Изпиране на пари чрез земеделие


Категория на документа: ДругиУниверситет за национално и световно стопанство

Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Курсова работа
на тема
Изпиране на пари чрез земеделие
Дисциплина: Противодействие на прането на пари

Изготвил: Научен ръководител:

Гл. ас. д-р Георги Петрунов
ф. номер:
група:

Април
гр. София

Съдържание:

Увод............................................................................................................3

1.Същност на прането на пари.............................................................4

2.Разновидности на схемите за изпиране на пари чрез земеделие...................................................................................................4

3.Алтернативи за противодействие на прането на пари в земеделието...............................................................................................6

4.Изводи и обобщено предложение за противодействие на изпирането на пари в земеделието.......................................................8

Заключение.......................................................................................9

Използвана литература..................................................................9

Увод

Изпирането на пари е неделима част от всяка престъпна дейност. Всеки нелегален бизнес, който носи висок доход, изисква последващо оправдаване на този доход и вкарването на "мръсните пари" в легалния икономически сектор. В противен случай вероятността да бъде разкрит престъпния характер на дейността на лицата, занимаващи се с нелегален бизнес, е доста голяма. Причина за това е фактът, че престъпната дейност носи високи доходи (в противен случай рискът не би си заслужавал), а високите доходи оказват влияние на стандарта на живот на техните собственици. Високият стандарт на живот буди впечатление у хората и повдига въпроси, относно произхода на доходите. Възникването на такива въпроси води след себе си подаването на сигнали към съответните служби, които провеждат проверки. При невъзможност да се докаже произходът на доходите се стига до наказателни процедури, конфискация на имущество, разследвания, а ако се докаже престъпния произход на доходите, възможно е и затвор за членовете на престъпните групи.

Поради тази причина лицата, занимаващи се с организирана престъпна дейност, отделят голяма част от своята енергия и ресурси в развитието на различни методи на изпиране на пари.

В България, както и по света, има мода в прането на пари. Когато някой измисли работеща схема, другите започват да копират от него. Преди кризата в България имаше реални предпоставки, които превръщаха строителството и земеделието в особено привлекателни сектори за изливане на мръсни пари.1

Обект на настоящата курсова работа ще бъде секторът "Земеделие" като възможност за изпиране на пари.

Предмет на курсовата работа представляват методите за изпиране на пари чрез земеделие.

Курсовата работа ще защити тезата, че съществува широк кръг от варианти за пране на пари чрез земеделие, което прави този сектор привлекателен за злоупотреби от страна на организирани престъпни групи. Тяхното навлизане в сектора, с цел оправдаване на доходите им, налага осъществяване на по-строг контрол и налагане на по-сериозни мерки за сигурност и наблюдение на отрасъла.

Цел на курсовата работа е да представи подходящо предложение за решение на проблема за намаляване и премахване на изпирането на пари чрез земеделие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изпиране на пари чрез земеделие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.