Изследване на мляко и млечни продукти


Категория на документа: Други


Икономически университет-Варна

П Р О Т О К О Л No 4

И з с л е д в а н е н а м л я к о и

м л е ч н и п р о д у к т и

Изготвил: Проверил:

Варна 2011

I. Прясно мляко- "Мегле" 1%
1. Органолептична оценка

Цвят
Напълно съответстващ, снежно бял
Вкус
Стандартен,без страничен привкус и мирис,леко сладникав
Външен вид
Еднородна течност,без утайка
Консистенция
Течна и еднородна

1.Киселинност- в конична колба с вместимост 200см3 се отмерват с пипета 10см3 от млякото,след което се добавят 20-30см3 дестилирана вода и 3-4 капки фенолфталейн.Пробата се титрува с 0.1n разтвор на натриева основа (NaOH) до появата на неизчезващо в продължение на 2 мин. розово оцветяване.
Киселинността на млякото (Х),изразена в 0Т,се определя по формулата:
Х=а*100/с
Х=2*100/10
Х=20 0Т
Където: а-количеството,в см3,0.1n,изразходвано при титруването

с-количеството,в см3,на взетата за анализ проба за мляко

Извод: При направеното изследване установихме, че

киселинността на прясното мляко (200Т) е в границите на допустимото, тъй като по стандарт трябва да е от 15 до 21 0Т.

2. Относителна плътност-в мерителен цилиндър с обем 250см3 се наливат 200см3 мляко и пробата се оставя върху хоризонтална плоскост,където престоява до изчезване на пяната по повърхността й.След това лактодензиметърът се поставя внимателно,докато потъне до показанието от скалата 1.030 и се оставя да плава свободно,без да се опира в стените на цилиндъра.Отчитането на относителната плътност и температурата на млякото се извършва,когато уредът "се успокои".Относителната плътност на млякото може да се отчете в 0К или само като относителна плътност.И в двата случая обаче е необходимо отчетената стойност по лактодензиметъра да се коригира в зависимост от температурата на млякото.Корекцията се извършва,като относителната плътност,отчетена по лактодензиметъра,се коригира чрез прибавяне или изваждане на 0.20К за всеки температурен градус отклонение-при температура над 200С се прибавя,а при по-ниска се изважда.Към полученото число след корекцията за отклонение в температурата се прибавят по 0.20К за мокрене на стълбеца на лактодензиметъра.

Относителна плътност-320К - 1.032

Извод: При направеното изследване установихме,че относителната плътност е в границите на нормалното,тъй като по стандарт трябва да е от 27 до 340К.

3. Съдържание на белтъчини
В конична колба с вместимост 100 см3 се внасят с пипета 10 см3 от изследваното мляко.Прибавят се 10 капки фенолфталейн и пробата се титрува с 0.1 разтвор на натриева основа до слабо розово оцветяване.След това се прибавят 2 см3 30-40-процентен разтвор на формалин,неутрализиран предварително с основа при индикатор фенолфталейн.Съдържанието на колбата се разклаща до пълно изчезване на розовото оцветяване и отново се титрува с натриева основа до появата на розово оцветяване,което не изчезва в продължение на 1 мин.
Общото съдържание на белтъчини(Х) в проценти се изчислява по формулата:

Х=а*1.94
Х=2*1.94
Х=3.88%
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на мляко и млечни продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.