Изследване на електронните пощи


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КАТЕДРА: "БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ"
СПЕЦИАЛНОСТ: "БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ"

КУРСОВА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
НА ТЕМА:

ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ

Дипломант: Проверил :..........................
Миглена Петрова Събчева доц. Тодор Тодоров
задочно обучение
Ф. № 42 - БЗ

София 2011г.

РЕЗЮМЕ

Събчева, М. Интернет. Проверил: доц. Тодор Тодоров. С. 2011. Катедра "Библиотекознание и библиография". Бакалавърска програма "Библиотечен мениджмънт". УНИБИТ. 28 с. Брой източници - 21.

- Цели на тезата са:
* Запознаване с механизма на работа на електронните съобщения
* Запознаване с информация за създаването и функционирането на електронните пощи
* Предоставяне на информация за избрани на случаен принцип пощенски сървъри и за условията, които предлагат

- Ключови думи: електронни, етикет, интернет, пощи, проучване

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод ....................................................................стр. 3
2. Електронни пощи ..................................................стр. 3
2.1 Определение .................................................стр. 3
2.2 История ........................................................стр. 4
2.3 Начин на работа ............................... ...............стр. 5
3. СПАМ ..................................................................стр. 7
3.1 Същност на СПАМ и причини за възникването му - стр. 7
3.2 Система за откриване на потенциални получатели - стр. 8
3.3 Как се ограничава получаването на СПАМ............стр. 8
4. Вирусни измами ......................................................стр. 9
4.1 Същност ......................................................стр. 9
4.2 Произход н измамите ......................................стр. 10
4.3 Разпознаване на измамите ................................стр. 11
4.4 Митове ........................................................стр. 13
4.5 Способности на вирусите .................................стр. 13
4.6 Не всички вируси са "на свобода" ......................стр. 13
4.7 Много малко вируси са истински злонамерени ......стр. 15
5. Изследване на някои широко разпространени
доставчици на електронна поща ..................................стр. 15
5.1 Какво е POP3? ..............................................стр. 15
5.2 SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) .................стр. 16
5.3 АBV поща с нови възможности ........................стр. 16
5.4 Безопасна детска поща от mail.dechica.com...........стр. 18Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на електронните пощи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.