Изследване и контрол на взривната сила при 18 годишни футболисти


Категория на документа: Други


180
68
252
50,3
34,5
34,5
56,5
51,5
2,32
2,67
Горан Чавдаров
175
67
238
43
33,5
37
54
50
2,23
2,53


III.2.2. Индивидуална оценка на изследваната група по оценъчни таблици,

Предложени в методичната литература.

Поради липса на оценъчни таблици за вертикален отскок от място в достъпната ни литература направихме сравнени между средните стойности на този показател , изследват от нас и данните предложен от А. Гигов (1992 г.) за същата възрастова група. Средната стойност на вертикалния отскок в изследванията на А Гигов е 55,12 см. Нашите изследвания показаха , че средната стойност на същия показател на футболистите, изследвани от нас е 46,5 см. Това ни показча,че изследваните от нас футболисти изостават от своите връстници.

От извършения анализ направихме извода, че е необходимо да се обърне много сериозно внимание от страна на треньора на изследваната група върху взривните способности на състезателите. Те са още в такава възраст, че не са окончателно изградени като футболисти и прилагането на повече средства за развиване на взривната сила на долните крайници би била само полезна за тяхното бъдещо развитие.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Аладжов,К.- Физическа подготовка на спортиста, 1992 г.
2. Ангелов,В.,С.Петров и др. - Футболът,учебник за студентите от ВИФ,
С.,М и Ф , 1981 г.
3.Бъчваров М.,Б.Цолов - Специалезирани футболи упражнения с атлетически характер за кондиционната подготовка на футболистите ,ВФК 1992 г.
4.Бъчваров,М.,Г.Христов,Г,Георгиев ,Г.Цветков-Метод за развитие на специалната взривна сила при скока на дължина.ВФКС, кн.III, 1972 г.
5.Желязков,Ц.-Основи на спортната тренировка 2006 г.
6.Гигов,А., П.Креснянски -Изследване динамиката на развитие на някои физически качества при футболисти от спорното училище в Пловдив,Спорт и наука ,1996, №10-12.
7.Шишков,А.,Л.димитров,М.мадански ,В.Генчев -Обучение и тренировка на подрастващите футболисти,ЕЦНПКФКЪ,С.,1985 г.
8.Бъчваров,М.-Кондиционната подготовка на футболиста,С., 1992 г.

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване и контрол на взривната сила при 18 годишни футболисти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.