Изчисляване на двигател за постоянен ток


Категория на документа: Други


Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Факултет по технически науки

гр Бургас

Курсов проект

Тема: Изчисляване на двигател за постоянен ток

Изготвил: Янко Тодоров Проверил: доц.д-р Стоянова
Фак.№ ЕТ:210
гр.Бургас

Задание за проект и изходни данни:

Да се изчисли и разработи конструкция на двигател за постоянен ток със следните данни:

1. Мощност Рн=6кW;

2. Номинално напрежение на мрежата Uн=220V;

3. Номинална честота на въртене nн=1000 мin-1;

4. Височина на оста на въртене h=150.10-3;

5. Възбуждане - паралелно:
* Без стабилизираща намотка;
* Със стабилизираща намотка;

6. Изпълнение:
* по степен на защита - IP22;
* по начин на охлаждане - IC01 (самовентилация);

7. Режим на работа - продължителен;

8. Клас на топлоустойчивост на изолацията В.

Избор на главните размери:

1. Избираме предварителна стойност на к.п.д. на двигателя по по фиг. 8.36:

2. Ток на електродвигателят (предварителна стойност):
Iн= =

3. Ток на котвата при приемане на тока в шунтовата намотка съгласно табл.8.10, приблизително равен на 0,025 Iн. I= = A.

4. Електромагнитна мощност- по (8.4а)
P'= =

5. Диаметър на котвата- по (8.2) D=h=Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на двигател за постоянен ток 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.