Изследване на работоспособността и рационалните условия на работа на червячни фрези


Категория на документа: Други


Y = 4,49297 + 0,561667*X1 + 0,263978*X2 + 0,211794*X1*X1

След премахването им остава Х1със стойности по-малка от 0,05. Оказва се, че моделът изцяло е значим от X1-Скоростта (V).
Тъй като P-стойността е по-малка от 0,05, този срок е статистически значим при ниво на доверие 95,0%.

Response Surfaces
Function: 4,493+0,562*X+0,264*Y+0,211*X^2

The StatAdvisor
This procedure plots the function
4,493+0,562*X+0,264*Y+0,211*X^

Изводи:
По-голямо влияние върху променливата (Р) оказва скороста (Х1).
Колкото по-голяма е зададената скорост, толкова е по-голяма изразходваната мощност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на работоспособността и рационалните условия на работа на червячни фрези 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.