Изследване и анализ на практиката на банка


Категория на документа: Други
Курсов проект
По Стратегически банков мениджмънт

На тема:

Изследване и анализ на практиката
на Алфа Банк- Гърция

Проверил:

Изготвил:

Съдържание:

Увод .....................................................................................................................................3 стр.
1. Визия, мисия и стратегически цели, текущо финансово състояние..............4 стр.
1.1. Визия и мисия на Алфа Банк- Гърция...............................................................4 стр.
1.2. Стратегически цели: .............................................................................................5 стр.
1.3. Финансово състояние ...........................................................................................6 стр.
2. Организационна структура към 2011 (2012) г. Сливания и поглъщания с други финансови институции...........................................................................................7 стр.
2.1. Организационна структура на компанията ....................................................7 стр.
2.2. Сливания и поглъщания с други финансови институции ...........................8 стр.
3. Управленска структура и бизнес модел - Бордове и комитети в топ-мениджмънта, компетенции на висшите управленски инстанции, прилагане на принципите на Corporate Governance ................................................................9 стр.
3.1. Управленска структура и бизнес модел - Борд на Директорите .................9 стр.
3.2. Corporate Governance ..........................................................................................10 стр.
4. Стратегически решения в областта на риск-мениджмънта в съответствие с регулаторните изисквания ...................................................................................12 стр.
5. Какви действия предприема банката за формиране на конкурентни предимства чрез "меките" фактори на успеха,................................................13 стр.
5.1. Професионално поведение на служителите на Алфа Банк ..........................13 стр.
5.2. Взаимоотношенията с колеги ..............................................................................13 стр.
5.3. Лично поведение на служителите .......................................................................14 стр.
6. Какъв е стратегическия план за бъдещото развитие на банката? ..............14 стр.
Използвана литература .............................................................................................16 стр.

Увод

Алфа Банк Груп (Alpha Bank Group) е една от водещите банкови и финансови групи услуги в Гърция, предлага широка гама от услуги, включително търговията на дребно, малки и средни предприятия и корпоративно банкиране, кредитни карти, управление на активи, инвестиционно банкиране, частно банкиране, брокерски услуги, лизинг и факторинг. Като нейната политика е насочена изцяло към задоволяване на възможно най- голям кръг от клиентски потребности. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции в страната и чужбина. Също така тя предлага конкурентни продукти и услуги както на физически лица, така и на малки, средни и големи предприятия от всички отрасли на икономиката. Алфа Банк Груп е активна и в международния финансов пазар, с присъствие в Кипър, Румъния, България, Сърбия, Украйна, Албания, Македония и Великобритания.

Историята на Алфа Банк представя богата дейност на повече от 130 години присъствие в икономическия живот на страната. Корените на банката могат да бъдат проследени обратно до JF търговска фирма

История:

Алфа Банк е основана през 1879 г. от Джон Ф. Костопулос, когато той създава една търговска фирма в град Каламата. През 1918 г. банковият отдел на фирма "Дж. Ф. Костопулос" е преименуван на "Банка на Каламата". През 1924 г. седалището на банката се мести в Атина, а тя е преименувана на "Banque Credit Commercial Hellenique". През 1947 г. името е променено на "Търговска Кредитна Банка", през1972 г. на "Кредитна банка" и накрая, през март 1994 г. "Алфа кредитна банка". Банката е нараснала значително през последните десетилетия. Тя е втората по големина банка в Гърция има повече от 900 клона.

През 1999 г. Банката придобива 51% от акциите на банката на Йонийско, като по този начин се извършва най-голямата приватизация в Гърция. На 11 април 2000 г. Сливането на двете финансови институции е завършено, а новата разширена банка носи името Алфа Банк (Alpha Bank).

Отличия:

Две поредни години - 2010г. и 2011г. Алфа Банк е определяна за"Банка на годината" в Гърция от престижното международно финансово списание'' The Banker ". Церемониите по награждаването са се състояли в Лондон.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване и анализ на практиката на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.