Изследване на мляко и млечни продукти


Категория на документа: Други


където :

а-количеството на в см3 0.1n NaOH,изразходвано при второто титруване;
1.94-коефициент,изразяващ количеството белтъчни вещества,взаимодействащи с 1 см3 0.1n NaOH.

Когато трябва да се определи само количеството на казеина(Х) в проценти в млякото,определянето е по същия начин,но изчисляването се извършва по формулата:

Х=а*1.47
Х=2*1.47
Х=2.94% (казеин)
където:
а-количеството в см3 0.1n NaOH,изразходвано при второто титруване;
1.47-коефициент,съответстващ на количеството на казеин,взаимодействащ с 1 см3 0.1n NaOH.

II. Кисело мляко- "Култура" 0.1%

I. Органолептична оценка
Повърхност
Гладка и лъскава
Цвят
Традиционен бял за киселото мляко
Строеж при разрез
Гладка повърхност без изразен зърнен строеж
Вкус и аромат
Свойствен,млечно-кисел, съответстващ за мляко с процент на масленост 0,1


II. Киселинност-За определяне на физико-химичните показатели на киселото мляко,се използват същите методи,прилагани при анализирането на прясното мляко.За да се получат достоверни резултати от анализите,киселото мляко трябва предварително да се хомогенизира добре,така че да не съдържа неразбити частици и шупли.
Киселинността на млякото (Х),изразена в 0Т,се определя по формулата:

Х=а*100/с
Х=12*100/10
Х=120 0Т
където:

а-количеството,в см3,0.1n,изразходвано при титруването

с-количеството,в см3,на взетата за анализ проба за мляко

Извод:При направеното изследване установихме,че киселинността на киселото мляко(1200Т) е в границите на нормалното,тъй като по стандарт трябва да е от 90 до 160 0Т.
III. Сирена
1. Органолептична оценка
а) Бяло саламурено сирене- "Сердика"

Показатели
Характеристика на показателите
Оценка(точки)
1.Вкус и мирис
Нетипичен вкус и аромат
33
2.КонсистенцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на мляко и млечни продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.