДНО КРЪЩЕНИЕ И АПОСТОЛОВСКА ЦЪРКВА;
10. ЧАКАМ ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА МЪРТВИТЕ;
11. И ЖИВОТ В БЪДЕЩИЯ ВЕК ! АМИН !
12. ОБЩОПРИЕТА ЗА ХРИСТИЯНИТЕ - ГОСПОДНЯ МОЛИТВА:
" ОТЧЕ НАШ, КОИТО СИ НА НЕБЕСАТА ! ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ; ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО; ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ, КАКТО НА НЕБЕТО , ТЪЙ И НА ЗЕМЯТА; НАСЪЩНИЯ НИ ХЛЯБ ДАЙ НИ ДНЕС; И ПРОСТИ НАМ ДЪЛГОВЕТЕ НИ, КАКТО И НИЕ ПРОЩАВАМЕ НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ; И НЕ ВЪВЕДИ НАС В ИЗКУШЕНИЯ, НО ИЗБАВИ НИ ОТ ЛУКАВИЯ; ЗАЩОТО ТВОЕ Е ЦАРСТВОТО, И СИЛАТА, И СЛАВАТА ВОВЕКИ. АМИН ! "

ВЪПРОС 19. СВЕТИТЕ ТАЙНСТВА.

КРЪЩЕНИЕТО. Всъщност това е начин да се призове Божията благодат чрез непосредствен допир до водата. По този начин на вярващите е дадена възможност да придобият една по- висока и чиста душевност , чрез измиване, т.е очистване , освобождение от греховете. Но какви грехове могат да имат децата, тъй като най често кръщението се извършва в детска възраст, но когато се говори за грехове , се има предвид първородният грях на човешките предци, Адам и Ева .
МИРОПОМАЗВАНЕТО . Ритуално това става като след кръщението се прави с миро кръст , придружено с думите на свещеника " Печат на дара на Светия Дух! Амин ! " / при католицизма това се прави след 7- та година/
ПРИЧАСТИЕ /ЕВХАРИСТИЯ/ Раздава се по време на литургия, като християните поемат нафора/ хлебна хапка/ и вино./ спомнете си думите на Христос на Тайната вечеря - яжте, това е моята плът....това е моята кръв.../. Причастието се дава при условие, че вярващите са постили независимо колко дни . При католиците за причастие се използват малки колкото монета безквасни питки , който се дават в църквата , без да се изисква задължителен пост.
ПОКАЯНИЕТО. ТОВА Е ТАЙНСТВОТО , ЧРЕЗ КОЕТО ВЯРВАЩИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ПЕРИОДИЧНО ДА СЕ ПРЕЧИСТВАТ ДУШЕВНО. НЕ СЛУЧАЙНО СЪЩЕСТВУВА ПОГОВОРКАТА " ERRARE HYMANUM EST " / ЧОВЕШКО Е ДА СЕ ГРЕШИ/ . И докато тайнството Кръщение очиства човека от първородния грях, то Покаянието дава възможност на всеки един от вярващите да получават отвреме навреме едно пречистване от ежедневно натрупващите се наши грешки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на религиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.