Изработка на двушевен ръкав


Категория на документа: ДругиОсновен чертеж на двушевен ръкав

АГ - Дб.рък.- 14,4 см
АД - Д.рък. - 54,0 см
ДД1 - 2,0 см (const)
Д1Г - 39,0см
Д1Л = Д1Г/2 + 2,0 = 21,5 см
Гц = Ш п.м.у./4 . 0,5 = 2,3 см
Г,Л,Д - наляво се прекарват хоризонтални прави
АА1 - Ш.рък. = 17,5 см
От точка А1 надолу се спуска перпендикулярна линия, пресичаща правите през точките Г и Л, съответно в точките Г1 и Л1
АА2 = 0,5.АА1+1,0 = 0,5 . 17,5+1,0 = 9,75~ 9,8
а - среда на отсечката АА2 => Aa=aA2
Г1 Г2 = 0,5. ГГ1 + 1,0= 9,8 см
А1 К = 0,25. Шп.м.у. + 0,5= 3,5 см
Съединяват се с тънки спомагатели линии точките а - ц , К - А2 и К1 - Г2
а1 - 1 = 1 - А2
К - 2 = 2 - А2
От тях се издигат къси перпендикуляри с големини
1 - 1' = 1,2 см
2 - 2' = 1,0 см
Ръкавният овал се очертава между точките К, 2', А2, 1', а1, ц
ЛЛ2 = 1,5 см - наляво от т. Л
От точка Д1 като център и с разтвор на пергела, равен на широчината на ръкава при подгъва, се засича линията през т. Д. Получава се точката Д2. Съединяват се точките ц - Л2, Л2 - Д1 и Д1 - Д2. Вдясно и ляво от линиите, ограничени между точки ц - Л2 и Л2 - Д1 на разстояние 2 см се прекарват успоредни на тях линии. Получават се точките Г', Л2', Д1' и Г'', Л2'', Д1''
Л1 Л3 = Л3 Л4= 1,0 см
цК2 = цК3 + (1,0 - 1,5 см) - по овала
Съединяват се точките Л3, К и Л4, К2 с прави спомагателни линии
Контурите на долния ръкав се оформят между точките Г'', К2, Л4, Д2, Д1'' до Г'' .
К2 К3 = К3 К4
Овалът на горната част на ръкава се продължава от т. К до К4 , а окончателното му оформяне е от точките Г', ц, а1, 1', А2, 2', К и К4
Свързват се точките К4 с Л и Л1 с Д2
За окончателното оформяне на ръкава са необходими спомагателни точки
Л1 - 3 = 3 - К4 ; Л4 - 4 = 4 - К2 ;
3 - 3' = 4 - 4' = 0,5 см
Конструиране на ревер яка.

При тези облекла най-често срещаната яка е ревер яката. Тя се построява върху вратната извивка на предната част.
От точка В6 вдясно се нанася отсечката В6 7 = 2,0см.
От т.Т9 нагоре към т.7 се прекарва прекъсната права, която определя линията на пречупка на ревера и пресича контура на вратната извивка в т.8
От т.8 по посока към Т9 се нанася отсечка с големина 6,0-10,0см която определя наклона на ревера.
8 - 9 = 8,0см
9 - 9' = 9 - 9'' = 6,5см
Контурите на предната част се оформят от точките 8, 9'', Т9, Х8 и Д3''.
От крайната вратна точка на предната част т. В6' с радиус, равен на големината на вратната извивка на гърба ВВ5' се засича т.10 върху линията на пречупка на ревера.
Вляво от т.10 по дъгата:
10 - 11 = Шя = 4,0см
11 - 12 = Шст = 2,5см
От точка 9'' по контура се нанася отсечка:
9'' - 13 = 4,0см
От т.13 се издига перпендикуляр с големина, равна на дължината на шлица на яката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изработка на двушевен ръкав 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.