Избор на доставчици


Категория на документа: Други


Тема 23
Избор на доставчици

1. Определяне на фирмената политика относно броя на доставчиците.
1.1. Стратегия на 1 единствен доставчик
- получаване на икономии от обема, по-ниски транспoртни разходи и по-добри цени;
- качеството е от съществено значение;
- получаване на по-силно въздействие върху пазара, заедно с доставчика;
- намаляне на общите разходи в снабдяването;
- изисквания на концепцията "JIT";
- производството на компонента изисква специално оборудване;
- цели намаляване на запасите;
- времето до появата на новия продукт на пазара е критичен фактор;
- тесни взаимовръзки и споделяне на рисковете с доставчика;

1.2. Стратегия на двама и повече доставчици:
- защита от рискове в снабдяването;
- поддържане на конкуренция между доставчиците;
- задоволяване на локални потребности на производството, изнесено в други страни;
- задоволяване на нарасналото търсене за крайния продукт;
- динамичното изменение на технологията за производство на компонента;
- фирмата е дребен клиент на пазара за даден компонент;

1.3. Комбинация от 2те стратегии (1 основен и 1 доставчик за всеки случай);

2. Политики относно вида на източника на снабдяване.

2.1. Снабдяване от локални или национални източници:

2.1.1. Съображения за избор на локален доставчик:

- локалния доставчик често предлага по-изгодни цени за малки количества закупувани материали;

- при закупуване на големи количества от даден материал, източникът на снабдяване би следвало да бъде близо до производителя, за да се постигнат максимално ниски цени и отстъпки;

- физическата наличност на закупувания материал в непосредствена близост до производителя е от особена важност;

- надеждността на доставките е по-голяма, поради по-ниската вероятност от възникване на проблеми по пътя;

- има възможност за обединяване на поръчките на няколко клиенти на фирмата-доставчик при транспортирането на поръчките до клиентите, следователно намаляват разходите;

- при локален доставчик могат да се постигнат взаимоотношения на базата на лични контакти и това води до по-добро обслужване, взаимно разбиране и разрешаване на проблемите.

- съществува възможност за споразумение, относно управлението на запасите. Тази дейност може да бъде поета от доставчика като при това фирмите клиенти са готови да заплатят за тази услуга.

- желание и от двете страни да се подпомага развитието на индустрията в съответния регион.

2.1.2. Съображения за избор на националния доставчик на снабдяване:

- националния доставчик в някои случаи предлага по-добро качество на обслужване на по-изгодна цена, което е свързано с икономиите от обема;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор на доставчици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.