Изчисление на двигатели с вътрешно горене, автомобили, трактори и кари. Избор и обосновка на изходните параметри.


Категория на документа: Други


Избор и обосновка на изходните параметри

1. Степен на сгъстяване -

Избора на степен на сгъстяване се прави в зависимост от вида и предназначението на двигателя, формата на горивната камера, вида на материалите, който ще се използват за изработване на детайлите, образуващи горивното пространство и т.н.

За автомобилни двигатели с принудително възпламеняване на работната смес и без свръхпълнене степента на сгъстяване се променя в границите от 7 до 12. По високите стойности на степента на сгъстяване се отразяват благоприятно върху термичния к.п.д. на двигателя, очистването и пълненето на цилиндрите, подобрява се турболизирането на постъпващата горивна смес и благоприятства развитието на горивния процес. Увеличаването на степента на сгъстяване се ограничава от детонационната устойчивост на горивото и изискванията за ниска токсичност на отработилите газове.

Приемам степен на сгъстяване: .

2. Въздушно отношение -

Изборът на зависи от вида на двигателя, начина на смесообразуване, начина на пълнене, запалването и др. За автомобилни двигатели с принудително възпламеняване на работната смес и впръскване на бензин, въздушното отношение се променя в границите 0,95÷1,1 .С цел да се получи икономичен и мощен двигател, с ниска токсичност на отработилите газове приемам .

3. Параметри, характеризиращи процесите пълнене и продухване:

3.1. Налягане и температура на околната среда:

- за двигателите без свръхпълнене се приемат: МРа и К

3.2. Подгряване на работното вещество - :

По статистически данни .

Приемамe: за двигателя:

3.3. Коефициент на загубите при пълнене - :

С този коефициент се отчитат хидравличните съпротивления в пълнителния тръбопровод. Той се променя в границите ;

- за двигателя приемам: .

3.4. Скорост на въздуха около клапана :

Изменя се от 60 до 130 m/s. Приемаме:

- за двигателя приемам: m/s;

3.5. Налягане и температура на остатъчните газове:

Преди началото на пълненето в цилиндрите на двигателя се намира известно количество газове, останали от предходния цикъл. Налягането на остатъчните газове зависи от броя и разположението на клапаните съпротивлението на изпускателния тръбопровод, режима на работа на двигателя и др. При пълно натоварване на ДВГ pг се намира в границите:

- за двигател без свръхпълнене: . Приемам MPa;

Температурата на остатъчните газове зависи от въздушното отношение, ъгъла на изпреварване на запалването и др. При обедняване на гориво въздушната смес температурата на остатъчните газове нараства. Тази температура при пълно натоварване се изменя в границите K.

- за двигател без свръхпълнене приемам: K.

4. Параметри, характеризиращи процеса горене:

1. Коефициент на използване на топлината - :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисление на двигатели с вътрешно горене, автомобили, трактори и кари. Избор и обосновка на изходните параметри. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.