Издаване на патент съгласно европейска патентна конвенция


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ

По дисциплината: Интелектуална собственост

На тема: Издаване на патент съгласно Европейска патентна конвенция

ИЗПЪЛНИЛ: Цветомира Йоргова ПРОВЕРИЛ: ас. М.Димитрова - Гализова
Специалност: Маркетинг
1курс ,задочно обучение
Фак. № МГЗ-1002

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Увод...................................................................................................... 3стр.

2.Изложение.............................................................................................4стр.

2.1 Какво представлява патента?.....................................................4стр.

2.2 Какво се удостоверява с патента?.............................................4стр.

2.3 Видове патенти...........................................................................5стр.

2.4 Икономически изгоди от наличието на патентни монополи върху изобретението..........................................................................................5стр.

2.5 Издаване на патент съгласно Европейската патентна конвенция................................................................................................6стр.

3.Заключение...........................................................................................7стр.

4.Литература............................................................................................8стр.

Увод

Европейската патентна конвенция е регионален договор,подписан в Германия на 5 октомври 1973 г., и в сила от октомври 1977 г., когато Конвенцията е ратифицирана от 7 страни - Франция,Швейцария, Великобритания, Германия и страните от Бенелюкс.

Конвенцията е многостранен договор, с който се създава Европейска патентна организация и самостоятелен правен механизъм за издаване на единни европейските патенти. Тя е специално споразумение по смисъла на член 19 от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост от 1883 г.

Терминът "европейски патент" се използва за означение на патенти, издадени в рамките на Европейската патентна конвенция. Европейски патент се издава от Европейското патентно ведомство, коeто е изпълнителен орган на Европейската патентна организация, създадена през 1977 г.

От 1970 г. се водят редица дискусии за създаването на community patent in the European Union (общностен патент в ЕС), но едва през март 2011 г. е взето решение на ЕС, с което се поощрява сътрудничеството с оглед установяване на единен патент на Общността.

Официалният език на Европейската патентна конвенция e записан в Член 177 от Европейската патентна конвенция, където се посочва, че конвенцията се изготвя в 1 оригинал на английски, френски и немски език.

Предметът на реферата е издаването на патент.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Издаване на патент съгласно европейска патентна конвенция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.