Изчисляване и конструиране на винтогаечна предавка


Категория на документа: Други


 МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕT

"СВ.ИВАН РИЛСКИ"

КУРСОВА ЗАДАЧА

ИЗЧИСЛЯВАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА

ВИНТОГАЕЧНА ПРЕДАВКА

РАЗРАБОТИЛ..................................... ПРОВЕРИЛ...................................

ЮЛИАНА СЪЙКОВА АТАНАСОВА
ФАКУЛТЕТЕН № 143716
МЕМФ - ЕЕЕО - Ι КУРС
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГЛ.АС.Ю.ИВАНОВ


София 2014

= 2=

Ι. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Винтогаечните предавки се използват за преобразуване на въртеливото движение в постъпателно Състоят се от два основни елемента - винт

(или винтово стебло) и гайка. Чрез въртене на един от тези елементи може да се създава сила на затягане,да се премества приложната точка на значителна осова сила, да се получи осово предвижване на другия елемент с висока точност.

Най - често използваните схеми на винтогаечни предавки са следнитеː

1.Въртящ винт,който не може да се премества в осово направление и

постъпателно движение на гайка . На този принцип работят подавателните

механизми на металорежещите машини, спирателните кранове на водни
батерии,менгемета и др.

2.Неподвижна гайка, в която се навива и отвива винтът, в резултат на което се осъществява осовото му предвижване .По тази схема са реализирани повечето винтови крикове, скоби, преси, различни тръбо-
проводни арматури.

3.Въртяща гайка, която не се предвижва в осово направление и
постъпателно движещ се винт . Използва се при някои преси, шибъри,
а също и в автоматиката.Връзката между надлъжното предвижване х на
постъпателно движещия се елемент и ъгъла (в rad), на който се завърта
въртящия се елемент се оределя от зависимостта

където i е броят на ходовете на резбата, а Р - нейната стъпка.
За винтогаечните предавки се използват едноходови и многоходови двигателни резби - трапецовидна, трионовидна или квадратна. За
устройства, при които се изисква самозадържане, се препоръчва даСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване и конструиране на винтогаечна предавка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.