Използване на информационната мощ при управлението на сигурността


Категория на документа: Други


АСПЕКТИ И ФОРМИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ВОЙНА

Командването - съвкупност от дейности, които се изпълняват в процеса на въоръжена борба, включващи:
1. формулиране на идеята (концепциите и хипотезите) за операцията;
2. прогнозиране на бъдещите състояния на ВС;
3. разпределяне и възлагане на задачите;
4. определяне на приоритетите и оценка на риска;
5. вземане на решения;
6. обучение, мотивация и контрол на подчинените;
7. оценка на резултатите от изпълнението;
8. разпределяне на правата и отговорностите.

Управлението- съвкупност от дейности, които се изпълняват в процеса на въоръжената борба, включващи:
1. дефиниране, назначаване и регулиране на функции, структури и ресурси;
2. откриване на събития и процеси, изясняване на значения, анализ на ситуации и ценка на заплахи;
3. формиране на връзки и структури;
4. контролиране и оценка на измененията и отклоненията;
5. анализ на ситуации и заплахи и синтез на варианти за решение;
6. изработване на предложения за регулиране и оптимизиране на процесите;
7. формулиране на целеви и наказателни функции;
8. определяне на количиествени и качествени показатели за качеството на управлението и наобобщен критерий за неговата ефективност;
9. изработка на решения за даптация, пренастройка, самообучение и промени.

Ефективност на С2 (ЕС2)- определя се от
коефициентът  = Т C4I/ T боя

където:
Т C4I - времеконстанта на НОРД цикъла;
T боя - времеконстанта на динамиката на боя.

Пет концепции за С2:
1. Еднолично централизирана (НОРД на един човек спомощта на ИТ);
2. Щабно разпределена (Критичен фактор е скоростта на обмен на информацията в мрежите);
3. Десцентрализирана (слабо свързана) целта е да се компенсира забавянето на информацията с даването на локално права и сфери;
4. Рецентрализирана (силно свързана) - реализира се само с Висшите ИТ-програма "Пехотинец" на САЩ;
5. Интегрално централизирана - при реализация на доктрината за ИВ - бъдещето на 21 век.

Три аспекта на ИВ:
* Инструментално-възпиращ, отнасящ се до съкращаване на продължителността и повишаване на ефективността на когнитивния цикъл в управлението на ВС до възпиращи управлението на ВС на противника (на базата на C4I-системите и нови равнища в технологиите).
* Антагонистично-конкурентен-технологична основа и монополни позиции в ИТ.
* Офанзивно-агресивен, засягащ конкурентните въздействия срещу глобалните информационни инфраструктури и C4I-системите на П.

Формите на ИВ засягат тези три аспекта.

А. ИНСТРУМЕНТАЛНО-ВЪЗПИРАЩ аспект.
Формата, която се свързва с този аспект засяга борбата за превъзходство в знанията за бойното поле и конкретните действия срещи С4I системата на противника. През 50-те години Винер формулира две задължителни условия за осигуряване на ефективността на всяка сложна система - Управляемост и наблюдаемост
Управляемост Сложната военна система има конкретен модел подчинен на законите за управление т.е. структурата, функциите и критериите за ефективно (оптимално) управление на обекта са адекватни на избраните цели и стратегия за управление.
Наблюдаемост - моделът е построен на базата на достатъчно пълна, точна и достоверна информация.

X(t) (вход) Y(t) (изход)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Използване на информационната мощ при управлението на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.