Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци


Категория на документа: ДругиНадморската височина, на която растат плодовете, влияе също на тяхната съхранителна пригодност. Така например плодове, растящи на по-голяма височина, са по-подходящи за съхраняване от растящите на ниски места.

Влияние оказват още обработката на почвата, напояването, наторяването, а при овощните дървета още и редовното им окастряне. От значение е също подходящото време за брането на плода и обработката му през и след беритбата. Необходимо е плодът да бъде обран в най-подходящата му зрелост, внимателно да бъде нареден в амбалажа и да се постави за хладилна обработка и съхраняване само напълно здрав, без дефекти и травми. В хладилниците трябва да се внасят плодове и зеленчуци със строго определени качествени показатели.

1.3.1 Охлаждане на плодове и зеленчуци.

В плодовете и зеленчуците продължават след беритбата жизнените процеси - дишане, зреене, изпарение на вода и пр., които при обикновени външни условия могат да доведат до презряване, влошаване на качеството дори до развалянето им. Поради това наложително е веднага след беритбата да се понижи температурата на плода, за да се намалят и регулират тези нежелани процеси. Това се отнася особено за онези продукти, които са предназначени за продължително съхраняване и далечно транспортиране. Бързото охлаждане на продуктите способствува за потискане на жизнената дейност на микроогранизмите.

Желателно е охлаждането на плодовете и зеленчуците да се извърши непосредствено след беритбата им в производствените райони - охладителни пунктове, специални хладилници и др. Всяко забавяне на охлаждането и транспортирането на плода след беритбата се отразява отрицателно на качеството му при съхраняването.

Охлаждането на продуктите се практикува при силна въздушна циркулация в охладителни тунели, камери или хладилни вагони.

Експлоатационна характеристика на хладилник (охладителни съоръжения) за плодове и зеленчуци:
Капацитет и дневен внос - съобразно нуждите на предприятието.
Температура на вноса - +20оС.
Система на охлаждане - с отделен въздухоохладител.
Параметри на въздуха:
температура - от +8 до -2С;
относителна влажност - от 85 до 95%.
Краткост на циркулацията - до 150 обема на час.
Краткост на опресняването - от 4 до 6 обема на 24 часа.
Крайна температура на плодовете и зеленчуците - обикновено се довежда до температурата, при която те ще се съхраняват.
Продължителност на охлаждането - средно около 20 часа.
Натоварване на хладилника - средно 250 kg на куб. метър.

Продуктите се амбалират в щайги, касети и др. След завършване на охлаждането продуктите се пренасят в камерата за съхраняване или на транспортните коли, като се внимава при транспортирането да не стане повърхностното им оросяване.

Ако в една и съща камера стават едновременно охлаждането и съхраняването на продуктите, микроклиматът в камерата се нагажда съответно на изискванията.

1.3.2 Съхраняване на охладени плодове и зеленчуци.

Съхраняването на охладените плодове и зеленчуци се извършва в хладилници с въздушно охлаждане, които се предвиждат, както следва. Експлоатационна характеристика на хладилници с въздушно охлаждане
Капацитет - съобразно нуждите на предприятието.
Дневен внос - в зависимост от мощността на охладителните съоръжения.
Температура на вноса - според естеството на продуктите и степента на охлаждането им.
Система на охлаждане - с отделен въздухоохладител.
Параметри на въздуха:
Температура - от +8 до -2°С;
Относителна влажност - от 85 до 95%.
Краткост на циркулацията - от 4 до 6 обема на час.
Кратност на опресняването - от 1 до 2 обема на 24 часа.
Крайна температура - в зависимост от вида, сорта, срока за съхраняване и пр.
Натоварване на хладилника - средно 250 kg на куб. метър.
Амбалиране на продуктите - в щайги касети, бокс-палети и др.

Параметрите на въздуха в хладилника и срокът за съхраняването на различните плодове и зеленчуци са различни. Те са в зависимост от структурата, водното съдържание, издръжливостта и др. на продуктите. Различните сортове плодове и зеленчуци дори от един и същи вид изискват различен хладилен микроклимат и имат различни срокове за съхраняване.

Като средни срокове за съхраняване могат да се посочат следните:

Ябълки 4 до 7 месецаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.