Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци


Категория на документа: Други


Фиг.3 Схема флуидизационен замразвателен апарат (Фригоскандия).

- Апарати за лиофилизация (сублимационио сушене). Така изсушени
те продукти могат да се съхраняват при обикновени складови условия.
Продуктите запазват способността си да поемат преди потреблението изгубената вода и да възстановяват първоначалните си качества. Сухият
продукт се опакова под вакуум или инертен газ.
- Апарати за замразяване на плодове и зеленчуци в течна среда. Този метод е по-ефективен от въздушното замразяване, но поради ред неудобства - влияние на течната среда върху продуктите, опаковката и пр., не е намерил широко приложение в практиката.
- Дехидрозамразяване на плодове и зеленчуци (замразяване след на
маляване на водното им съдържание). Намалява се първоначалната маса на продукта, след което се замразява. Практикува се при картофите и някои други плодове и зеленчуци като полуфабрикати в консервната и сладкарската промишленост. Качеството и хранителната стойност на такива полуфабрикати се запазват. По този метод успешно се замразяват ябълки, сливи и други продукти.
- Замразяване на плодове и зеленчуци в течен азот. Много ефективен метод за бързо замразяване.

Продуктите се считат замразени, когато температурата им, измерена във вътрешността, достигне -15°С. Според естеството на плода, опаковката и метода на замразяването това се постига обикновено до няколко часа (в някои случаи минути).
1.3.4Съхраняване на замразени плодове и зеленчуци

Съхраняването на замразени плодове и зеленчуци, както и на различни произведения от тях, се извършва в нискотемпературни хладилни камери.

Експлоатационна характеристика на нискотемпературни хладилни камери
Капацитет - в зависимост от нуждите на предприятието.
Дневен внос - съобразно наличните съоръжения за замразяване.
Температура на вноса - -15°С.
Система на охлаждане - с въздухоохладител.
Параметри на въздуха:
температура - под -18°С
относителна влажност - от 90 до 95%
Кратност на циркулацията - от 6 до 8 обема на час.
Кратност на опресняването - от 2 до 4 обема на 24 часа.
Крайна температура на продукта - -18°С.
Срок за съхраняване - до 10 месеца.
Натоварване на хладилника - около 300 кg/на куб. метър.

При дълги срокове за съхраняване се поддържат температури, по-ниски от -18°С. Замразените продукти се нареждат на фигури по асортимент и дата на производството.

1.4 Цел и задачи на дипломната работа.

Целта на дипломната работа е да се проектира сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци при следните условия:
tk = -180С - температура в хладилната камера;
tв = 300С - температура на околната среда;
Vk = 47,4 m3 - вътрешен обем на хладилната камера.

За постигане на поставената цел е необходимо да се изпълнят следните задачи:
- техническо описание на хладилните камери;
- да се анализират видовете хладилни камери;
- да се определят размерите на носещата конструкция на хладилната камера;
- да се определи структурата на хладилната инсталация;
- да се определят условията за монтаж на сглобяема камера;
- да се определят условията за експлоатация на хладилните камери и техническо обслужване;

ГЛАВА II ПРОЕКТИРАНЕ НА СГЛОБЯЕМА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ.
2.1. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ХЛАДИЛНИТЕ КАМЕРИ

Хладилните мебели намират приложение за продажба, демонстрация и съхранение на охладени и замразени бързо развалящи се хранителни продукти в предприятията от търговската мрежа и общественото хранене. Според конструкцията и предназначението си хладилните мебели биват хладилни камери (фиг.4), хладилни шкафове, хладилни витрини и други типове хладилни мебели.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.