Изследване на работоспособността и рационалните условия на работа на червячни фрези


Категория на документа: ДругиРУ "А. Кънчев"
Катедра: "Числени методи и статистика"

Курсова задача по:
ТЕОРИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА

Изработил: Васил Пенев
Специалност: Управление на качеството
Фак. №131316
Проверил: доц. Т. Тодоров

Дата:......................... Оценка:........................

Изследване на работоспособността и рационалните условия на работа на червячни фрези

Основната част от изследванията са проведени в производствените условия на ЛВЗ "Васил Коларов" - гр. Русе.
Производствените изпитания са проведени с червячни фрези с цел да се провери тяхната работоспособност и определят рационалните условия на работа. При аналогични режими на рязане са изпитвани стандартни червячни фрези. Проведени са отделни изпитания при нарязване на конкретни зъбни колела с цел да се докаже работоспособността им. Режимите на рязане за всеки конкретен случай са избирани съгласно препоръчаните справочни данни.
При провеждане на изследванията е използван следният вид опитен инструмент.
- червячна фреза за нарязване на зъбни колела с модул 5мм и брой зъби 40-60. Стандартна червячна фреза със затиловани зъби, пройзводство на завод "Болшевик".

Фиг.1 - Червячна фреза - модул 5

В таблица 1. са показани основните конструктивни и
геометрични параметри на инструмента.

Таблица 1.
Параметър
Дименсия
м=5
Външен диаметър
mm
110
Диаметър на дорниковия отвор
mm
40
Дължина
mm
100
Брой зъби
бр
10
Осева стъпка
mm
15,72
Преден ъгъл
deg
0
Заден ъгъл
deg
10-12Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на работоспособността и рационалните условия на работа на червячни фрези 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.