Избор и защита на подземна изолация на сгради от бетон и стоманобетон при наличие на агресивна среда


Категория на документа: ДругиИзбор и защита на подземна изолация на сгради от бетон и стоманобетон при наличие на агресивна среда

Подземните ХИ са много отговорни тъй като трудно се ремонтират.Изпълняват се от: битумни мушами с не гниеща основа или полимерна такава; като: воалит, битексин, бутатен, мушама на полиизобутелен. Мушами листове задължително се наставят при наличието на почвени ( напорни ) води; битумните мушами се полагат в три пласта цялостно залепени като поне един от пластовете трябва да бъде по разтеглив примерно както битексин. Когато водното ниво е над 2.5 м броя на мушамите се увеличава до 5. При използване на бутаден обикновено се полага в два пласта, а полиизобутелен само един слой. Не се допуска мушами с алуминиево фолио ( корозионно не устойчиво и с гниеща основа ).

След ископ на ямата и наличие на подпочвените води се взема проби от нея които се предоставят за установяване стойностите на показателите на агресивност при течни среди. В БДС 9075 в таблица 4 в зависимост от стойностите на тези показатели на агресивност и други показатели, течната агресивна среда може да бъде: неагресивна, слабо средно и силно агресивна.

По задание трябва да се извърши проектиране на защита на подземната част на СТБ жилищна сграда при наличие на течна агресивна среда, със съответни показатели на агресивност по задание нивото на подпочвените води е на 0.50м. над дънната плоча. По задание водоплътноста на бетона е W0.6 ,а коефициента на филтрация на почвата КФ<0.1 . Освен защита на подземната част трябва да се изготви и хидроизолиране.

Анализ и оценка на течната среда ще извършим съгласно таблица 4 от БДС 9075-89г.

Показател на агресивност
Стойност на показателя
Стойност на показателя от таблица 4
Заключение за степента на агресивност
1.Бикарбонатна алкалност,град.
3,5o
Не се нормира
-
2.Водороден показател
3,7
3,93
Средноагресивна
3.Свободна въглена киселина
-
-

4.Магнезиеви соли
120
<2500
неагрерсивна
5.Амониеви соли
-
-
-
6.Алкални основи като
-
-
-
7.Сулфати като
а/при портландцимент,шлако и пуцоланов портландцимент:
-при CL< 1000 mg/dm3
-при CL>1000 mg/dm3
б/при сулфато устойчив портландцимент


2450

3520

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор и защита на подземна изолация на сгради от бетон и стоманобетон при наличие на агресивна среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.