Изследване развитието на бързината при 9-10 годишни ученици


Категория на документа: Други


ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Педагогически факултет
Катедра "ТМФВ"

КУРСОВА РАБОТА

Христо Иванов Иванов, фак. No. 38
ПОФВ IV курс

Тема: Изследване развитието на бързината при 9-10 годишни ученици.

Научен ръководител:

Велико Търново 2008

Съдържание

Увод
Глава I. ............................................................... 4
I.1. Теoретична постановка на проблема............................................................. 4
I.2. Бързината като двигателно качество на човека....................................................................5
I.3. Фактори на бързината...................................7
I.4. Методика за развиване на бързината.........10
I.5. Постановка на проблема..............................11
Глава II. Хипотеза, цел, задачи, организация и методика на изследването.........................14
II.1. Хипотеза.........................................14
II.2. Цел................................................14
II.3. Задачи............................................14
II.4. Организация.....................................14
II.5. Методика на изследването....................15
Глава III. Анализ на получените резултати....16
Глава IV. Изводи и препоръки....................20
Използвана литература
Приложение 1
Приложение 2
Увод

Леката атлетика е един от най-старите и масови спортове. Тя е в основата на всички игри и не случайно е наречена "царица на спортовете".

Основните лекоатлетически упражнения имат естественоприложен характер, изпълняват се свободно и са генетично обусловени като движения. Някои от тях са жизнено важни за човека през цялото му биологично съществуване. Такива са ходенето, бягането, скачането и хвърлянето. Като не се изпълняват с цел постигане на максимално постижение,не е необходимо овладяването на специална техника за практикъването им т.е. не говорим за обособените лекоатлетически дисциплини: спортно ходене, бягане на различни дисциплини, скокове (на височина и дължина) и разновидностите на хвърлянията (хвърляне, мятане и тласкане)

Леката атлетика е достъпна, благодарение на голямото и видово разнообразие и многобройните й поддаващи се на лесно дозиране упражнения. Практикуването й е възможно при непретенциозни условия по всяко време на годината. Тя е сравнително евтин спорт по отношение на материална база и екипировка. Във възрастов аспект обхваща голям диапазон от занимаващи се - от начална училищтна възраст до ветерани на сериозна възраст. Нейните упражнения се използват като ефективно средство за физическо развитие и закаляване на организма.

Названието й "лека"е условно. То се е появило при отдиференцирането на съвременните видове спорт в края на 20 век, когато упражненията в ходене, бягане, скачане и хвърляне били обединени под това название в противовес на упражненията със силов характер единоборства като вдигане на тежести, бокс, получили името "тежка атлетика"

Глава I

I.1.Теоретична постановка на проблема:

Развитие на бързина
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване развитието на бързината при 9-10 годишни ученици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.