Изследване на SARA модел и неговото решаване: имаме ли нужда от висше образование?


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОВА РАБОТА

Изследване на SARA модел и неговото решаване: Имаме ли нужда от Висше Образование

Изготвил: Юлиан Тикванов
Факултетен № :
Проверил: Проф. Г. Петков

2011г.

Модел за решаване на проблеми "SARA"

Scanning
- Сканиране
Analysis
- Анализ
Response
- Реакция
Assessment
- Оценка


Моделът е предложен от Herman Goldstein и съдържа следните основни стъпки:

1. Стъпки на сканирането

1. Изработване на списък от потенциални проблеми.
Трябва ли да запиша ВУЗ?
Къде да запиша?
Ще ми стигнат ли парите за семестрите?
2. Идентификация на проблемите.
Първия проблем е свързан с това какво да очаквам от висшето образование. Втория, дали има качествени университети в България. Третия, може ли един млад човек да си го позволи.
3. Подреждане на проблемите по приоритет.
Трябва ли да запиша ВУЗ?
Къде да запиша?
Ще ми стигнат ли парите за семестрите?
4. Аспекти на тази стъпка са:
Ø Конкретизация на проблемите.

Нарастващата безработица у хората завършили висше образование, трябва ли да инвестирам заделените пари за висше образование или да се питам да завърша някакви курсове, които силно ме вънуват. Несигурност в институцията Университет.
Ø Очертаване на примери, в които проблемът се проявява.
Проблемът се изразява в в това дали висшето образование е предпоставка за по-добър живот.
Ø Кои условия, събития, обстоятелства и др. предизвикват най-големи трудности?
Трудности се наблюдават при избора на университет, място за живеене докато учиш, пари за самоиздръжка и семестриални такси.

Обзор и подготовка за анализ
* Преценка от всички налични факти какво предизвиква проблема.
Главният факт, който е в следствие на проблема е безработните студенти в България.
* Поставяне на обща цел.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на SARA модел и неговото решаване: имаме ли нужда от висше образование? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.