Желание, дълг и отговорност


Категория на документа: Други


Великотърновски Университет" Св.св. Кирил и Методий"

Град Велико Търново
Философски факултет

Методическа разработка
На урока:
Желание, дълг и отговорност

Специалност: Философия

ПГХВТ "Атанас Ченгелев" гр. Пещера; 10. клас ; първи срок ; Етика и Право.Тема четвърта.Човек Дата-20.05.13г.

I. Тема на урока: Желание, дълг и отговорност
II. Вид на урока: урок за усвояване на нови знания
III. Учебно време: един учебен час
IV. Цели на урока:

1.Образователна:
 Да обогатят понятийния си апарат като получат знания за съдържанието на категориите: любов, приятелство, доверие, отговорност, семейство

2.Възпитателна:
 Да реализират ценностната си система спрямо хуманитарните закони.

3.Развиваща:
 Да разбере какво е любов, истинско приятелство и семейство.

 Задачи на урока:

1. Образователни:

* Да уточнят и обогатят съдържанието на понятията - любов, приятелство, доверие, отговорност, семейство.
*
 Да открият връзката между любов и прителство, доверие и отговорност.

2. Възпитателни:

 Да покаже какви са истинските ценности в живота на човек.

 Да покаже какви видове приятелства същестуват.

 Да покаже какво е истински ценното за едно семейство.

3. Развиващи:

 Да развият във себе си чувството за истинско приятелство.
 Да разбере какво е важно за едно семейство.

Междупредметни връзки:

Любов-ПриятелствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Желание, дълг и отговорност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.