Изчисляване двигателя на лек автомобил


Категория на документа: Другиmm

mm

mm

2.) Газови сили
Газовите сили се определят по формулата
, N
където е диаметъра на цилиндъра, mm

е налягането на газовете в цилиндъра, MPa

е атмосферното налягане, MPa

3. Привеждане на масата на мотовилката и неуравновесените маси на коляното на
вала. Инерционни сили. Газови сили.
1.) Привеждане на масата на мотовилката и неуравновесените маси на коляновия
вал
Маса на буталната група
, - Избирам
Маса на мотовилковата група
,
където е площа на буталото,
Маса на елементите на коляновия вал
,
Маса в оста на буталния болт

, kg
Маса в оста на мотовилковата шийка

, kg

2.) Инерционни сили
Инерционните сили се определят по формулата
, N
където е маса, съсредоточена в оста на буталния болт, kg

е ускорението на буталото,

3.) Сумарни сили
Сумарните сили се определят по формулата

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване двигателя на лек автомобил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.