Изчисляване двигателя на лек автомобил


Категория на документа: Други3.) Температура на работното тяло в края на пълненето
Температурата на работното тяло в края на пълненето се изчислява по формулата
, K
За четиритактови бензинови двигатели температурата на работното вещество в края
на пълненето трябва да е в границите К

К

4.) Коефицент на пълнене
Без отчитане на дозареждането на цилиндъра и разликата между специфичните топ-
лини на прясното работно вещество и продуктите на горенето коефицентът на пъл-
нене се изчислява по формулата

За бензинови двигатели коефицентът на пълнене е в границите

4. Процес на сгъстяване :
1.) Обосноваване на показателя на политропата
За бензинови двигатели показателя на политропата на сгъстяване е в границите

Процесът на сгъстяване в бързоходните двигатели протича много бързо и топлооб-
менът между работното вещество и стените на цилиндровото пространство е незна-
чителен. Затова показателят на политропата на сгъстяване може да се определи от
средния показател на адиабатата на сгъстяване .
За бензинови двигатели

Избирам
2.) Налягане и температура в края на сгъстяването
Налягането в края на сгъстяването се определя от уравнението на политропата на
сгъстяването

, MPa

MPa
Температурата в края на сгъстяването се определя по формулата
, K

K
Налягането и температурата на работното вещество в края на сгъстяването са в гра-
ниците MPa , K

5. Горене :
1.) Необходимо количество въздух
За пълното изгаряне на 1 kg течно гориво теоретически необходимото количество
кислород се определя по формулата
, kmol/kg

kmol/kg
Теоретически необходимото количество въздух - по формулите
, kmol/kg
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване двигателя на лек автомобил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.