История на религиите


Категория на документа: Други


СВЕЩЕНСТВО. ВСИЧКИ източноправославни свещеници получават правото да миропомазват, докато при католиците не всеки свещеник има това право.. разлика има в по отношение на т.н. целибат, т.е. забраната на свещениците да се задомяват . Постановлението за безбрачие било подготвено и издадено през 11 век от Хилдебранд, по чието време Римо- католическата църква представлявала един от най- крупните феодали с множество имоти и съкровища. Когато някой от свещениците се задомявал , предявявал претенции за част от богатствата на църквата и именно заради това , да не се допуска раздробяване на имотите и обедняване на църквата е приета тази реформа. При източноправославното свещеничество , което се дели на бяло и черно. Първите / дякони и свещеници/ имат права да се задомяват, докато монасите и епископите са обречени на безбрачие.
БРАКЪТ ИЛИ ВЕНЧАНИЕТО. Tова е бракът между Иисус Христос и самата Църква. По аналогия бракът между мъжът и жената се смята за свещен, поради което разтрогването му е почти невъзможно. Християнската църква поставя брака като тайнство на много висок пиедестал, поради което се опитва по всякакъв начин да предотврати неговото разтрогване. Именно поради това казусът " несъвместимост на характерите " не се взема под внимание.
ЕЛЕОСВЕЩЕНСТВО /МАСЛОСВЕТ/ В Новия завет е казано : " Когато имате болен, повикайте епископа да помаже болния, за да се изцели" . В Източното православие при тежко болни се прави маслосвет, за да получат изцеление с Божията милост .
От всички седем тайнства Протестанството приема само две : Кръщението и Евхаристията.

ВЪПРОС 20. ПРОТЕСТАНИЗЪМ

След Великата схизма в 1054 г. в Източноправославната и Католическата църкви започват да се задълбочават. През 15 век се появява Протестантизмът като недоволство от съществуващото разложение на сред католическото духовенство и въведените порядки за откупуване на опрощението на греховете със специален папски документ под формата на индулгенции/ снизхождение, милост, грамота за наказание срещу прегрешение, за което се заплаща/ .
Постепенно се утвърждава в Протестантизма схващането, че по същество човек е грешник, но пой винаги може да бъде оправдан. При всяко положение Иисус Христос ще опрости греховете, стига човек безрезервно да вярва в Него.
Протестантизмът признава само две тайнства- кръщението и евхаристия. Той не е монолитно направление и в него се откриват следните видове движения:
* ЛУТЕРАНСКА ЦЪРКВА. Създател Мартин Лутер , той написва своите тезиса срещу папските индулгенции и ги поставя на вратата на храма във Витенберг. Източник на вярата става само Евангелието, оттам и вярващите се наричат евангелисти.според тях само Божия благодат може да спаси човешките души, а не добрите дела, доброто сърце и разум ;
* КАЛВИНИСКАТА ЦЪРКВА . Жан Калвин, ако вярваш , ще те оправдаят и ще бъдеш спасен;
* АНГЛИКАНСКАТА ЦЪРКВА. Създава след раздора между папата и крал Хенри 8 , който не получил разрешение за разтрогване на поредния си брак. Папата отлъчил краля от църквата, но той, подкрепен от парламента, провъзгласява акта за супремация/ върховенство/ , като се обявява за " глава на църквата и духовенството в Англия.;
* БАБТИСКАТА ЦЪРКВА. Вярващите баптисти вярват , че тяхното покръщаване е чрез пълно потапяне във водата и чрез публично изповядване на вярата.;
* ПЕТДЕСЯТНИЦИ . способност да се говорят чужди езици и да се проявяват неочаквани терапевтични способности.;
През 20 век се появяват все повече протестантски движения, наричани секти. Катастрофално нараства несигурността на хората, те са обезверени и целят да избягат ужасът на живота, такъв, какъвто е днес !

ВЪПРОС 21. ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЪРКВИ И СЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

Те намериха благодатна почва за разпространение , тъй като се оказаха на нужното място в нужното време на идеологическо безверие и по този начин успяха да заемат своята добре очертала се ниша. Към тях се устремиха най- вече млади хора, които си поставяха от известно време редица въпроси, на които до този момент никоя институция не успя да им даде задоволителен отговор. Именно в сектите , те успяха да намерят , може би , престорено внимание , съчувствие , възможност за лична изява . Първопостъпилите получиха възможност за задгранични командировки с цел да преминат курс на обучение .
Сектите в България са:
* ЦЪРКВА НА ИИСУС ХРИСТОС И НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ. МОРМОНИ. Основател е Джоузеф Смит, който по негови твърдения имал видения, че е бил Бог- Отец и Бог- Син, а после се явил ангел на име Мормони. Мормонската общност разполага със свои университети и ежегодно изпраща и финансира хиляди младежи и девойки по света . Такива в момента има в София, Варна, Пазарджик, Сливен;
* СВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА. БОГ ИМА ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ИМЕ и това е ЙЕХОВА. Отричат Светата троица и възможността човек да съществува духовно след смъртта си. Такава възможност могат да получат само отбрани хора, на брой 144 000 , които ще се спасят и ще възкръснат . Останалите, другите овце , след смъртта си , ще престанат да съществуват.;
* ОБЕДИНИТЕЛНА ЦЪРКВА . Създател е кореецът Муун , чиято версия за сътворението е : за да създаде на земята царството небесно, Бог сътворил Адам и Ева, които трябвало да бъдат съвършеното семейство . Ева обаче съгрешила духовно с Луцифер и физически с Адам , поради което съвършеността на семейството била загубена . техните деца изпаднали под влиянието на Луцифер и продължавали да живеят в грях .За да може човечеството да бъде спасено , бог изпраща Иисус като втори Адам , който да открие съвършената жена, с която да създаде съвършеното семейство и деца.. И Евреите обаче не познали в лицето на Иисус Христос месията и го разпнали . Пред смъртта си Той пророкувал Второто пришествие и така се появява в качеството си на втори месия самият Муун.;
* СЕМЕЙСТВОТО, ДЕЦАТА НА БОГА. Комуни , с последователи , към които има сурови изисквания и жестока дисциплина . Действа се преди всичко чрез манипулиране на съзнанието , сексуален тормоз и поп - фестивали.. Сектата регистрира в България фондация Семейство, като си поставя за цел да си и осиновява деца с физически недъзи.;
* САТАНИНСКО ДВИЖЕНИЕ. :САТАНАТА СЕ ПРОЯВЯВА В
- В НАСЛАЖДЕНИЕТО , а не във въздържанието;
- В активен живот, а не в духовно съзерцание;
- В мъдростта, а не лицемерието и самоизмамата;
- В нежността към тези, които са я заслужили , а не в любовта към неблагодарниците;
- В отговорността към отговорните, а не милост и загриженост към духовните вампири;
- В твърдението, че човек е животно, при това най- порочното;
- В убеждението, че всички грехове водят до физическо, емоциално и умствено удовлетворение;
- В утвърждаването на Сатаната като най- добър приятел на Църквата, тъй като й създавал работа толкова много години.
- "Личен коментар, май съм почитател на САТАНАТА.....

СЛОВО ЗА ЖИВОТ . ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО ЗА ТОЗИ, КОЙТО ВЯРВА
ВОЙНИ НА ХРИСТА. " НА ГОСПОД НЕ МУ ТРЯБВАТ УЧЕНИ ХОРА, А ВЕРНИ ВОЙНИЦИ. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА СВОЯ ДЯВОЛ, който трябва да обезсили с молитва .

ВЪПРОС ПОСЛЕДЕН.
Ислямът-взаимствената религия.

НАРОДИТЕ, които изповядват ЮДАИЗМА, ХРИСТИЯНСТВОТО И ИСЛЯМА най- общо се наричат " народи на Книгата, т.е. на Библията" но докато при първите две религиозни вероизповедания се демонстрира една подчертана еволюция от гледна точка на препоръчваната ценностна система, то при последната религия виждаме едно отстъпление назад, идеи, много по- близко стоящи до Юдаизма, отколкото до Християнството.
Исляма отрича троичността , отрича се Синът Господен, или по скоро не се приема , че Иисус е Син Божи , поради което в Корана се споменава като Синът на Мария. В Корана, свещената книга на исляма дебело се подчертава, че Мохамед е най- великият от пророците. Самият той получава учението от пророк Гавраил.
Мохамед/ възхвален, прославен/ е роден в 570 г. в Мека с известни способности, чудатости и знамения. Майка му Амина заченала непорочно, и когато Мохамед се родил , не бил свързан с майка си с традиционната пъпна връв, а това е алюзия, че
Мохамед не е пряко свързан с първородния грях и затова не признава първородния грях.. Според легендата когато Мохамед се е родил , от небето дошли ангели , а според друга версия, когато навършил 6 години, дошъл ангел Джебраил , при което сърцето на Мохамед било извадено от гърдите му , на земята капнали няколко капки кръв, и след това било върнато на мястото. Така Мохамед имал зараснала рана на гърдите до края на живота си .
Мохамед отрано загубил родителите си . Баща му, починал без да дочака рождението му, а майка му го последвала, когато детето станало на 6 г. , така че, бил отгледан от дядо си , а по- късно от чичо си . Общо взето живял в бедност, поради което нямал възможност да се задоми в общоприетата възраст за онези времена.
Мохамед изкарвал прехраната си като придружавал търговските кервани на една богата вдовица- Хатиджа, и когато станал на 25 г. , той се оженил за нея, макар, че била 15 г. по- възрастна от него . От него тя родила 7 деца, от които останали живи само 4 момичета. Когато се проявявал като почтен търговец , Мохамед си позволявал да се усамотява в една пещера , където в пост и размисъл търсел просветление за истинската религия. Именно там пред него се явил Джебраил и му внушил да поучава своите събратя..
Като цяло, обаче, подкрепата била само от близки хора, докато повечето Меканци гледали с недоверие на проповедите му и се настройвали войнствено. Поради това Мохамед и съмишлениците му били принудени да бягат в Мегина/ Ястреб/. Бягството в Ястреб е известно като великото изселение. Там неговите проповеди били посрещнати много добре , на практика там за първи път става утвърждаването на новата религия. Така градът се преименува на в Медина ан- Наби = Гладът на Пророка.
Новата религия се нарича ИСЛЯМ = ПРИМИРЕНИЕ, ПОКОРСТВО / всъщност самото наименование вероятно трябва да свързва с името на Исмаил, сина на Ибрахим / Авраам / и египтянката Агар.
Чрез Архангел Джебраил Мохамед получава Божиите послания, които впоследствие са оформени в Корана , като цяло той представлява сбит разказ на Библията .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на религиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.