Изчисляване на високочестотен LC-филтър


Категория на документа: Другии реалните стойности на L и C:

;

Индуктивностите на бобините и капацитетите на кондензатори на филтъра се изчисляват въз основа на зависимостите от фиг.3. , като капацитетите отново се закръгляват към най-близките стандартни стойности.

2. Методика за изчисление на поставената задача:

2.1. Изчислява се коефициента m:

(2.1)

2.2. Определят се и :

(2.2)

(2.3)

Съгласно схемата от фиг.3. реалните стойности на кондензаторите и бобините са:

(2.4)

(2.5)

(2.6)

3.Решение на поставената задача:

3.1. Изчислявам коефициента m:

(3.1.1)

3.2. Определям и :

(3.2.1)

(3.2.2)

3.3. Определям реалните стойности на кондензаторите и бобините:

(3.3.1)

(3.3.2)

(3.3.3)

При използване на кондензатори с производствени толеранси +/- 5% най-близките стандартни стойности са съгласно Приложение 1 Ред Е 24 :

Приложение 2 ред Е192 +/- 0,5 %
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на високочестотен LC-филтър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.